בביתם החדש של בני הזוג שחק בהרחבת מושב רגבה התגלו ליקויי בניה. חברת הבניה חזרה פעמיים לבצע תיקונים אך עדיין נשארו ליקויים והיא מסרבת לשוב ולתקנם.

בבית משפט השלום בחיפה בפני כב' השופטת אריקה פריאל. ת"א 3039-08 שחק ואח' נ' בונה הצפון חברה קבלני בניין בעכו בע"מ
הרקע
בין התובעים אהרון ומינה שחק ממושב רגבה (להלן: "הזוג שחק") לבין מינהל מקרקעי ישראל נכרת חוזה חכירה לפיו רכשו הראשונים זכויות חכירה במגרש בשטח 500 מ"ר המצוי בתחום ההרחבה של רגבה, מושב שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ (להלן: המושב).
ביום 4.8.04 נכרת חוזה, לפיו התחייבה חברת "בונה הצפון חברת קבלני בניין בעכו בע"מ" (להלן: "החברה") להקים בעבור הזוג שחק בית חד-מפלסי בשטח כ-105 מ"ר ובו חמישה חדרים כולל מרחב מוגן דירתי (ממ"ד) וחדרי שירות וכן גינה ומבואות כניסה (להלן: הבית).
בחודש אוקטובר 2005 נערך בנוכחות התובעים ונציגי החברה פרוטוקול מסירת הבית. בסמוך לאחר מכן פנו התובעים למהנדס אליעזר גוכמן (להלן: המהנדס גוכמן) אשר בדק את הבית ומצא בו ליקויים שונים. בחוות דעתו מיום 27.10.05 העריך המהנדס גוכמן את עלות התיקונים בסך 63,200 ₪ בצירוף מס ערך מוסף (סה"כ 73,628 ₪).
בעקבות חוות הדעת ביצעה החברה תיקונים שונים בבית, דבר אשר גרם לעיכוב כניסתם של התובעים בחודשיים. בפועל קיבלו התובעים את החזקה בביתם רק בחודש דצמבר 2005 (תאריך זה עדיין לא מהווה הפרה של החוזה).
לאחר ביצוע התיקונים סברו הזוג שחק כי עדיין נותרו ליקויים בבית ולכן הזמינו שוב את המומחה מטעמם. בחוות דעת משלימה מיום 17.10.06 העריך המהנדס גוכמן את עלות תיקון הליקויים שנותרו ואלה שנוספו לאחר התיקונים בסך 67,400 ₪ בצירוף מס ערך מוסף (77,847 ₪). לדעת מומחה זה, ביצוע התיקונים על ידי קבלן מזדמן מטעם התובעים ייקר את העלות בשיעור הנע בין 25% - 30%.
החברה ביצעה תיקונים נוספים בעלות 16,452 ₪, ואלו הופחתו מחוות הדעת כך שנותרו ליקויים שעלות תיקונם הסתכמה בסך 61,395 ₪.
שמאי נוסף העריך כי קיימת ירידת ערך בסך 22,756 דולר. עוד ציין השמאי ליקויים נוספים, שלא מצאו ביטוי בחוות דעת המהנדס גוכמן ואשר עלות תיקונם מסתכמת לדעתו בסך 2,100 דולר כולל מע"מ. בעקבות חוות דעת זו פנו התובעים שוב לחברה בבקשה לתיקון הליקויים אך הפעם נענו בשלילה.
הזוג שחק תובעים  סך של 61,395 ₪ (לפי חוות דעת המהנדס). 15,050 ₪ בגין ירידת ערך הבית (נמוך מהנקוב בחוות דעת השמאי). פיצוי בסך 7,000 ₪ בגין הצורך בדיור חלופי בזמן ביצוע התיקונים ופיצוי בסך 25,000 ₪ בגין עוגמת הנפש. נתבעה גם השבת שכר טרחת המומחים בסך 4,500 ₪. הזוג שחק ביקשו כי בנסיבות אלו יש לאפשר להם לבצע את התיקונים באמצעות קבלן מטעמם.
מנגד, טוענת החברה כי הליקויים הינם מזעריים וכי אין ירידה בערך הבית.
בהסכמת הצדדים מונה המהנדס והשמאי מיכאל קרבצ'יק כמומחה מטעם בית משפט (להלן: המומחה או מומחה בית משפט), אשר מצא ליקויים שונים שעלות תיקונם הוערכה על ידו בסך 23,630 ₪. הוא העריך את ירידת ערך הדירה בגין קיומן של בליטות בחדר האמבטיה ובחדר השירות (חדר כביסה) שלא בהתאם לתוכניות בסך של 4,000 ₪ וקבע כי אין צורך בפינוי הבית על מנת לבצע את התיקונים ושביצוע העבודות על ידי קבלן מזדמן יעלה את המחיר ב-30%.
 
דיון והכרעה
בית המשפט קובע כי חוות דעת המומחה שמינה היא הקובעת על כל מסקנותיה ודוחה את טענת הזוג שחק לעניין 4,000 ₪ נוספים אותם הספיקו בינתיים להוציא מכיסם מכיוון שהם תיקנו דברים שכלל לא היו במפרט הדירה כגון משטח היציאה מהבית לחניה וניקוי צמחיה כתוצאה מהתקנת המשטח.
בית המשפט לא מקבל גם את הטענה בדבר השריטה בחלון, מכיוון שלדעתו, שריטה במקום כל כך בולט היה צריך לראות במועד מסירת הדירה וגם מכיוון שבחוות הדעת מצד הזוג שחק רשום חלון אחר בניגוד לחלון בחוות דעתו של שמאי בית המשפט.
בית המשפט מקבל את הסכומים הנדרשים לצורך הגבהת הגדר. החברה טוענת שהזוג שחק מיוזמתו מילא את הקרקע ולכן הגדר בפועל יותר נמוכה, אך בית המשפט פוסק כי אם הקרקע היתה דרושה מילוי היה על החברה לקחת זאת בחשבון בתכנון גובה הגדר.
המומחה העריך את ירידת ערך הבית בסך 4,000 ₪ בגין בליטות שנמצאו בחדר האמבטיה ובחדר השירות בניגוד לתוכנית. החברה טוענת כי בליטות אלו אושרו בתוכנית השינויים על ידי הזוג שחק, אך לא צורף הסכם המעיד על כך. בית המשפט מאשר סך של 4,000 ₪ לזוג שחק בגין ירידת הערך.
מי יתקן את הפגמים ? החברה מבקשת לתקן את כל הליקויים שאוזכרו בדוח השמאי מטעם בית המשפט אך בית המשפט קובע לאור הנסיבות כי פעמיים לא תיקנה החברה את הליקויים באופן מלא ובפעם השלישית לא הסכימה לתקנם כלל והצדדים אף העכירו יחסיהם והגיעו לדיון. מנסיבות אלו ניתן לאפשר לזוג שחק לקחת קבלן אחר מטעמם ולכן יתווספו 30% לכל סכום התיקונים.
התובעים זכאים לפיצוי בגין עוגמת נפש. לאחר שהשקיעו ממיטב כספם להקמת ביתם היתה ציפייתם הסבירה כי יוכלו להתגורר בבית שאין בו ליקויים. מחוות דעת המומחה עולה כי לאחר ביצוע תיקונים על ידי החברה נותרו בבית ליקויים ולכן יינתן לזוג שחק פיצוי נוסף בסך 4,000 ₪.
 
סיכום:
התביעה מתקבלת באופן חלקי, ובהתאם לחוות הדעת של השמאי מטעם בית המשפט.
נוכח הפער בין סכום התביעה לבין הסכום שייפסק מן הראוי לחייב את החברה בהשבת חלק מאגרת התביעה באופן יחסי לסכום הפסוק. הזוג שחק גם זכאים להשבת מה ששילמו למומחים מטעמם וכן להשבת הסכום ששילמו למומחה בית המשפט. בית המשפט מחייב את החברה לשלם לזוג שחק את עלות תיקון הליקויים לפי חוות דעת המומחה בסך 30,173 ₪ (23,630 ₪ -  420 בעבור החלון השרוט + 30%). החברה תשלם לזוג שחק גם פיצוי בסך 4,000 ₪ בגין ירידת ערך הבית ופיצוי נוסף בגין עוגמת נפש בסך 4,000 ₪. החברה תשלם לזוג שחק שכר טרחת עורך דין בשיעור 15% מהסכום הפסוק ומע"מ כדין וכן תשיב להם את הסכום ששילמו למומחים מטעמם, למומחה בית המשפט ואת אגרת התביעה באופן יחסי לסכום הפסוק. פרט לכך ישא כל צד בהוצאותיו.
 
ניתן והודע ב- ט"ז אדר א תשע"א, 20 פברואר 2011, בהעדר הצדדים.
 
לאתר מושב רגבה

למיני אתר בוני הצפון באתר נדלן.קום

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: