ביהמ"ש החזיר הדיון לוועדת המכרזים בשל פגמים שנפלו בהליכי המכרז

בית המשפט לעניינים מנהליים בבאר שבע בפני כבוד השופטת שרה דברת. עת"מ 16101-01-14 אולניק חברה להובלה עבודות עפר וכבישים בע"מ נ' מועצה אזורית באר טוביה.
הרקע

במכרז שפרסמה מועצה אזורית באר טוביה לשם סלילת כביש זכתה חברת עשוש תעשיות בע"מ (להלן: 'עשוש') לאחר שעמדה בקריטריונים שונים שהוצבו כתנאי להתמודדות במכרז וקיבלה את מספר הנקודות הגבוה ביותר, בהפרש זעום מאולניק.

טענותיה של אולניק מתמקדות בניקוד שניתן לה ולעשוש בשלב בדיקת האיכות עבור מספר פרויקטים לסלילת כבישים בשנים האחרונות, כאשר לטענתה עשוש זכתה ליחס מקל בעוד לגבי אולניק פורשו תנאים מסוימים לחומרה. עוד טענה אולניק כי ועדת המכרזים היוותה חותמת גומי להמלצות היועץ החיצוני שבחן את הדברים, וייתכן כי הוועדה כלל לא בחנה איך פירש את תנאי המכרז. על- כן, אולניק דרשה שתינתן לה האפשרות להציג מסמכים נוספים כפי שניתן למתמודדים אחרים במכרז וכן שיוכרו פרויקטים נוספים אשר פירטה במסמכים שהגישה בנוסף לאלו שהוכרו כבר.

לעומתה, המועצה טענה כי קיימת הלכה לפיה ביהמ"ש ינהגו באיפוק בהתערבות בהחלטות ועדת המכרזים ולכן אין על ביהמ"ש להתערב בנעשה, וכן שגם אם אולניק יגישו מסמכים נוספים ויבחנו מחדש את הרשימה אותה הגישה, לא יהיה בכך בכדי לשנות את הניקוד שניתן לשתי החברות. עשוש הצטרפה לעמדת המועצה כי לא נפל פגם בשיקול דעתה של הוועדה ושאל לבהמ"ש להתערב בנעשה. כמו-כן, טענה עשוש שגם לה לא ניתנה האפשרות להגיש מסמכים נוספים ולפיכך אין מקום למתן השלמת מסמכים כלשהם.   

דיון והכרעה

 ביהמ"ש קבע כי למרות שמדובר בטענות העוסקות בשיקול הדעת המקצועי של וועדת המכרזים ואין ביהמ"ש ממיר את שיקול דעתה בשלו, ניתן בנסיבות דנן לבחון האם ההחלטות שהתקבלו הינן סבירות וניתנו על סמך קריטריונים אחידים וברורים.

בנוגע לטענת אולניק כי יש להכיר בפרויקטים נוספים ביהמ"ש קבע כי הטענה שהיה על הוועדה לעיין ברשימת פרויקטים ארוכה שהתווספה לרשימה המסודרת שהוגשה איננה סבירה, והיות ולא הוגשו כל המסמכים הנדרשים להכרה בפרויקטים הללו, ממילא לא היה לוועדת המרכזים הבסיס העובדתי להכיר בהם. 

באשר לטענת אולניק כי וועדת המכרזים הקלה עם עשוש בקריטריונים השונים, קבע ביהמ"ש כי לא אחת הובהרה החשיבות שלמכרזים יהיו אמות מידה אחידות וברורות ובמקרה דנן אכן פעלה וועדת המכרזים בצורה אחידה ודין הטענה להידחות. אך הוכח שהוועדה לא פעלה ע"פ הקריטריונים אותם קבעה בעצמה ומכיוון שנפל פגם בהתנהלותה יש להצדיק את התערבות ביהמ"ש, ולפיכך על הדיון לחזור לוועדת המכרזים שתדון בהצעות ע"פ הקריטריונים שנקבעו.

בנוסף, ביהמ"ש הגיע למסקנה שוועדת המכרזים היוותה חותמת גומי להמלצות היועץ החיצוני ולא הפעילה את שיקול דעתה בצורה עצמאית ולפיכך מתחזק הצורך להחזיר את הדיון לוועדת המכרזים.

סיכום

ביהמ"ש קיבל את העתירה והורה כי הדיון יוחזר לוועדת המכרזים אשר תבחן מחדש את ניקוד האיכות לאור הקריטריונים שהותוו.

נפסק צו הוצאות למועצה על סך 15,000 ₪.

ניתן ביום כ"ז שבט תשע"ד, 28.01.2014 בהיעדר הצדדים.

 
Their typical rates are

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: