ביהמ"ש קבע כי בורר אשר מונה ע"י רשם האגודות השיתופיות הוא אשר יכריע בתביעה הכספית שהגישה אגודת מושב עבדון נגד מספר חבריה

בבית משפט השלום בחיפה בפני כב' השופטת אריקה פריאל. ת"א 3359-07-08 עבדון - מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ נ' רובין ואח'
הרקע

אגודת מושב עבדון הגישה תביעה כספית נגד מספר חבריה, ביניהם מר שלום רובין. בתגובה, הגיש שלום בקשה לסילוק תובענה על הסף, או לחילופין לעכב הליכים, בהתאם לאמור בחוק הבוררות. הבקשה לעיכוב הליכים התקבלה, ובעקבותיה מינה רשם האגודות השיתופיות, לאחר פניית האגודה בעניין, בורר אשר יכריע במחלוקת בין הצדדים.

בבקשה דנן, מבקש שלום לבטל את מינוי הבורר אשר מונה ע"י רשם האגודות השיתופיות, שהרי לטענתו, בפנייתה לביהמ"ש הביעה האגודה דעתה כי הסמכות למנות את הבורר מסורה לביהמ"ש ולא לרשם האגודות השיתופיות. מכך משמע, לטענת שלום, כי מינוי הבורר נעשה שלא כדין ולכן הוא בטל.

מנגד, טוענת האגודה, כי בעת החלטת ביהמ"ש לעכב הליכים תם למעשה תפקידו של ביהמ"ש, ומדגישה, כי היות ומוסד הבוררות שנקבע בתקנון האגודה אינו קיים, היא פנתה לביהמ"ש, בהתאם לאמור בתקנות האגודות השיתופיות.

 

דיון והכרעה

ראשית, בודק ביהמ"ש האם דבק פגם בהתנהגות האגודה בכך שלא הקדימה ופנתה לרובין כדי לקבל את הסכמתו לזהות הבורר, ואם כן, אם פגם זה יורד לשורשו של העניין ומצדיק את ביטול ההליך אצל רשם האגודות השיתופיות.  יש לציין, כי לפי האמור בתקנון האגודה "כל סכסוך בגלל עסקי האגודה אשר יתגלה בין חברים או בין חברים לשעבר... מצד אחד ובין האגודה או ועד ההנהלה מצד שני, ימסר למשפט חברים של ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י ", כאשר הכוונה ב"משפט חברים של ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י " הינה למוסד הבוררות.

          בעניין זה, מציין ביהמ"ש, כי שלום הוא החפץ בדיון בבוררות, אולם במסגרת בקשתו לעיכוב הליכים הוא לא הביע דעה כי על הצדדים להסכים על זהות הבורר. לא רק זו, מדגיש ביהמ"ש, אלא שאף לאחר שזכה שלום בדינו, והוחלט לעכב הליכים בתביעה הכספית נגדו, הוא לא הציע לאגודה למנות בורר מוסכם. בדומה לזאת, גם האגודה לא פנתה לרובין בהצעה דומה.

          בעקבות דברים אלו, והיות וממועד הגשת התובענה לביהמ"ש, או למצער ממועד מתן פסק הדין על ידי ביהמ"ש המחוזי, לא נקט מי מבעלי הדין צעד למינוי בורר מוסכם, התקיים התנאי המאפשר לאגודה לעתור בבקשה למינוי בורר, לרשם האגודות השיתופיות או לביהמ"ש, לפי בחירתו.

          בהמשך, דן ביהמ"ש האם רשאי רשם האגודות השיתופיות למנות בורר, ומבהיר כי התקנות אומרות בבירור כי בהיעדר הסכמה, מוסמכים בית המשפט המוסמך לפי חוק הבוררות או רשם האגודות השיתופיות למנות את הבורר, כשבחירת הגורם הממנה נמצאת בידי התובע. ביהמ"ש מוסיף ומדגיש, כי לוּ התכוון מחוקק המשנה כי במקרה של פניה לביהמ"ש הוא לבדו יהיה מוסמך למנות את הבורר, היה אומר זאת במפורש.

 
סיכום

ביהמ"ש דוחה את תביעתו של שלום וקובע כי פניית האגודה לרשם האגודות השיתופיות בכדי שימנה את הבורר היתה כדין.

ניתן ב- ח' אב תשע"ג, 15 יולי 2013.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: