אופן הכרת האגודה בבנים ממשיכים

דבורה אדלר נ' ''מירון'' מושב עובדים של הפועל המזרחי להתיישבות שיתופית בע''מ

 

בפני רשם האגודות השיתופיות                           

תיק מספר 917/74/02


 

                        דבורה אדלר

                        ירון" מושב עובדים

                        של הפועל המזרחי

                        להתיישבות שיתופית בע"מ

                        ד.נ. מרום הגליל 13910

 

-         המבקשת

 

ירון" מושב עובדים של

הפועל המזרחי להתיישבות

שיתופית בע"מ

ד.נ. מרום הגליל 13910

 

-         המשיב

 

ה  ח  ל  ט  ה

 

ביום 20.8.01 מונה מר שלומי אברהם ראש ענף פיקוח באגף לאיגוד שיתופי לשמש כחוקר, לענין תיקון פנקס החברים אצל המשיב, הליך הקבוע בסעיף 6 לתקנות האגודות השיתופיות (חברות) התשל"ג1973- (להלן: "תקנות החברות").

 

החוקר הוציא תחת ידו ביום 19.11.01 צו לעדכון פנקס החברים  כי הינו עומד להמליץ בפני הרשם להכליל החברים שבצו העדכון, בפנקס חברי האגודה. החוקר אפשר לכל הנפגע מצו העדכון להגיש לו ערעור או הסתייגות בכתב תוך 20 ימים מפרסום הצו.

 

לחוקר הוגש ערעור אחד. הת  דנן ביקשה להוציא מפנקס החברים את דוד גולדשטיין,  אשר לדבריה אינו בן ממשיך היות ואימו ביקשה לרשום את אחותו מאירה מולדובן כבת ממשיכה. החוקר קיבל  את הערעור, אישר את הפרטים שבערעור והמליץ להוציא את דוד גולדשטיין מפנקס החברים.

 

בדיון אשר נערך בפני  ביום  27.1.02 אישר ועד המשיב את הפרטים והסכים להוציא מפנקס החברים את דוד גולדשטיין, היות ולדבריו "מחליפים בן בבת והוא, הבן, לא בחר בבחירות".

 

לפיכך קבלתי ביום 27.1.02 החלטה על הוצאתו של דוד גולדשטיין מפנקס החברים. בהמשך הדיון טען הועד כי שלח 11 ערעורים נוספים לחוקר. הערעורים מתייחסים לבנים אשר הוצאו מפנקס החברים על ידי החוקר.

 

הערעורים מתייחסים לבנים הבאים:

 

אסתר שפירא, אייל דגן, תקוה ויזן, מירי ויוסי זליקוביץ, זילברשטיין אורית, מנחם טננבויים, שלמה מילר ומרים, עמיר מירוני, יובל מירוני, שרה קרקוביץ, אורי ושרה לנדאוי (להלן: "ערעור הבנים").

 

 

 

 

 

ועד האגודה טען בשם המערערים אשר לא נכחו בדיון וציטט בפני את תקנה 3א. לתקנות החברות. הועד טען כי כנהוג באגודה נקלטו הבנים כחברים, כפי שנהגו ב20- שנים האחרונות, היות והבנים הוכרו כבנים ממשיכים מאחר והם ברי רשות של האגודה ואף הצביעו בבחירות האחרונות. לדברי ועד האגודה מסמכי הבנים מתעכבים בסוכנות לאור בעיות שהיו בסוכנות.

 

בדקתי נושא הגשת הערעורים אצל החוקר, שהודיעני כי לא הוגשו בפניו על ערעורים מטעם הבנים.

 

"ביום 19.11.01 שלחתי לאגודה בדואר רשום את ממצאי החקירה לעדכון פנקס החברים, ובו נכתב מפורשות "כל המוצא עצמו נפגע מהחלטת צו עדכון זה או רוצה לערער על תוכנו, עליו להגיש הסתייגויותיו בכתב תוך 20 יום מפרסום זה בפני החתום מטה".

 

ביום 4.12.01 הוגש בפני ערעור ע"י הגב' דבורה אדלר, על הכללתו של החבר דוד גולדשטיין כבן ממשיך. הנני להבהיר כי למעט הערעור הנ"ל לא הוגש לי שום ערעור, מאף חבר ולא מועד ההנהלה או מיו"ר הועד מר מרדכי הלפרין, עד לתאריך 13.12.01, שבו שלחתי את מכתבי למר אילן רונן, מנהל מחלקת הפיקוח ועוזר רשם האגודות השיתופיות ובו כתבתי מפורשות כי הוגש ערעור אך ורק ע"י הגב' דבורה אדלר.

 

תמוה בעיני שביום 27.1.02 כאשר התקיים דיון בפניך, טען יו"ר הועד מר מרדכי הלפרין שנשלחו אלי ערעורים נוספים כאשר הוא הציג בפניך את המקור, דבר שרק מחזק את דבריי, כי הערעורים לא הגיעו אלי בשום דרך.

 

בקשתי אליך לסיים את נושא עדכון פנקס החברים, בכדי שאוכל לסגור את החקירה, ולהגיש את ממצאי למר אילן רונן, מנהל מחלקת הפיקוח ועוזר רשם האגודות השיתופיות".

 

בדקתי גם במזכירות והתברר כי ערעורי הבנים לא הוגשו גם בפני.

 

הערעורים אשר הוגשו בעת הדיון, למעט אחד, נושאים חתימה מקורית.        לפיכך, ניתן לקבוע כי הערעורים לא הוגשו, ודי בכך בכדי לדחות את הערעור.

 

לגופו של ענין, לא הוכח בפני כי מדובר בבנים ממשיכים כמפורט בתקנה 3 לתקנות החברות.

 

לא הוכח בפני כי מדובר בבנים ממשיכים המחזיקים במשק, בתור בעלים, חוכרים, או חוכרי משנה, או כברי רשות של מוסד מיישב, או של האגודה.

 

האגודה טענה כי הבנים הממשיכים הינם ברי רשות של האגודה, אך לא הציגו כל מסמך בנושא המאשר טענה זאת. יתרה מזאת, משטען ועד האגודה כי ההליכים בסוכנות מתעכבים, הרי יש בכך הודעה של  הועד כי מדובר בברי רשות של הסוכנות ולא של האגודה.

 

באגודה שבה חוזה משולש, לפיו המינהל מחכיר לסוכנות והסוכנות לאגודה, אין אפשרות שהאגודה תדלג על הסוכנות, שהיא המוסד המיישב. אין לאגודה סמכות לערוך חכירת משנה ללא הסכמת המוסד המיישב, קרי-הסוכנות, אשר על כן כל עוד לא הוכרו הבנים כבנים ממשיכים על ידי הסוכנות, אין האגודה תחליף לסוכנות.

 

בפרסומים שונים של התקנות הושמטה המילה "או" אולם בדקתי את קובץ התקנות 4051 מיום כ"ט בחשון תש"מ 19.11.1979 עמוד 244 המילה "או" לפני האגודה קיימת.

 

אין לי ספק כי המילה "או" בתקנות מיותרת הואיל ואין לה כל משמעות.           אין במושבים אפשרות שחבר יוכר כבר רשות של האגודה, אלא, רק בנים ממשיכים שהינם ברי רשות של מוסד מיישב של האגודה.  מכל מקום גם אם המילה "או" קיימת, הרי במקרה שלפנינו, מאחר ואין אפשרות של חבר בר רשות ללא הסכמת הסוכנות, הרי שאין מדובר בבנים ממשיכים כל עוד מעמדם לא הוכר בסוכנות היהודית, וכפי שטען ועד האגודה הרי ההליך לגבי כל אותם בנים טרם הסתיים.

 

הנני דוחה את הטענה כי האגודה נהגה להכיר באותה דרך בבנים ממשיכים כבר 20 שנה. אין בפני כל הוכחה שאכן כך נעשה באגודה. מכל מקום אין הדין מאפשר הכרה בבן ממשיך למי שלא הוכר לפחות ע"י המוסד המיישב.

 

בנסיבות אלו הנני דוחה את ערעורי הבנים, ומאשר את פנקס החברים אשר פירסם החוקר ביום 19.11.01, למעט גולדשטיין דוד.

 

 

 

ניתן היום 3.2.02      

אורי זליגמן, עו"ד

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: