ביהמ"ש איפשר הכשרת קרקע במושב נטועה לצורך בניית לולי מטילות במסגרת הרפורמה בענף הביצים, למרות התנגדות חברים במושב

בבית משפט השלום בעכו בפני כב' השופטת ג'ני טנוס. ת"א 32060-09-11 דוד שאול ואח' נ' משרד החקלאות ופיתוח הכפר – יחידת הפיצו"ח
הרקע
עשרות חברי מושב נטועה, העוסקים בגידול ביצי מאכל להטלה לפי מכסות ביצים שאושרו להם על פי חוק המועצה לענף הלול, הגישו בספטמבר 2011 בקשה למתן צו מניעה זמני האוסר על המועצה לענף הלול לבצע עבודות הכשרה ובניה בשטח אדמות המושב.
הצדדים אינם חלוקים, כי עבודות ההכשרה נועדו כדי ליישם את תוכנית הרפורמה בענף הלול שתכליתה הקמת לולים חדשים בסטנדרטים מודרניים, על מנת לשמור על בריאות הציבור ולדאוג לרווחת העופות, אך החברים טוענים, כי העבודות מבוצעות תוך הסגת גבול מקרקעי המושב, מאחר שהן מבוצעות בקרקע המושכרת למושב ע"י מינהל מקרקעי ישראל לפי הסכם משבצת, ומבלי שניתנה הסכמת חברי האגודה למהלך זה.
החברים מוסיפים, כי בכינוס של האסיפה הכללית במאי 2010, הוחלט על התנגדות לכך שהיישוב ישמש כיישוב פיילוט לרפורמה, אך ועד הנהלת האגודה הוציא מתחת ידו החלטה אחרת, תוך חריגה מסמכויותיו עד כדי חשד לזיוף פרוטוקול האסיפה.
מנגד, מתנגדת המדינה בתוקף למתן צו המניעה זמני, בין השאר, מכיוון שכל יום של השבתת כלי העבודה שבשטח גורם לנזק יומי של למעלה מ-13,000 שקלים חדשים. בנוסף נטען, כי לחברים המבקשים אין כל זכות בקרקע שבה מתבצעת העבודה שכן היא מוחכרת לאגודה, מה גם שבקשתם נגועה בחוסר תום לב, שכן היא איננה כוללת את האגודה ואת חברי האגודה אשר תומכים ביישום הרפורמה במושב, ועלולים להינזק כתוצאה מעצירת העבודה.
 
דיון והכרעה
בית המשפט הבהיר, כי במצב דברים בו היו החברים טוענים שיישום הרפורמה נכפה עליהם בניגוד להחלטת האסיפה הכללית שלא לצרף את המושב כחלוץ ליישום הרפורמה, הרי שהמטרה לעצור את יישום התוכנית הייתה מטרה לגיטימית לכשעצמה, אך ההליך שננקט בפועל היה לאסור פגיעה בזכות השימוש והחזקה במקרקעין של המושב, ומכיוון שלא זו הייתה מטרתם האמיתית של החברים, אלא חששם שמא יישום הרפורמה במושב בשלב זה תמיט על עיסוקם בענף ההטלה פגיעה אנושה, דין הבקשה להידחות. מעבר לכך, הוסיף בית המשפט, כי זיקתם המשפטית של החברים למקרקעין קלושה, שהרי אף הם מודים, כי אין להם זכות ישירה בקרקע, וממילא אין הצדקה ליתן להם סעד מן היושר, שעה שהסיכוי למתן הסעדים הסופיים קלוש.
יחד עם זאת, הוסיף בית המשפט, כי החברים יכולים להגיש בקשה חדשה למתן צו מניעה זמני האוסר על ביצוע החלטת האסיפה הכללית בדבר יישום הרפורמה בענף הלול במושב.
 
סיכום
בית המשפט דחה את בקשת חברי המושב למתן צו מניעה זמני, אך החליט שלא לעשות צו בגין הוצאות.
 
ניתן ב- כ"ג אלול תשע"א, 22 בספטמבר 2011, בהעדר הצדדים.
 
לאתר מושב נטועה

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: