בית המשפט קבע כי המועצה המקומית כפר מנדא אחראית לנזק שנגרם עקב הצפת מי ביוב

בבית משפט השלום בחיפה בפני כב' השופטת רויטל באום. תא"מ 20564-11-09 קדח ואח' נ' מועצה מקומית כפר מנדא ואח'
הרקע

במהלך חודש אוגוסט 2009 גילה ח'אלד קדח, כי חלקתו של אביו המצויה בתחום המועצה המקומית כפר מנדא הוצפה במי ביוב, וכתוצאה מכך נגרם לחלקה נזק בשיעור של כ-35,500 ₪. בעקבות זאת, תובע קדח את המועצה המקומית על כך שלא מנעה את זרימת מי הביוב בשטחה, וכן הוא תובע את תאגיד הביוב שהוקם על מנת לטפל במי הביוב ולמנוע את זרימתו לחלקות היישוב, על כך שהתרשל בעבודתו.

המועצה מצידה מתנערת מכל אחריות וטוענת, כי האחריות לנזק מוטלת על התאגיד בלבד, שכן הוא האחראי על כל ענייני הביוב בשטחה. לטענת המועצה, התאגיד התרשל בכך שלא טיפל בהגדלת המתקן לטיהור שפכים (המט"ש) אשר ממנו זרמו מי הביוב לחלקה.

מנגד התאגיד, מקבל עליו את האחריות לנזק, אך סבור כי האחריות מוטלת גם על המועצה, שכן היא בעלת המניות העיקרית בתאגיד וראש המועצה הינו יו"ר דירקטוריון התאגיד. התאגיד סבור כי עקב קשיים כלכליים בנתה המועצה המקומית מלכתחילה את המט"ש בגודל שאינו יכול לספק את צרכי הרשות, ועקב גודלו עברו המים לחלקות תושבי המועצה.

בנוסף טוען התאגיד, כי הנזק לו הוא אחראי הינו רק הנזק הישיר שנגרם, כגון אומדן הפסד היבול ועלות חוות דעת השמאי, המסתכם ב- 13,142 ₪, ולא עבור נזק שנגרם לשטח שאין בו יבול או עבור הוצאות חריש והדברה. 

 
דיון והכרעה

בענין אחריות הנזק קובע ביהמ"ש, כי למועצה יש אחריות על הנעשה בשטחה והתאגיד הינו פתרון קצה בלבד לבעית מי הביוב. חיזוק לדברים אלו, מוצא בית המשפט, בעובדות שטען והוכיח התאגיד, לפיהן המועצה היא בעלת המניות העיקרית בתאגיד ויו"ר דירקטוריון התאגיד הינו ראש המועצה.

לדעת ביהמ"ש, היות והמועצה הינה בעלת המניות העיקרית בתאגיד, אין ספק כי יכולתה הכלכלית לממן הגדלת המט"ש תרמה משמעותית לכך שהפרויקט לא קודם עד לשנת 2010.

לפיכך, קבע בית המשפט, כי לא רק שהמועצה נושאת באחריות לנזק אלא חלקה אף גדול יותר מחלקו של התאגיד, היות וגלישות מי השופכין מהמתקן היו ידועות לה במשך שנים, ולא הוכח כי היא פעלה בדרך כלשהי לפתרון הבעיה. בסופו של דבר נקבע, כי חלקה של המועצה בנזק הוא בשיעור של 75% בעוד חלקו של התאגיד בנזק הינו 25% בלבד.

בענין גובה הנזק, מקבל בית המשפט את טענות התאגיד וקובע, כי אין לפצות על שטח שהוצף אך לא נשתל או נזרע בו דבר, שכן לא הוכח הפסד תפוקה לשטח הריק בעונה הנוכחית או בעונה הבאה.

לבסוף קבע בית המשפט, כי היות וממילא מבוצע חריש והדברה בסוף כל עונה ולא מדובר בפעולה שבוצעה עקב ההצפה - אין לפצות על פעולה זו. לפיכך, מסכים בית המשפט עם טענות התאגיד, וקובע, כי האחראים לנזק ישלמו רק עבור הנזקים הישירים שנגרמו לחלקה, המסתכמים ב-13,142 ₪ בלבד.


סיכום

בית המשפט קובע כי למועצה יש 75% אחריות לנזק שנגרם כתוצאה מהצפת מי הביוב, ולכן היא תשלם לקדח 9857 ₪, בעוד שלתאגיד יש 25% אחריות על הנזק שנגרם, ולכן הוא ישלם לקדח 3,285 ₪ עבור הנזק שנגרם.

בהתאם לכך נקבע, כי המועצה תשלם הן את הוצאות המשפט של קדח בסך 6,500 ₪ והן את הוצאות המשפט של התאגיד בסך 6,500 ₪.

 

ניתן ב-  י' אב התשע"ב, 29 ביולי 2012.

 

לאתר מועצה מקומית כפר מנדא

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: