ביטול פסק דין של בורר

הפ (ת'א) 1022/06, נורדיה מושב שיתופי של חיילים משוחררים בע'מ נ' אריה חזן, נבו- המאגר המשפטי הישראלי.

למשיב אריה חזן יש שטח אדמה חקלאית הממוקמת מצפון לנורדיה. מושב שיתופי נורדיה והמשיב חזן הגיעו לידי הסכמה שבה נקבע בין היתר שחזן יעביר לנורדיה חלק מזכויותיו בשטח זה, וכי מנגד תעמיד נורדיה לרשות חזן שטח של כ-150 דונם מדרום לנורדיה לצורכי כרייה. ההסכמה עוגנה במערכת חוזית. מיזם הבניה בשטח הצפוני אכן התממש. באשר לנושא הכרייה, המשיב ביצע עבודות כרייה בשטח הדרומי בהיקף מסוים, אך משלא נתקבלו היתרים כדין לביצוע עבודות אלה, בשלב מסוים הופסקה הכרייה. כמובן שאי קבלת ההיתרים יצרו סכסוך משפטי.

במערכת החוזית בין הצדדים נקבע שכל סכסוך משפטי יועבר לבוררות. הבורר קבע את שיעור הפיצוי שעל מושב נורדיה להעביר למשיב. מושב נורדיה התנגד לשיעור הפיצוי; טענת נורדיה בנושא סבה סביב טענת קיזוז בדבר נזקים של נורדיה בגין פרדס מניב שהמשיב עקר בזמן הכרייה כדי להכשיר את השטח הדרומי.

מסקנה: בית המשפט קבע שמושב נורדיה צריך לשלם את הפיצוי המלא כיוון ש..

א. מושב נורדיה התחייב לסייע למשיב לקבל את היתרי הכרייה, ומשלא עשה זאת חייב הוא בפיצוי בגין אי הכרייה.

ב. על המושב היה להיערך לפינוי הפרדס, ומשלא עשה כן אין הוא זכאי לקיזוז הפיצוי.

 

 

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: