אי תשלום לאגודה בטענה שאינה מתפקדת כראוי

תיק 1486/215/01 בן עזרא ניסים ושושנה נ' ברק – מושב עובדים להתישבות חקלאית שיתופית בע''מ

 

בפני עו"ד לאה רוזנטל                                                                תיק 1486/215/01

עוזר רשם האגודות השיתופיות

 

 

ב ע נ י ן :                       בן עזרא ניסים ושושנה

                                    ברק מושב עובדים

                                    ד.נ. יזרעאל - 19207

                                                                                                המערערים

 

 

 

ו ב ע נ י ן :                     ברק מושב עובדים להתישבות

                                    חקלאית שיתופית בע''מ

                                    ד.נ. יזרעאל19207-

                                                                                                המשיבה

 

ה  ח  ל  ט  ה

 

1.         העובדות

 

 

(א)       ביום 20.5.01 הגישה המשיבה תביעה נגד המערער לתשלום חוב לאגודה על סך 8,700.- ש"ח.

 

(ב)       ביום 18.6.01 מונה מר משה קליינר כבורר.

 

(ג)        ביום 4.7.01 התקבלה בקשת המערער לפסילת בורר.

 

(ד)        ביום 23.7.01 הסכים הבורר משה קליינר לפסול עצמו עקב התנגדות המערער.

 

(ה)       ביום 9.7.01 מונה מר וייצמן יצחק כבורר.

 

2.         הבורר שמע את הצדדים ונתן פסק בורר ביום 7.8.01.

 

3.         מעיון במסמכים עולה כי בתיק הבוררות קיימים שני תיקים קודמים של מערכות משפטיות אשר התנהלו בין הצדדים.

 

4.         האחת: בוררות ישנה הדנה בסכסוך בנושא שווק סחורה חקלאית וקזוז חובות המערער מ1977 ואילך.

            פסק הדין של בית הדין העליון של ההסתדרות משנת 1983, משתרע על פני 14 עמודים. נפסק שם כי על המושב להעביר כספים לבן עזרא עבור נזק שנגרם. (להלן: פסק בית דין עליון של ההסתדרות) מלפני כמעט 20 שנה.

 

5.         (א)       השניה:

 

בשנת  1995  הוחלט  על  הרחבת  יישוב  קהילתי  "חבר" ע"י מועצה

מקומית מעלה גלבוע. תוך כדי יישור תעלת ניקוז נגרם למערער נזק רב של הצפת 12 דונם פרוטאות וחממות ורדים. בעניין זה התנהלו מספר דיונים משפטיים.

 

(ב)       המערער הגיש תביעה לבית משפט שלום בנצרת לתשלום הנזקים שנגרמו לו כתוצאה מההצפה.

 

(ג)        המערער ערער לבית המשפט המחוזי בנצרת.

 

(ד)        כמו כן הוגשה תביעה לבית משפט לתביעות קטנות בעפולה נגד המועצה האזורית גלבוע בה דרשו המערערים את ביצוע הנקוז ואת תשלום הוצאות המשפט.

 

(ה)       כמו כן התעוררה בעיה עם משרד עורכי הדין אותם שכרו המערערים והוגשה על ידם תלונה ללשכת עורכי הדין, נגד עו"ד יעקב רובין.

            עו"ד יעקב רובין הגיש תביעה לתשלום שכ"ט ע"י הנתבע. נפסק לו תשלום בסך 9,000.- ש"ח בתאריך יוני 2000. הנ"ל ערער למחוזי ונפסקו לו עוד 5,000.- ש"ח.

 

(ו)         כל האמור לעיל נלמד ממסמכים אשר הוגשו לעוזר הרשם, חלקם לאחר שמיעת הערעור נספחים 3-21.

 

6.         (א)       הבורר התייחס בפרוטוקול לתיק הישן כאשר המערער טען בעת

הדיון  טען כי:

            "אני מסוכסך עם האגודה מ1977-".

 

(ב)       לאחר ההצפה מבקש המערער בתמורה לנזק שנגרם למחוק את כל חובותיו לאגודה וזאת משום שהאגודה לא עזרה לו בטפולו במשפט נגד המועצה המקומית.

 

7.         טענות המשיבה בבוררות:

 

(א)       לאגודה אין כל קשר לסכסוך שבין המערער למ.מ. מעלה גלבוע.

 

(ב)       החבר לא שילם מיסים בחמש השנים האחרונות.

            החבר לא פנה לועד לבקש הנחה איזו שהיא במהלך שנים אלה.

המערער מחוייב במינימום מס, בגובה של 110.- ש"ח לחודש.

 

(ג)        קיימת הנחיה מועד המושב כי מי שלא משלם מיסים אין האגודה מטפלת בענייניו.

 

(ד)        המערער הפך את נושא החוב לאגודה ליריבות אישית בינו ובין המזכיר ומשמיץ את המזכיר בכל מקום אפשרי.

 

(ה)       לאגודה אין מידע בדבר מקורות ההכנסה של החבר. ידוע כי מלבד חלקה א' הוא מעבד 3 חלקות נוספות 2 מהן משכיר למגדל מישוב שכן.

 

(ו)         לאחר ברור הוברר כי הועד אינו מוכן לתת הנחות לחבר וכי עליו לשאת בתשלום המיסים כמו כל חבר אחר.

 

8.         פסק הבורר:

 

(א)       הבורר קיבל את התביעה. על פי העדויות האגודה אף לא ידעה שנגרמו נזקי הצפה עד להגשת התביעה נגד מ.מ. מעלה גלבוע.

 

(ב)       הבורר חייב את החבר הנתבע לשלם את החוב בסך 8,700.- ש"ח ב10- תשלומים שווים.

 

9.         טענות המערער בערעור בפני:

 

(א)       המשיבה אינה מתפקדת כהלכה.

 

(ב)       אני לא חייב לשלם לאנשים שמתנכלים לי. ראה סעיף 7 לערעור הטענה כי אין התערבות להצלת מישקו נבעה מניגוד אינטרסים של אנשי הועד בכך שאחד מהם הוא גם חבר ועד בישוב "חבר".

 

(ג)        מזה מספר שנים מוצא חוזר להשכרת קרקע חקלאית. אני פונה לועד לצורך השכרת קרקע ולא מקבל תשובה בין חיובית ובין שלילית.

 

(ד)        טוען שהאגודה המשיבה אינה משרתת אותי כחבר על כן איני צריך לשלם לה מיסים.

 

(ה)       המערערת מוסיפה כי זימנה את יו"ר הועד בברק יוסף אלול, כבר בסוף 1996 לראות "את ההצפה וכי בונים וסוללים כביש על התעלה המובילה לקישון" וכן: "החממה על מצע מנותק וזורמים מים רבים, הכל מוצף, אגם הברבורים". תשובת יו"ר הועד לאחר כחודש "אני מנוע מלהתערב".

 

            לשאלת המסים: לטענת המערערת היא בלבד מטפלת בנושא המיסים עם המזכיר רפי כהן. מבקשת לקחת בחשבון: א. כל הכנסותינו מחקלאות נפגעו. אין הכנסה חקלאית. ב. מתקיימים אך ורק ממשכורתה כעובדת מדינה.

 

(ו)         עבודת הבורר לא היתה יסודית ולא היתה רלוונטית.

 

(ז)        חוזר על הטענה כי הועד אינו משרת את החברים אין תכנון, אין הקשבה, ומשרת רק את עצמו.

 

10.       תגובת האגודה המשיבה לערעור:

 

(א)       אין הסכמה להרחבת חזית. כל הטענות בדבר ניהול האגודה אינן רלוונטיות אין מקומם בבוררות זאת.

            הדיון דנן הוא אך ורק על אי תשלום מיסים ופסק הבורר המחייב את המערער לשלם את החוב.

 

(ב)       בכל הערעור אין טענה כנגד עצם החיוב בתשלום המיסים לגופו של עניין. על כן מבקשת המשיבה לאשר את פסק הבורר.

אין נימוק מדוע לא ישלמו המערערים את מיסיהם כמו כל חבר אחר באגודה.

 

(ג)        אי תשלום מיסים לאגודה במהלך שנים גורם נזק לאגודה בכך שאינה יכולה למלא תפקידה כראוי.

 

(ד)        המשיבה טענת כי פרוטוקול הבוררות מדבר בעד עצמו.

            הבורר עשה ככל שיכול ואף הסכים לשמוע את המערער בנפרד ללא נוכחות מזכיר האגודה על-מנת שהמערערים יוכלו לשטוח כל טענותיהם בפניו.

 

(ה)       הבקשה לפסול את הבורר לאחר מתן פסק בורר אינה רלוונטית כלל.

 

(ו)         מבוקש לדחות הטענות והאשמות חסרות הבסיס כנגד מזכיר המשיבה והוועד שלה.

 

(ז)        לעניין נזקי ההצפות מפנה המשיבה לפסיקת בית משפט השלום בעפולה, שם פסקו למערער פיצויים ע"י המועצה המקומית מעלה גלבוע על כן יש כאן השתק עילה והשתק פלוגתא.

 

(ח)       לסוגיית המכרזים: המכרזים נעשים כחוק לאחר שנציג ברית פיקוח ונציג רשם האגודות בדק אותם ולא נמצא בהם כל דופי, אלא ההפך הוא הנכון,  נתקבלו תשבחות בגינם.

 

11.       מסמכים:

 

(א)       בעת הערעור צרף המערער קבלות כי סיים את כל החובות לאגודה

            עד סוף שנת 1996.

            האגודה אינה חולקת על כך. היא תובעת מיסים מינואר 1997 ועד היום.

 

(ב)       כמו כן צורפו שני מסמכים על פניית המערערים בשנת 1999 בעניין הנקוז.

 

12.       לאחר הדיון בפני שלח המערער מסמכים נוספים. לחלק ממסמכים אלה אתייחס בהמשך.

 

13.       תביעה שכנגד:

 

המערער הגיש תביעה שכנגד נגד המשיבה. נפתח תיק בוררות מספר 1486/435/01 וביום 9.12.2001 מונה עו"ד משה גבע מחיפה להיות בורר בתביעה זו.

            היינו: כל נושא ההצפה והנזק שנגרמו, נמצאים כעת בבוררות ואינם מהווים חלק מפסק זה.

 

14.       תלונה למפקח מטעם הרשם:

 

כמו כן נמצא במסמכי המערער כי הוא שלח תלונה למפקח מטעם רשם האגודות השיתופיות, מר יונתן קרתי, ביום 16.12.01. בתלונה מבקש המערער בדיקה בדבר "ניהול לא נכון של האגודה על פי החוקה והתקנון".

            מסמכים אלה נמצאים בשלב זה בפני המפקח.

 

15.       החלטה

 

(א)       לסעיף 14 לעיל: כאשר לדעת חבר אגודה, האגודה אינה מתפקדת כראוי, ניתן לפנות למפקח האזורי מטעם רשם האגודות, או במקרה חריג אף למנהל מחלקת הפיקוח בבקשה לפתוח בחקירה או בדיקה עפ"י סעיף 43 לפקודה בעניין ניהול האגודה. עניין זה אינו נושא לבוררות.

 

(ב)       במהלך בוררות הבורר אינו יושב בנפרד עם אחד הצדדים.

כאשר חבר טוען שהוא חולק על האגודה כבר 25 שנה הרי שטענתו כי "האגודה אינה מתפקדת בסדר" תתקבל באופן מסוייג ביותר, וינתן לה משקל מועט, אם בכלל.

 

(ג)        לסעיף ה' לטענת המערערת: את הקושי במצבם הכלכלי היה עליה להביא לידיעת המזכיר ולשלם מיסים לפני שש שנים ולא כיום.

            במידה וברצונה לקבל הנחה, היה עליה להראות פתיחות וליידע את האגודה כי בעלה מובטל ואינו מקבל הכנסה אחרת, או להראות מה היא הכנסתה מחקלאות, או מכל מקור אחר. ואולם המערערת בחרה שלא לפעול כאמור, אלא להימנע מתשלום מיסים עקב אי  הנחת שלה מהאגודה והיותה "מסוכסכת עם האגודה יותר מ25- שנה" כדבריה היא.

 

16.       ממכלול העדויות והנספחים אשר הובאו לפני נראה כי המערערים הינם שבעי התדיינויות משפטיות אשר נמשכו שנים רבות ועלו להם כסף רב.

 

            בעת הדיון בפני ניסיתי לארגן פשרה בין הצדדים בכך שמהערערים ישלמו את המסים בתשלומים ויגישו תביעה נגדית לעניין הנזק מההצפה. האגודה נטתה לשקול ההצעה בחיוב ואילו המערערים סרבו להסכים לפשרה כל שהיא.

            בד בבד המערערים אכן הגישו תביעה נגדית נגד האגודה בנושא הנזק שנגרם מההצפה, כאמור לעיל.

 

17.       כמו כן, המערערים פנו לנציג הרשם בצפון, אשר שלח המסמכים למחלקת הבוררות, בהיותו סבור שהעניין שייך לתיקי הבוררות. ראה ס' 20 להלן.

 

18.       אשר על כן, אין אני מרחיבה את החזית בבוררות זו.

            פסק הבורר דן במיסים וההתייחסות בערעור תהיה לנושא אי תשלום המסים בלבד.

 

19.       (א)       המערער מודה כי לא שילם מיסי אגודה מינואר 1997 ועד ינואר

2002, סה"כ חמש שנים, שהם 60 חודש סכום של 6,600.- ש"ח.

 

(ב)       עקב מצבם הכלכלי המיוחד של המערערים, אני מורה להם להעביר לאגודה 12 שיקים החל מ1.6.2002- ע"ס 500.- ש"ח כל אחד, סה"כ 6,000.- ש"ח וכן שיק נוסף ע"ס 600.- ש"ח.

 

(ג)        בדרך כלל נהוג לחייב חבר בריבית הנהוגה באגודה. למרות שהאגודה טוענת כי נגרם לה נזק בשל אי התשלום וכי החבר יקבל פרס על התנהגותו וכי אי תשלום קנס או ריבית יהווה תקדים מסוכן לעניין תשלום מיסים של שאר חברי האגודה, בפסק זה, איני מחייבת את החבר לתשלום הצמדה או ריבית.

 

(ד)        על המערערים לשאת בתשלום השוטף הקבוע של המסים החל מינואר 2002.

 

20.       כל המסמכים בנושא "תביעת ההצפה" יועברו על ידי מיידית לבורר עו"ד משה גבע, אשר יזרז את שמיעת העדויות ומתן ההחלטה בתיק הבוררות שבפניו.

 

21.       עקב הנסיבות אין הוצאות בערעור.

 

22.       החלטה זו תועבר בדואר רשום לצדדים.

 

ירושלים: ט"ז באייר התשס"ב                                          לאה רוזנטל, עו"ד

                28  באפריל   2002

                                                                                        מנהלת מחלקת הבוררויות

ברק

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: