ביהמ"ש חייב האישה למכור לבעל את חלקה בנחלה במושב במיליון וחצי ₪

בבית המשפט לענייני משפחה בטבריה בפני כב' השופט אסף זגורי תמ"ש (טב') 28810/12-09 ש.א נ' מ.א.
הרקע

הצדדים, בעלי נחלה במושב עובדים, נשואים מזה כ- 30 שנים. בני הזוג הגיעו למשבר אל חזור, כאשר כל צד מעלה טענות על הצד שכנגד שבעטיין הגיעו למשבר, והם חיים בנפרד באותו הבית שבנחלה, כאשר האיש גר בקומה העליונה והאשה בקומה התחתונה.

הצדדים הגיעו להסכמה כי למעט חשבון בבנק לאומי, כל הכספים והחשבונות אשר הצטברו על ידי מי מהם הינם משותפים, הנחלה אשר הוערכה ע"י שמאי משותפת, חלק מהתמורה עבור כלי הרכב אשר נמכרו הועבר לאשה.

המחלוקות הבלתי פטורות ועומדות לדיון הם שווי העסק שבו עובד הבעל, הבעלות על הכספים בחשבון בבנק לאומי, הפרשים בתמורת המכירה של המכוניות, כספי הביטוח אשר שולמו לאחר שריפת הקומה העליונה בה מתגורר הבעל, פירוק השיתוף בנחלה וזכויות הפנסיה של האשה.

האשה טוענת לפיצול הנחלה, שכן היא בת המושב והזכות לנחלהנוצרהבזכותה כבת לחברי המושב, כשבנוסף היא משמורנית של הבת המשותפת אשר נולדה וגדלה במושב, שאין זה רצוי לנתקה מהמושב. האישה מוסיפה, כי ברצונה לרכוש את חלקו של האיש בסכום של 927,000 שקלים חדשים.

עוד טוענת האשה כי הכספים בחשבון הבנק הם כספים שקיבל בעלה בשחור והם לא שייכים להורי הבעל, וכי אין לאזן בין הכספים על בסיס 50% אלא באיזון שונה כפי שמתיר סעיף 8 לחוק יחסי ממון, כך שהכף תוכרע לטובתה, שכן הסיבות מוצדקות לכך במקרה דנן:  קצבת הפנסיה שלה נמוכה; משכורתה נמוכה; בעלה עובד ומרוויח יותר מהצהרתו; היא לא קבלה את מחצית הכספים ממכירת המכוניות;

מנגד, טוען הבעל, כיהכספים בחשבון הבנק שייכים לאימו ואלו כספים שהאם העבירה לניהולו מיד כשנפטר אביו כדי שיוכל לטפל בה במידת הצורך ולא יהיה מוגבל לאחר מותה. לצורך כך אף העידה האם ונמסרו מסמכים המעידים על כך.

עוד טוען הבעל, כי אין מקום לפצל את הנחלה מאחר והצדדים סולדים איש מרעהו ואין להם עניין לראות אחד את השני בקרבת מקום, מה גם שפיצול הנחלה יוריד מערכה. הבעל מודע לקשר של בתו למושב ואף הציע בסיכומיו סכום לרכישת חלקה של אשתו מעבר למחצית הסכום שקבע השמאי. בנוסף טוען הבעל, כי עסקו מבונה בנחלה וכי מעבר למקום אחר יעלה לו הון תועפות.

כמו כן, דחה הבעל את טענות האישה בעניין הרכבים ולעניין זכויות הפנסיה, הוא טוען, כי לפי חוק יחסי ממון סכומי קצבה זו שייכים לשניהם וכי הוא עומד על כך שיקבל את מחציתם.            

דיון והכרעה

לעניין הנחלה - הצעתו של הבעל הינה גבוה משמעותית מהערכת השמאי ובוודאי מהצעתה של האשה. אם נוסיף לשיקולים את העובדה שפיצול הנחלה יגרום לירידה בערכה וכי לאשה, על פי עדותה, אין את הכספים לעמוד אפילו בהצעתה, הרי הצעת הבעל לרכוש את חלקה של האישה סכום של מיליון וחצי שקלים חדשים מתקבלת כשיקול יעיל וכלכלי.

לעניין שווי העסק - מומחה בית המשפט קבע, כי שווי העסק, בנוסף להפסד מצטבר של העסק, הינו 424,450 שקלים חדשים, וכן כי לעסק אין מוניטין, שכן רווחי העסק הם באזור השכר הממוצע במשק. טענות האשה על רמת חיים גבוה אינה אינדיקציה, והיא לא עמדה בנטל להוכיח טענותיה.

לעניין החשבון בבנק לאומי - עדותו של האיש עדיפה, שכן תצהירו מגובה במסמכים ואימו באה להעיד.

לעניין הרכבים - הבעל הוכיח במסמכים את טענותיו, ומבחינה חשבונאית של שווי הרכבים נראה כי באיזון מגיע לאישה סך נוסף של 2,500 שקלים חדשים.

לעניין הפנסיה - אכן מחד יש לאזן את כל הכספים כאחד וכספי הפנסיה, אך החוק מאפשר לביהמ"ש לקבוע חלוקה שונה בכדי שהאיזון יהיה צודק. במקרה דנן האיזון המתבקש לאור משכורת האשה וקצבת הפנסיה שלה לעומת שכר הבעל הוא שכספי הפנסיה יהיו שייכים אך ורק לאשה.

לעניין סוגיית השריפה והשיפוץ בבית - הבעל הוכיח בקבלות אין ספור כי הכסף הוצא במלואו לשיפוץ יחידת המגורים וכן לרכישת תכולת היחידה אשר נשרפה אף היא ועל כן מתקבלת עמדת הבעל.

סיכום

מהעולה בדיון לעיל יש לאזן את הנכסים כמפורט להלן: הבעל ישלם לאשה סך של 212,225 שקלים חדשים בעבור מחצית מהעסק בתוספת 2,500שקלים חדשים באיזון חלקה מתמורת הרכבים. כמו כן הבעל ישלם לאשה סך של 1,500,000 שקלים חדשים בעבור חלקה בנחלה. כן נקבע, כי החשבון בבנק

שייך לאמו של הבעל ועל כן יישאר בחזקת הבעל. המיטלטלין בכל יחידת דיור יישאר בידי מחזיקו. והפנסיה התקציבית של האישה תישאר בידה.  לא נעשה חיוב בהוצאות.

 
ניתן ב- ד' בניסן התשע"ב 27 במרץ 2012, בהעדר הצדדים.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: