בקשה להחלפת בורר

תיק 1045/238/00 כפר הנגיד – מושב עובדים להתישבות שיתופית בע''מ נ' מלמד שם טוב

 

בפני עו"ד לאה רוזנטל                                                                תיק 1045/238/00

עוזר רשם האגודות השיתופיות                                                   

 

 

ב ע נ י ן :                       כפר הנגיד מושב עובדים

                                    להתישבות שיתופית בע''מ

                                    ע"י ב"כ עו"ד רמי אבידע

                                    דרך פתח תקוה 154 תל-אביב64921-

                                    טל. 03-6083520 פקס. 03-6083521

                                                                                                המבקשת

           

ו ב ע נ י ן:                      מלמד שם טוב

                                    ע"י ב"כ עו"ד דמארי אילן

                                    רח' ויצמן 17, נס-ציונה

                                    טל. 08-9405754 פקס. 08-9400208

                                               

                                                                                                            המשיב

 

 

ה  ח  ל  ט  ה

 

 

1.         הבורר עו"ד אליעד שרגא מונה בתאריך 3.5.00 להיות בורר בסכסוך בין הצדדים.

 

2.         ביום 12.8.01 ביקשה האגודה הנתבעת, פסילת בורר, בהתאם לאמור בתקנה 3 לתקנות האגודות השיתופיות (בוררות הסכסוכים) התשל"ב1972- (להלן: "התקנות").

 

3.         נמוקי המבקשת לבקשת הפסילה:

 

(א)       תיק הבוררות הועמד לרשות ב"כ המבקשת לעיון רק בסמוך מאד למועד הדיון.

 

(ב)       מעיון בתיק הובהר לב"כ המבקשת כי קיימים בתיק מסמכים אשר לא הובאו לידיעתו.

 

(ג)        התבטאויות הבורר.

 

            במהלך הדיון ביום 24.7.01 התנהל דין ודברים בין הבורר לב"כ המבקשת.

 

            לטענת ב"כ המבקשת הבורר קרא לו מספר פעמים "חוצפן". לעומת זאת, הבורר לאחר שיצא להפסקה קצרה, קיבל החלטה בה נאמר כי "מר אבידע בחר להשתמש במילים בוטות כנגד הבורר, החלטתי הפעם לעבור לסדר היום".

 

 

 

 

 

4.         בשלב זה ביקש עו"ד אבידע מהבורר לפסול את עצמו.

           

הבורר דחה את הבקשה.

 

            עו"ד אבידע הודיע " סיימתי חקירתו של העד".

            כאן שוב מתעורר ויכוח האם הסתיים הדיון ומדוע עזב עו"ד אבידע את המקום.

 

5.         ב"כ המבקשת טוען כי הבורר פועל במשוא פנים בכך שלאחר שהובהר כי העד יובל פונק מטעם הסוכנות הוא עד הכרחי, ואכן הבורר הזמינו לתאריך 24.7.01 למתן עדות ובאותו תאריך בתחילת הדיון פנה הבורר ושאל את ב"כ המבקשת לשקול האם עדותו של מר יובל פונק הכרחית.

 

6.         ב"כ המבקשת טוען, כי החלטת הבורר המאוחרת יותר, לאחר הדיון, לוקה בשגיאות או במילים אחרות, אינה מתארת נכון את הסיטואציה שהתרחשה.

 

7.         ב"כ המבקשת מצטט את תקנה 3 לתקנות וכן את דבריה של פרופ' סמדר אוטולונגי לעניין חוסר אוביקטיביות אשר מהווה הצדקה להעברת בורר מתפקידו.

 

8.         כמו כן טוען ב"כ המבקש כי אי האמון במקרה זה הוא חמור ובשום מקרה לא יוכל להמשיך ולהופיע בפני הבורר לאור הרגשתו הסובייקטיבית.

 

9.         תגובת המשיב לבקשת הפסילה:

 

(א)       לבקשה אין כל יסוד עובדתי או משפטי.

 

(ב)       לא היתה כל התבטאות של הבורר לגוף העניין לכאן או לכאן, על כן עו"ד אבידע מפרש סוביקטיבית כרצונו את דברי הבורר.

 

(ג)        ב"כ המבקשת הציק בעת החקירה לעדים של עצמו.

 

(ד)        הבורר גילה לאורך כל הדרך אחריות רבה ואורך רוח רב כלפי הצדדים.

 

(ה)       התנהגות ב"כ המבקשת היא מבישה.

 

(ו)         המניע מאחורי הבקשה שלא לסיים הבוררות.

 

10.       ה ח ל ט ה

 

            בדרך כלל, כאשר מוגשת טענת פסלות או בקשה להחלפת בורר טרם נהול הבוררות, הבורר מסכים לכך. במידה והבורר דוחה בקשה כזו, הרי שבערעור יש נטייה לקבל הבקשה ולהחליף הבורר.

 

 

 

 

11.       כמובן ששהוי בבקשת הפסילה הוא פקטור אשר ילקח בחשבון בעת מתן החלטה האם להחליף הבורר.

            במקרה דנן, אין ספק כי הבקשה להחלפת בורר הוגשה באמצע הבוררות, שהרי הבורר מונה במאי 2000.

 

12.       פקטור נוסף שיש לתת את הדעת אליו, הוא השאלה: עד כמה עמוקה וכנה היא מידת אי האמון שהמבקש רוחש לבורר.

 

            סעיף 52(3) לפקודה קובע:

 

            "(3) בהתחשב עם תקנות שתיקבענה, רשאי הרשם לקחת בחזרה מבורר כל בקשה ליישוב סכסוך שהוגשה עפ"י סעיף קטן (2) ולטפל בה באופן שנקבע בסעיף קטן הנ"ל."

 

            תקנה 3 לתקנות האגודות השיתופיות (בוררות בסכסוכים) תשל"ב1972- קובעת:

 

            "העברת בוררים מתפקידם

            רשאי הרשם להעביר בורר מתפקידו, בין שמינהו צד לסכסוך ובין שמינהו הרשם, אם נתגלה שהבורר אינו ראוי לאמון הצדדים, או אם התנהגותו של הבורר במהלך הבוררות גורמת לעינוי דין".

 

13.       במקרים מסוימים, כאשר יש שהוי וכאשר אי האמון הוא סוביקטיבי לחלוטין ניתן שלא להענות לבקשת הפסילה.

 

14.       במקרה דנן הובהר בפני כי ב"כ המבקשת לא יסכים להופיע בפני הבורר בשום דרך שהיא.

 

            המבקש מאמין כי הבורר אינו אובייקטיבי ולאחר "ההתקלות" עם הבורר לא יוכל להמשיך הבוררות בפניו.

            המסקנה היא כי תקנה 3 האמורה לעיל אכן חלה במקרה דנן. כך נפסק גם בערעור  בן נון נ. פלד  מפי הרשם:

 

            "בנושא של פסילת הבורר, הנני למד במקרה זה אף על פי המסמכים והמועדים כי אכן היה מקום לחששם של המערערים, אף אם הבורר לא התכוון לנקוט עמדה כדבריו וכל מטרתו היתה לזרז ההליך, הרי שלדעתי במקרה די באי אמון של אחד הצדדים כלפי הבורר על מנת להצדיק את העברתו מתפקיד."           

 

15.       המלומדים המכובדים הגב' סמדר אוטולנגי ועו"ד חיים נועם, סבורים כי במקרה בו צד מביע אי-אמון שאינו ניתן לתקן, יש לשקול בחיוב את בקשת הפסילה.

 

16.       ב"כ המשיב אמנם התנגד להחלפת הבורר, ואולם הרושם הוא כי מהלך הבוררות לא יפגע באופן בלתי סביר במידה והבורר אכן יוחלף.

 

17.       אשר על כן אני קובעת כי הבורר יוחלף, זאת כמובן מבלי לפגוע בדרך כלשהי ביכולתו ובאמינותו של הבורר הקיים, עו"ד שרגא אליעד.

 

 

 

 

 

18.       הצדדים ישלמו את שכר הטירחה המגיע לבורר דנן.

הבורר יוחלף ע"י המזכירות.

            צו למנוי בורר ישלח לצדדים בהתאם.

            הבורר החדש ישמע את התיק מהמקום בו הופסק הליך הבוררות.

 

19.       הבורר דנן יחזיר את התיק למשרד הרשם.

 

20.       החלטה זו תישלח בדואר רשום לצדדים ולבורר.

 

ירושלים: א' בסיון התשס"ב                                                         לאה רוזנטל, עו"ד

                14    במאי   2002

                                                                                       מנהלת מחלקת הבוררויות

 

 

 

כפר הנגיד

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: