ביהמ"ש הכריע כי חברת אבן וסיד היא הזוכה במכרז ביצוע הרחבת מחצבת עין חרוד – על אף שלאחר זכייתה שונו המועדים לביצוע המכרז

בית המשפט המחוזי בנצרת בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים בפני כב' השופט הבכיר זיאד הווארי. עת"מ 38333-05-13 תעשיות חולות לבנים בע"מ נ' מינהל מקרקעי ישראל חיפה ואח'
הרקע

באפריל 2012 הכריז מנהל מקרקעי ישראל על חברת תעשיות חולות לבנים כזוכה במכרז להרחבת מחצבת עין חרוד, אולם היות והחברה לא עמדה בדרישת התשלום החד פעמי, לא הפקידה ערבות בנקאית ואף לא חתמה על חוזה הרשאה לחציבה, ביטל המנהל את העסקה עקב "הפרת תנאי מכרז". בחלוף מספר חודשים הוכרזה חברת אבן וסיד כזוכה במכרז. חברת אבן וסיד אמנם עמדה בדרישות המכרז האמורות לעיל, אך ביקשה הארכה של שנה לשלבי הביצוע של התכנית, בקשה אשר קיבלה את אישור ועדת המכרזים.

כעת, תובעת תעשיות חולות את המינהל ומדגישה כי לאחר שהחברה הבינה כי אין סיכוי להשלמת העבודות במועד שנקבע במכרז, היא לא העבירה למינהל את הסכום הכספי אותו היתה אמורה להעביר ע"פ המכרז בסך 2,000,000 ₪, ואף לא הפקידה את הערבות הכספית הנדרשת, וזאת נוכח רצונה למנוע בזבוז חסר טעם של סכומי כסף ניכרים ובגדר חובתה להקטנת הנזק. חברת תעשיות מדגישה, כי אילו הייתה יודעת כי תנאי המכרז ישתנו באופן כה מהותי - הייתה ממשיכה בביצוע המכרז ועומדת בכל התנאים הנדרשים.

בנוסף, טוענת חברת תעשיות, כי עצם החלטת הועדה להכריז על חברת אבן וסיד כזוכה במכרז, הייתה בניגוד לתנאי המכרז, עת היה ידוע וברור לכל כי במועד ההכרזה לא היה כל סיכוי לחברת אבן וסיד לעמוד במועדים שנקבעו במכרז.

מנגד, טוען המינהל, כי לאחר שבוטלה זכייתה של חברת תעשיות, בחרה האחרונה שלא לפעול בכל דרך משפטית למניעת ביטול הזכייה, ונמנעה מפנייה להליכים משפטיים אף חודשים רבים לאחר שחברת אבן וסיד זכתה במכרז. לטענת המנהל, פנייתה של חברת תעשיות כעת לערכאות משפטיות, חודשים רבים לאחר שחברת אבן וסיד זכתה במכרז, ולאחר שהאחרונה השקיעה סכומי כסף רבים, הינה פנייה חסרת תום לב, אשר מטרתה ליהנות מפירות השקעתה של חברת אבן וסיד.

בנוסף, טוען המינהל, כי אין מקום לקבל את העתירה מחמת "מעשה עשוי", כאשר בין המינהל וחברת תעשיות אין כיום כל מערכת יחסים, לאחר שבוטל החוזה שנחתם ביניהם ואשר על ביטולו לא הוגש ערעור כאמור, ומנגד בין המינהל וחברת אבן וסיד קיימת מערכת יחסים חוזית מחייבת, אשר חברת תעשיות כלל אינה צד לה.

לבסוף, טוען המנהל, כי לא היה כל שינוי בדיעבד בתנאי המכרז, שהרי במסגרתו לא נאסר על המציעים, ובכלל זה על חברת תעשיות, לפעול לשינוי המועדים במכרז ולבקש הארכה לצורך מימוש המכרז, ומשכך אין פסול בזכייתה במכרז.

 
דיון והכרעה

 ראשית, דן ביהמ"ש בטענת חברת אבן וסיד למעשה עשוי, וקובע כי יש ממש בטענה זו. ביהמ"ש מנתח ומסביר, כי אין מחלוקת שחברת תעשיות לא עמדה בתנאי המכרז ולכן הוכרז על ביטול זכייתה, בזמן שחברת תעשיות לא הגישה כל התנגדות להחלטת המינהל לבטל את זכייתה במכרז, ואף לא הגישה כל בקשה להארכת מועד ביצוע התכנית. התנהלות זו מובילה את ביהמ"ש למסקנה כי לאחר ביטול זכייתה של חברת תעשיות במכרז – תמה כל מערכת יחסים חוזית בין חברת תעשיות לבין המינהל.

ביהמ"ש מוסיף ואומר, כי חברת תעשיות "התעוררה משנתה" חודשים רבים לאחר שכונן החוזה בין חברת אבן וסיד לבין המינהל ואשר במסגרתו הוצאו כספים רבים מכיסה של חברת אבן וסיד. התנהלות זו יצרה מצב בו חברת תעשיות עומדת בפני מעשה עשוי, ואין לה להלין אלא על עצמה בכך שהובילה עצמה לתוצאה זו. ביהמ"ש מדגיש, כי השבת הזכייה במכרז לחברת תעשיות תהווה פגיעה קשה בחברת אבן וסיד, אשר הסתמכה על זכייתה במכרז ושינתה את מצבה לרעה, באופן שאין חוש הצדק יכול להשלים עימו. לא רק זו, מבהיר ביהמ"ש, אלא שהתנהגות זו של חברת תעשיות מעלה חשד כבד לחוסר ניקיון כפיים וחוסר תום לב מהותי מצידה, תוך כדי נסיון ליהנות מפירות עמלה של חברת אבן וסיד.

בנוסף, מציין ביהמ"ש, כי אף טענת חברת תעשיות לשינוי תנאי המכרז המצדיקים את זכייתה בו אינם נכונים, שהרי במידה והיה מוחלט כי מדובר בשינוי תנאי המכרז, המאריכים בשנה את מועד ביצוע התכנית, היה שינוי תנאים זה צריך לחול על כל המשתתפים במכרז המקורי אשר יתכן שהצעותיהם היו משתנות לאור התנאים החדשים, ואף על המשתתפים הפוטנציאליים אשר נמנעו מלהשתתף בו קודם לכן, בשל סד הזמנים הקבוע בו. משלא קרה כן – אין מקום לטענת שינוי תנאי המכרז.

בהמשך, דן ביהמ"ש בדרישה להתערבות שיפוטית לצורך שינוי החלטה מנהלית, ומציין, כי בכדי לגרום להתערבות ביהמ"ש בהחלטה מנהלית מוטל על העותר להוכיח כי שיקול-הדעת לוקה בפגם של שיקולים זרים או בפגם אחר מן הפגמים שיש בהם כדי לפסול שיקול-דעת מינהלי. במקרה דנן, קובע ביהמ"ש, החלטת המינהל סבירה ואין כל סיבה להתערבות שיפוטית. ביהמ"ש ממשיך ומסביר, כי מועדי ביצוע התכנית אינם נדרשים כחלק מתנאי המכרז, ואף החוק מאפשר למוסדות התכנון שינוי של שלבי ביצוע השונים, ומכך נלמד כי ההחלטה להאריך את מועד ביצוע התכנית – חוקית.

לבוסף, מציין ביהמ"ש, כי יתכן שיש חוסר סבירות בהחלטה להעניק לחברה מנוסה בעבודות ואשר יודעת להעריך זמני עבודה, כגון חברת אבן וסיד, לבקש ארכה לאחר הזכייה במכרז, אולם אין דבר זה מגיע לכדי חוסר סבירות קיצוני שהרי לו היתה נדחית בקשה זו היתה חברת אבן וסיד מפסידה כסף רב, ולכן אין ממש בטענה זו בכדי לבטל את זכייתה של חברת אבן וסיד במכרז.  

 
סיכום

ביהמ"ש דוחה את תביעתה של חברת תעשיות חולות לבנים, וקובע כי חברת אבן וסיד היא זו שזכאית לבצע את העבודות במחצבות עין חרוד.

בנוסף, פוסק ביהמ"ש, כי חברת תעשיות תשלם הוצאות משפט בסך 30,000 ₪.

ניתן ב- ב' אב תשע"ג, 09 יולי 2013.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: