ביהמ"ש מינה כונס נכסים להשלמת עבודות התשתית בהרחבת מושב תרום

בבית משפט המחוזי בירושלים בפני כב' השופטת גילה כנפי-שטייניץ. ה"פ 8250-09 דוידי שרון ואח' נ' תרום מושב עובדים
הרקע

בסוף שנת 2011 קבע ביהמ"ש כי אגודת מושב תרום תשלים את שלב א' בעבודות התשתית והפיתוח במושב, כפי שסוכם עם המועצה האזורית מטה יהודה. עבודות שלב א' הוגדרו כ"כל עבודות התשתית המתבצעות לפני התחלת הבניה למגורים". כמו כן, קבע ביהמ"ש, כי בכדי לחסוך בעלויות כספיות יתאפשר לאגודה להשלים את העבודות ללא מינוי כונס נכסים במשך 90 יום, והסתפק בשלב זה בצו אכיפה בלבד.

בחלוף 5 חודשים ממתן פסק הדין פנו מספר חברי מושב תרום לביהמ"ש בבקשה למנות כונס נכסים לביצוע פסק הדין, הואיל וחרף הזמן שחלף מעת מתן פסק הדין, טרם סוימו העבודות ובחלק מהמקומות אף טרם החלו. בטענתם זו, נסמכים החברים על חוות דעתו של מהנדס מטעמם אשר ביקר בשטח וקבע כי טרם הסתיימו העבודות ובמקומות מסוימים, אף טרם החלו.

מנגד, טוענת האגודה, כי מילאה אחר פסק הדין, ונסמכת בטענתה על הודעת סגן ראש המועצה האזורית מטה יהודה לפיה סוימה העבודה. כמו כן, מדגישה האגודה, כי העבודות שטרם הושלמו הן "בשוליים", וכי מצב העבודות והצפי להשלמתן אינם מצדיקים סעד דרסטי של מינוי כונס נכסים.

 

דיון והכרעה

ראשית, בוחן ביהמ"ש האם המועצה האזורית מילאה אחר פסק הדין, ופוסק, כי המומחה אשר מונה מטעם ביהמ"ש, בהסכמת הצדדים, לבחינת שאלת ביצוע העבודות, קבע כי טרם הושלמו העבודות ובמקומות מסוימים אף טרם החלו. המומחה ציין כי בחלק מן המגרשים לא ניתן להתחיל כלל בבניית בתי המשתכנים, ובחלק שכן ניתן להתחיל בבניה, עלולים להיגרם נזקים למשתכנים כתוצאה מאי ביצוע העבודות בטרם תחילת הבניה. ביהמ"ש מוסיף ומדגיש, כי המועצה האזורית לא הביאה ראיות לטענתה כי מילאה אחר פסק הדין.

בעקבות זאת, דן ביהמ"ש בבקשת החברים לאכיפת פסק הדין ולמינוי כונס נכסים, ומבהיר, כי מינוי כונס נכסים על ידי בית משפט לאחר מתן פסק דין משמש חלופה לאכיפת פסק הדין בהליכי הוצאה לפועל, ונעשה בו שימוש רק כאשר קיים חשש כי הליכי ההוצאה לפועל לא יועילו למימוש פסק הדין.

ביהמ"ש מציין, כי בהתאם לאמור בפסק הדין, כבר משנת 2009 מודיעה האגודה לבית המשפט שוב ושוב כי עבודות התשתית עומדות לפני סיום, ולכן לא משתכנע ביהמ"ש מטענת האגודה כי מועטים המקומות בהם טרם הושלמו העבודות.

ביהמ"ש מוסיף ומבהיר, כי פסק הדין העניק לאגודה הזדמנות להשלים את העבודות במשך 90 יום, ואף הזמן הרב שחלף מהגשת הבקשה דנן, אשר הוגשה בספטמבר 2012, העניקו לאגודה הרבה זמן בכדי להשלים את העבודות, ומשלא עשתה כן - לא ניתן לסמוך על הצהרותיה כי תשלים את העבודות גם בלי כונס נכסים.

כמו כן, מדגיש ביהמ"ש, כי האגודה לא הביאה בפניו כל נתון בדוק ומהימן המלמד על היקף העבודות שנותרו, לא נקבה בתקופה הנדרשת לה לשם סיום העבודות, ולא הביאה כל תכנית ממנה ניתן ללמוד על כוונה רצינית להשלים את העבודות תוך זמן קצר, ולכן אין מנוס ממינוי כונס נכסים לצורך השלמת העבודות.

 
סיכום

ביהמ"ש ממנה כונס נכסים אשר יפעל לאכיפת פסק הדין שניתן בנובמבר 2011, וקבע כי על האגודה להשלים את שלב א' בעבודות התשתית במושב.

בנוסף, פוסק ביהמ"ש, כי המועצה האזורית תשלם הוצאות משפט בסך 10,000 ₪.

ניתן ב- י"ד אב תשע"ג, 21 יולי 2013.

לאתר מושב תרום

תגיות: מושב, תרום

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: