אורי ממושב בית עזרא לא הרס את המבנים שבנה ללא היתר במושב ולכן ירצה עבודות שירות

בבית משפט השלום באשקלון בפני כב' השופט אלון אינפלד. חע"מ 891-08 מדינת ישראל ו.מ.לתכנון ובנייה באר טוביה נ' אורי ניסים
הרקע

בית המשפט הרשיע בעבר את אורי ניסים באי קיום צו שיפוטי המחייבו להרוס 13 מבני קרוואן אשר בנה ללא היתר במושב ובשימוש במקרקעין ללא היתר. בהתאם לאמור בכתב האישום ובהתאם להודאתו של אורי, על אף שמדובר במבנים אשר ייעודם חקלאי, הוא עשה בהם שימוש בין השנים 2006- 2008 כדירות אירוח או נופש. כעת, למעלה מ- 7 שנים מאז ניתן הצו השיפוטי בדבר הריסתם – המבנים עדיין עומדים על כנם, כאשר אורי מסרב להרסם בטענה כי הוא ממתין להכרעת בית המשפט העליון בענייננו. בהתאם לזאת, דן ביהמ"ש השלום בגזר דינו של אורי.

לטענת המדינה, חומרת מעשיו, ההיקף הנרחב של הבנייה הבלתי חוקית, מטרתה המסחרית, הזמן הממושך בו המבנים נמצאים על כנם וכן העובדה שהמבנים לא נהרסו עד עצם היום הזה, תוך כדי הפרת צו שיפוטי, מהווים הצדקה למתן עונש חמור הכולל בין היתר, מאסר בפועל וקנס בסך מאות אלפי שקלים.

מנגד, טוען אורי, כי הוא לא עשה כל שימוש מסחרי במבנים מאז נכנס לתוקף צו ההריסה,  אם כי טרם הרס את המבנים. בנוסף, מציין אורי את מצבה הרפואי הקשה של אשתו ומצבו הכלכלי הקשה בבקשה להקל על עונשו.

דיון והכרעה

 ראשית, קובע ביהמ"ש, כי על אורי מוטלת האחריות להוכיח התנהגות בעייתית של הרשות המצדיקה הקלה בעונשו, אולם טענות ההגנה שהציג אורי לא מבוססות על ראיות, ולכן אף אם יש צדק בטענותיו - אין בהן בכדי להשפיע על העונש.

ביהמ"ש מבהיר, כי אורי בנה את המבנים שנים רבות לפני שבכלל היה ניתן לאשר את בניית מבנים מסוג זה, וזהו דבר המהווה חוסר תום לב מצידו. כמו כן, מדגיש ביהמ"ש, כי לפי האמור בתסקיר המבחן, אורי ממשיך להתפרנס ממבנים אלו, וזאת בניגוד לטענות שהועלו במהלך המשפט לפיהן הוא אינו עושה במבנים שימוש מסחרי מאז נכנס לתוקף צו ההריסה. בהתאם לזאת, קובע ביהמ"ש, כי אורי אמנם מודה בעבירות שעבר אך אינו לוקח אחריות עליהן, לא מצטער עליהן ולא מפיק לקחים. עם זאת, קובע ביהמ"ש, כי הודאתו של אורי בפני תסקיר המבחן ומצבו המשפחתי של אורי, קרי מצבה הרפואי של אשתו הנכה, מהווים שיקול להקל בעונש.

ביהמ"ש קובע, כי היות ולפנינו מקרה בו הנאשם הפר במשך תקופה ארוכה צו שיפוטי להריסת המבנים - אין מנוס מלהחמיר בעונשו. ביהמ"ש מסביר, כי הנזק המצטבר של בנייה ללא תכנון או בניגוד לתכנון פוגע במשאבים לאומיים ובאיכות החיים. בהתאם לקביעה זו, סבור ביהמ"ש כי ראוי היה להטיל על אורי עונש מאסר בפועל ללא אפשרות לריצוי העונש בעבודות שירות, אולם ביהמ"ש מתחשב במצבה הרפואי של אשתו של אורי ומטיל עליו עונש מאסר בפועל הניתן לריצוי בעבודות שירות.

בעניין הקנס המגיע לאורי בגין מעשיו, קובע ביהמ"ש, כי במקום בו מוטל על הנאשם עונש מאסר משמעותי – אין צורך להחמיר בהטלת הקנס, אולם היות ומדובר בעבירה בעלת רווח כלכלי, כאשר אף אורי הודה כי הוא ממשיך להתפרנס מהעבירה, יש להטיל גם קנס אשר יכאיב לכיסו, תוך כדי התחשבות במצבו המשפחתי.

 
סיכום

ביהמ"ש מטיל על אורי עונש מאסר בפועל לתקופה של חצי שנה אשר ירוצה בעבודות שירות, וכן מוטל על אורי קנס בסך 240,000 ₪.

ניתן ב- ט בשבט תשע"ג, 20 בינואר 2013

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: