בית המשפט אישר את ביטול החלטת אסיפת האגודה להאריך את כהונת ועד האגודה

בית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים, בפני כבוד השופט דוד חשין. עמ"נ 24698-09-13 אסם הגליל מכון תערובת של מושבי הגליל בע"מ נ' אבן מנחם מושב עובדים להתיישבות חקלאית ואח'.
רקע

המערערת, אסם הגליל, הינה אגודה שיתופית מרכזית המאגדת בתוכה 33 אגודות שיתופיות חקלאיות, שהן המשיבות בערעור.

בהתאם לסעיף 122 לתקנון אסם הגליל, יכהן ועד ההנהלה של האגודה לתקופה של שנתיים ואם בתום שנתיים לא יבחר ועד הנהלה חדש, ימשיך הועד לכהן לתקופה מקסימלית של 4 שנים.

ביום 31.3.11 בחרה האסיפה הכללית של אסם הגליל את ועד ההנהלה של האגודה, וביום 7.11.12, בטרם הסתיימה כהונת הועד הנבחר, החליטה האסיפה להאריך את כהונת הועד בשנתיים נוספות.

במסגרת הליך אחר שהתקיים בפני רשם האגודות השיתופיות, קבע הרשם ביום 16.5.13 כי החלטת האסיפה הנ"ל התקבלה בחוסר סמכות הואיל וסעיף 122 לתקנון, שבהתאם אליו נתקבלה ההחלטה, סותר את תקנה 28 לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), אשר קובע כי ועד הנהלה שכהונתו הסתיימה, יוכל לכהן רק עוד 3 חודשים נוספים.

על החלטה זו של הרשם הוגש ערעור לבית המשפט לעניינים מנהליים והצדדים הסכימו כי החלטת הרשם תבוטל וכי ס' 122 לתקנון יישאר בתוקפו. אך רשם האגודות  הודיע לבית המשפט כי הסכמה זו נוגדת את הדין.

 בית המשפט הורה על קיום שימוע בנושא אצל רשם האגודות השיתופיות, ובתום השימוע, פרסם הרשם ביום 19.8.13 את החלטתו, לפיה בטלה החלטת האסיפה על הארכת כהונתו של הועד וכן הורה לכנס את האסיפה הכללית בכדי לבחור ועד הנהלה חדש.

על החלטת הרשם הוגש ערעור זה.


דיון והכרעה

בית המשפט דחה את הערעור והותיר את החלטת הרשם על כנה. בנימוקיו, ציין בית המשפט כי אכן קיימת סתירה בין סעיף 122 לתקנון האגודה לבין תקנה 28 לתקנות כאמור. ומאחר ותקנה 5 לתקנות האגדות השיתופיות (הוראות כלליות) קובעת עדיפות להוראות התקנות על פני הוראות התקנון, הרי שהחלטת האסיפה הכללית להאריך את כהונת ועד ההנהלה התקבלה בחוסר סמכות.

 
סיכום

 לאור האמור לעיל, הערעור נדחה. בית המשפט פסק שהמערערת תישא בהוצאות המשיבות בסך כולל של 21,000 ₪.

 

ניתן ביום, י' כסלו תשע"ה, 02 דצמבר 2014, בהיעדר הצדדים.

 
 
 

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: