בית המשפט הורה לבני הזוג סלומינסקי לסלק ידם מהדירה ששכרו בקיבוץ גלאון תוך 60 ימים, וחייב אותם ב-3.000 שקלים חדשים לטובת הקיבוץ

בבית המשפט השלום בקריית גת בפני כב' הרשמת עפרה גיא. תא"ק 557-09 ורד סלונימסקי ואח' נ' קיבוץ גלאון
הרקע

בספטמבר 1998, נחתם הסכם בין קיבוץ גלאון לבין בני הזוג ורד ודני סלומינסקי, אשר מכוחו קיבלו בני הזוג רשות להתגורר בקיבוץ.

לטענת הקיבוץ, בני הזוג הפרו את ההסכם ולא עמדו בתנאי תשלום דמי אחזקה, ועל כן הוא עותר לפינויים. כמו כן טוען הקיבוץ, כי תקופת ההרשאה נסתיימה בספטמבר 2000 כשמאז המשיכו הצדדים לקיים ההסכם לתקופה בלתי קצובה, ועל כן רשאי כל אחד מן הצדדים להודיע על סיום ההסכם זמן סביר מראש. הקיבוץ הוסיף, כי לבני הזוג נמסרה במאי 2009 הודעה על סיום ההסכם וסיום תקופת ההרשאה, אך הם טרם פינו את הדירה.

בני הזוג הגישו בקשת רשות להתגונן, במסגרתה טענו כי לא רק שהם אינם חייבים לקיבוץ דבר, אלא שלמעשה הקיבוץ חייב להם כספים לאור העסקתה של ורד בקיבוץ. כמו כן הם טענו, כי הקיבוץ הציע להם לבוא ולהתגורר בו, תוך שהובטח להם כי שמותיהם יובאו להצבעת חברים לשם קבלתם כחברים, ושלאחר קבלתם תוקצה להם דירה בה יתגוררו עד אחרית ימיהם. באשר להרשאה, טענו בני הזוג, כי בכל שנה הוצע להם לחדשה לשנה אך הם סירבו לאור ההבטחות שניתנו להם, ועל כן בקשת הקיבוץ לפנותם בטענה שתקופת ההרשאה נסתיימה הוגשה בחוסר תום לב.

דיון והכרעה

בית המשפט קבע, כי לצורך קבלת טענות בני הזוג, עליהם להראות זכות חוקית לישיבתם בדירה בתוך הקיבוץ. בני הזוג טענו, כאמור, כי זכותם נובעת מהבטחה שניתנה להם לפיה יקדמו את הליך הצגתם כחברי קיבוץ, וכל עוד לא עשו כן, הם רשאים להתגורר בקרבו, הן מכח ההבטחה והן מכח ההתנהגות בפועל. אך בית המשפט לא קיבל טענה זו, הן מכיוון שבהסכם בין הצדדים נאמר במפורש שלא תהיה לבני הזוג כל זכות בקרקע והן מכיוון שנאמר בו במפורש שהתנהגות בפועל אין בה כדי לשנות מן האמור בהסכם.

לאור זאת, קבע בית המשפט, כי לא הייתה כל גמירות דעת מצד הקיבוץ להקנות לבני הזוג זכויות מעבר לאלו שמופיעות בהסכם עליו חתמו הצדדים, הגנתם של בני הזוג אינה מצדיקה מתן רשות להתגונן, והודעת הקיבוץ לבני הזוג על ביטול ההסכם וסיום ההרשאה ניתנו כדין.

למעלה מן הצורך, הבהיר בית המשפט, כי אף אם ניתנה הבטחה לבני הזוג, בני הזוג לא עשו כלום למימושה במשך 13 שנה, ועל כן אין בה כדי לבסס את זכותם במקרקעי הקיבוץ.

 
סיכום

בית המשפט לא השתכנע כי לבני הזוג יש טענת הגנה ראויה כנגד התביעה, על כן הוא דחה את בקשתם לקבל רשות להתגונן כנגד תביעת הפינוי. משכך, הורה בית המשפט לבני הזוג לסלק ידם מהדירה ולהחזירה לידי הקיבוץ תוך 60 ימים. כמו כן חויבו בני הזוג ב-3,000 שקלים חדשים שכר טרחה.

 

ניתן ב- כ"ב כסלו תשע"ב, 18 בדצמבר 2011, בהעדר הצדדים.

לאתר קיבוץ גלאון

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: