בית המשפט העליון פסק כי הסכסוך בין עטורה השקעות למושב אחיסמך יתברר בדרך של בוררות

בבית המשפט העליון רע''א 7030/08 אחיסמך מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע''מ נ' עטורה השקעות בע''מ

 

 

העובדות הרלוונטיות:

בין מושב אחיסמך לעטורה השקעות נחתם הסכם לרכישת קרקעות של המושב, לפיו העביר מושב אחיסמך חלק מזכויותיו במקרקעין לידי עטורה השקעות, בתמורה לתשעה מיליון דולרים אמריקאיים וכן בתמורה לשמונים יחידות דיור בבנייה רוויה.  

 

עטורה השקעות הודיעה למושב אחיסמך כי בהתאם לירידת ערך הקרקע ולהפחתה במספר יחידות הדיור שייבנו, יפחת התשלום לו זכאי המושב.

 

כמו כן במועד מאוחר יותר, הודיעה עטורה השקעות כי אין היא יכולה לעמוד בהתחייבויותיה לתשלום, ולכן חתם מושב אחיסמך על הסכם פיתוח מול מינהל מקרקעי ישראל כנאמן של עטורה השקעות.

לאחר מכן הודיע מושב אחיסמך לעטורה השקעות כי ההסכם ביניהם מבוטל מחמת הפרתו על ידי עטורה השקעות, שמנגד הודיעה כי יש בידה את היכולת לעמוד בכל התחייבויותיה.

על כן, לאחר משא ומתן בין הצדדים הם הגיעו להסכמה ונחתם הסכם חדש.

 

בחודש מרץ 2008 ביקשה עטורה השקעות ממושב אחיסמך השבה של הכספים אותן שילמה מכח ההסכם הראשון בין הצדדים. מושב אחיסמך דחה את הבקשה.

על כן ביקשה עטורה השקעות לערוך בוררות בין הצדדים, גם בקשה זאת נדחתה על ידי המושב בטענה כי אין לפעול עוד על פי ההסכם הראשון, בו נקבע כי סכסוכים בין הצדדים יבוררו בדרך של בוררות.

לאור הסירוב, פנתה עטורה השקעות לבית המשפט המחוזי שקיבל את טענות עטורה השקעות ופסק כי יש למנות את השופט בדימוס דן ארבל כבורר במחלוקת בין הצדדים.

מושב אחיסמך עתר נגד החלטת בית המשפט המחוזי לבית המשפט העליון.

 

טענות מושב אחיסמך:

מושב אחיסמך מעלה שלושה נימוקים כנגד מינוי הבורר והפניית הסכסוך בין הצדדים להליך בוררות:

הבקשה למינוי בורר הוגשה שלא בדרך הנכונה, קרי המרצת פתיחה, אלא באמצעות בקשה בכתב.

לאור ביטולו של ההסכם הראשון, בוטלה אף תניית הבוררות אשר בו.

המחלוקת אינה מתאימה להתברר על ידי בוררות, ולמושב הזכות לטהר את שמו, מהאישומים שהוטחו על ידי עטורה השקעות בפניו, בבית המשפט.

 

בית המשפט המחוזי נתן את החלטתו מבלי לזמן את הצדדים להופיע בפניו, מבלי שקיים דיון בבקשה במעמד הצדדים ומבלי שניתנה למבקש האפשרות לבצע חקירה נגדית על התצהיר שתמך בבקשה.

 

בית המשפט המחוזי טעה כשלא מצא חשיבות ציבורית במחלוקת בין הצדדים, המצדיקה את בירורה בבית המשפט ולא בהליך בוררות.

 

בית המשפט העליון פסק:

מושב אחיסמך לא הצליח להראות כי המקרה נופל בגדרם של המקרים החריגים המצדיקים מתן רשות ערעור. לא מתעוררת במקרה זה שאלה משפטית או ציבורית החורגת מעניינם הפרטי של הצדדים לבקשה וכן לא נגרם למושב אחיסמך עיוות דין המצדיק התערבות בהחלטתו של בית המשפט המחוזי.

אין לקבל את טענת מושב אחיסמך כי יש לדחות את מינוי הבורר כי הבקשה לא הוגשה בדרך של המרצת פתיחה. מושב אחיסמך טען כי זכויותיו קופחו כתוצאה מהדרך בה הוגשה הבקשה, אך המושב לא הראה כיצד זכויותיו קופחו.

 

אין בהגשתה של בקשה למינוי בורר בדרך של בקשה בכתב במקום בדרך של המרצת פתיחה כדי להביא לביטול ההליך כולו.


גם טענת מושב אחיסמך כי תניית הבוררות פקעה עם ביטולו של ההסכם הראשון לא התקבלה על ידי בית המשפט.

הצדדים התקשרו בהסכם חדש, עליו החילו את הוראותיו של ההסכם הראשון, לרבות תניית הבוררות, בכפוף למילוי התחייבויותיה של עטורה השקעות על פיו. לכן הצדדים הגיעו להסכמה כי תניית הבוררות תמשיך לחול גם בהסכם החדש.

סכסוך אשר חלה לגביו תניית בוררות מן הראוי שיתברר במסגרת הליך בוררות, אלא אם קיימים טעמים מיוחדים לבררו בפני בית המשפט דווקא. במקרה זה לא סיפק מושב אחיסמך טעמים מיוחדים להעברת הדיון לבית המשפט.

 

לסיכום, דחה בית המשפט העליון את בקשת מושב אחיסמך לבטל את מינוי הבורר ולדון בתיק בין כותלי בית המשפט.

           

כמו כן לא נקבע צו להוצאות.

ניתן ביום 17.9.08.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: