בחינת סמכותו של הוועד המקומי לגביית מיסים מתושבי יישוב גנות

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד, בפני כבוד השופט יעקב שינמן. ע"א 1123-09-13 ועד מקומי גנות נ' אברהם נוימן.
הרקע

גנות הגיש תביעה כנגד אברהם נוימן (להלן: 'נוימן') המתגורר ביישוב גנות, על מנת שישלם את חובותיו לועד המקומי לשנים 2011-2012, כאשר עד לאותה עת שילם את כל המיסים כסדרם. נוימן טען מנגד כי גנות לא המציא לו את אישור המועצה המסמיך אותה לגבות תשלום מהתושבים, ולכן הוא לא שילם לגנות את המיסים.

בדיון הראשון טען גנות כי בהתאם לפסיקה שהתקבלה ע"י ביהמ"ש באותה עת, עומדת לו הסמכות לגבות את המיסים הללו. וביהמ"ש קבע כי על הצדדים להגיש מסמכים רלוונטיים לטענותיהם תוך 45 יום. בחלוף זמן זה ולאחר שהוגשו המסמכים, ביקש נוימן מגנות מסמכים נוספים אשר הלה הזכיר בטענותיו, בקשה אשר אושרה ע"י ביהמ"ש, אך גנות השיב כי אין בידו את המסמכים המבוקשים, ובכל מקרה המסמכים הללו אינם נדרשים בכדי להכריע בסכסוך.

הואיל ולא הגיש גנות את המסמכים לאחר בקשות נשנות וחוזרות, החליט ביהמ"ש על מחיקת התביעה, ומכאן הערעור שהגיש גנות על החלטה זו.

 

דיון והכרעה

ביהמ"ש קבע כי התביעה של גנות כלל לא נסמכה על המסמכים החסרים שלא הגיש לבקשת ביהמ"ש ונוימן, אלא הם רק אוזכרו בדבריו באחד הדיונים, וגם אז אמר גנות כי אין בידיו את המסמכים.

בנוסף, גנות תמך את טענותיו בכך שבידו הסמכות לגבות את תשלום המיסים עבור הוועד מתושבי היישוב, הן במסמכים רשמיים אחרים והן ע"י פסיקה של ביהמ"ש.

בנוגע לטענה כי המסמכים הללו לא נדרשים עבור ההכרעה בתביעה, ביהמ"ש בחן את סמכותו של הוועד המקומי לגבות מיסים מתושבי היישוב בהתאם לחוקים החלים עליו, והגיע למסקנה כי ניתן להכיר בסמכותו גם ללא המסמכים הנדרשים. עוד הוסיף ביהמ"ש, כי גם אם מסמכים אלו היו נדרשים ואין הם בידיו של גנות, אין זה אומר שיש לנקוט בצעד קיצוני של מחיקת התביעה מבלי לבחון את טענותיהם של גנות ונוימן לגופם.

עוד מציין ביהמ"ש, כי יש לבחון את העובדה שנוימן שילם במשך שנים את המיסים לוועד המקומי מבלי להביע כל תערומת.

 
סיכום

ביהמ"ש המחוזי קבע כי מחיקת התביעה בידי ביהמ"ש השלום נבעה משיקולים לא נכונים, ולכן יש להחזיר את הדיון בסכסוך עצמו לביהמ"ש השלום.

נפסק שכל צד יישא בהוצאותיו.

ניתן ביום ט"ו באדר ב' תשע"ד, 17 במרץ 2014, בהיעדר הצדדים.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: