בקשה למינוי חוקר בתנובה

באר טוביה נ' תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע''מ

 

 

בפני רשם האגודות השיתופיות                                               תיק מספר 74/372/05

 

 

                                                                            

 :                                   

באר טוביה ואח'

 

                                                 

ע"י  עו"ד ירון סהר

                                                  

רח' מרמורק 4 תל אביב 64254

 

 

המבקשים

 

 

-         נ ג ד  -

 

 

1.     תנובה מרכז שיתופי לשיווק

תוצרת חקלאית בישראל בע"מ

 

2.     תעשיות מזון – תנובה- אגודה שיתופית בע"מ

 

ע"י ב"כ עו"ד צורי לביא

רח' איתמר בן אבי 4

תל אביב

המשיבות

 

רקע עובדתי

 

 1. ביום 18.09.05 הוגשה בפני בקשה מטעם המבקשים, לחקירה בעסקי המשיבות, האגודות תנובה, מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בע"מ ותעשיות מזון תנובה אגודה שיתופית חקלאית בע"מ ( להלן: "המשיבות" או "תנובה") בהתאם לסעיף 43 לפקודת האגודות השיתופיות.

 

 1. ביום.29.09.05 הגישו המשיבות  בקשה מקדמית להצגת ייפויי כוח  והחלטת האורגן המוסמך בעניין בקשה  למינוי חוקר, שהוגשה על  ידי המבקשים.

            באותו יום החלטתי  כי על  המשיבות להגיב תוך 7 ימים.

 

 1. ביום 10.10.05 הגישו המבקשים את תגובתם לבקשתן המקדמית של המשיבות.

      באותו יום החלטתי,  כי על ב"כ המבקשים, לתת תגובתו תוך 7 ימים.

 

 1. ביום 31.10.05 הגישו המשיבות את תגובתן לתשובת המבקשים.

 

 1. ביום 21.11.05 הוגשה תשובת המבקשים  לתגובת המשיבות.

 

 1. ביום 29.11.05 החלטתי כי על הצדדים להגיש את עיקרי טיעוניהם וקבעתי דיון בפני במעמד הצדדים ליום 07.02.06 .

 

 1. ביום 22.12.05 הגישו המשיבות, את התייחסותן לבקשת המבקשים, למינוי חוקר , בו טענו כי סעיף 43 לפקודה קובע כי הרשם יכול על דעת עצמו, וחייב הוא על פי בקשת רוב חברי הועד, או על פי בקשת כל מוסד אחר שהורכב על פי תקנות האגודה, או על פי בקשתם של  לא פחות משליש החברים או על פי בקשה מברית הפיקוח שהאגודה מסונפת אליה לערוך חקירה במקרה דנן, אין המדובר בפניית לפחות שליש מחברי האגודה, ואין מדובר בפניית רוב חברי הועד או מוסד אחר של האגודה או ברית פיקוח. ולכן המבקשים לא צד להליך.

 

 1. ביום 29.12.05 הוגשה בפני בקשה מטעם המבקשים למינוי חוקר ולחילופין להורות על הגשת תגובת המשיבות באופן מיידי, לבקשת מינוי החוקר.

 

 1. עוד הוגשה בפני ביום 29.12.05 בקשה מטעם המבקשים, ובה דרישה להגשת תביעה ולפיטורי מנכ"ל, לחילופין דרישה למינוי ועד ממונה למשיבות תנובה, מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בע"מ ותעשיות מזון תנובה אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.

 

 1. ביום 19.01.06 הוגשה בפני בקשה מטעם המשיבות לקביעת סדר הדיון בבקשה למינוי חוקר ובמסגרתו להורות, בין היתר,  כי אין לזמן דיון  בפני בנוכחות הצדדים, שכן אין מדובר כלל בדיון בין צדדים להליך, אלא רק בהליך בדיקה מקדמי. כל זאת מאחר ורק חלק מזערי מחברי המבקשים צורפו לבקשה למינוי חוקר.

 

 1. ביום 22.01.06  החלטתי כי על ב"כ המבקשים להגיש התייחסותו לבקשה שלעיל  תוך 7 ימים מיום קבלת ההחלטה.

 

 1. ביום 26.01.06 הוגשה בפני, בקשה דחופה מטעם קרית ענבים קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ( להלן:"קרית ענבים"), הקשורה לבקשת המבקשים  למינוי חוקר.

 

 1. ביום 29.01.06 החלטתי כי על ב"כ המשיבות להגיש התייחסותו לבקשה זו.

 

 1. ביום 29.01.06 הוגשה בפני בקשה דחופה מטעם המשיבות, למתן החלטה בבקשה לקביעת סדרי דיון ולחילופין להורות כי עד למתן החלטה בבקשה לקביעת סדרי דיון, לא יגישו המבקשים עיקרי טיעון בבקשה למינוי חוקר.

            באותו יום החלטתי ניתנה החלטתי כי על המבקשים להגיש  התייחסותם ב"כ הצד שכנגד תוך 5 ימים מיום קבלת החלטתי.

 1. ביום 30.01.06 הגישו המבקשים את תגובתם לבקשה הדחופה.

 

 1. ביום 31.01.06 הגישו המשיבות  את עיקרי הטיעון מטעמן.

 

 1. ביום 31 01 06 הגישו המבקשים את עיקר הטיעון מטעמם.

 

 1. ביום 07.02.06 הגישו המבקשים תגובתם לפניה הדחופה מטעם קבוצת קריית ענבים.

 

 1. ביום 07.02.06 התקיים דיון בפני בנוכחות הצדדים קריית ענבים( להלן: "המבקשים") והמשיבות ( להלן: "הצדדים")

 

 1. בין הימים 07.02.06  וה-  10.04.06 הוגשו בפני מספר בקשות למתן ארכה להגשת תגובות, וכן בקשות לחשיפת התגובות בפני חברי האגודה ובכלל זה המבקשים.

 

 1. ביום 07.03.06 בקשו המבקשים למשוך בקשתם מיום 29.12.05 , למינוי ועד ממונה למשיבות, נוכח הסכמת הצדדים, לדחיית תביעת " לשון הרע" שהוגשה על ידי מר אריק רייכמן ועל ידי המשיבות נגד מר זיו מטלון.

 

 1. ביום 21.03.06 הוגשה תגובת המשיבות לבקשה למינוי חוקר.

 

 1. ביום 10.04.06 החלטתי כי בטרם אתן החלטתי על המבקשים להשיב להגיב לתגובת המשיבות תוך 45  יום מקבלת החלטתי. זכות תגובה למשיבות  תוך 14 ימים מקבלת התייחסות המבקשים. שלאחריהן, והחלטתי תינתן ללא כל צורך בדיון נוסף.

 

 1. ביום 23.04.06 הגישו המבקשים בקשה כי אשתמש בסמכותי על פי סעיף 14 לפקודת האגודות השיתופיות ואורה למשיבות, ליתן הודעה בדבר כינוס הועידה בהתאם לתקנון אגודת המשיבות.  וזאת עד לחודש יולי 2006.

 

 1. ביום 30.04.06 החלטתי כי על ב"כ המשיבות עו"ד צורי לביא להגיש התייחסותו תוך 14 ימים מקבלת החלטתי.

 

 1. ביום 16.05.06 התקבלה תגובת ב"כ המשיבות לבקשות המבקשים מיום 23.04.06

 

 1. ביום 29.05.06 הגישו המשיבות בפני בקשה למינוי חוקר לבירור נסיבות חתימתו של מסמך,  הנחזה להיות ייפוי כוח לעורך דין החתום לכאורה על ידי האורגן המוסמך של אגודת מושב עזריקם.

באותו יום  החלטתי כי המסמכים שצורפו מדברים בעד עצמם , ולכן על עו"ד ירון סהר, ב"כ המבקשים, להגיש התייחסותו בדחיפות עד ליום 4.6.06 .

 

 1. ביום 08.06.06 התקבלה תשובת המבקשים, לתגובת המשיבות לבקשה למינוי חוקר.

 

 1. ביום 27.06.06 הוגשה תגובת המשיבות לתשובת המבקשים.

 

 1. ביום 28.06.06 הוגשה תגובת ב"כ המבקשים לבקשה למינוי חוקר  באגודת עזריקם.( כאמור בסעיף 27 לעיל)

 

 1. ביום 02.07.06 החלטתי,  כי נוכח הצגת ייפוי הכוח  ופרוטוקול הועד מיום 07.08.05 , מתייתרת הבקשה למינוי חוקר.

 

 1. ביום 02.08.06 המבקשים צרפו מסמכים לשם הגשת תביעה נגזרת נגד מנכ"ל המשיבות, יו"ר ועד ההנהלה וחברי ועד ההנהלה, בשל נזקים שהסבו המשיבות

 

עיקר טעוני המבקשים

 

 1. חברי ההנהלה והמועצה, נאלצים ללמוד את נושאי הדיון במהלך ישיבת הועד והמועצה ואין מעבירים להם מידע.

 

 1. מידע מוסתר מפני חברות המשיבות.

 

 1. תנובה, מתנהלת ללא מבקר פנים, מאז שפוטר מבקר הפנים.

 

 1. מבוצעות השקעות כספיות בלתי סבירות, ללא אישור האסיפה הכללית, ושחלקן חורג ממטרות תנובה בנושאים הבאים:

 

36.1. הקמת מחלבת אלון תבור.

36.2. הקמת  מחלבה ברומניה.

36.3. הקמת מפעל אדום, אדום.

 

 1. מתבצע מהלך להפרטת תנובה לחברה, מבלי לקבל אישור להליך זה.

 

 1. הנהלת תנובה אינה מאפשרת לחברי ועד ההנהלה והמועצה להציג הצעות חלופיות.

 

 1. למנהלי תנובה אינטרסים חבויים להפיכת תנובה לחברה.

 

 1. הפיכת תנובה לחברה נעשית רק בשל ההתחייבות של  מספר קיבוצים שבהסדר הקיבוצים.

 

 1. מנכ"ל תנובה עושה שימוש בכספי המשיבות לצרכיו האישיים.

 

עיקר טענות המשיבות

 

 1. בתשובה לטענת המבקשים כנגד המהלך להפוך את המשיבות לחברה מאחר ולדעתם, אין לפרש את החלטות הועידה משנת 1999 כמאפשרת מהלך זה ואין לראות את החלטות הועידה משנת 2003 כהחלטות המנחות את הנהלת המשיבות,  להכנת מהלך של הפיכת המשיבות לחברה. טוענות המשיבות, כי האסיפה הכללית הסמיכה את ועד המשיבה 1 לקדם מהלך הכולל ארגון משיבה 1 ועסקיה, במשותף עם המשיבה 2 וזאת במבנה ובאופן שיאפשרו הכנסת משקיע לפעילות ולנכסים של המשיבה 1  ושל המשיבה 2.הכל במתווה אופטימאלי שיגובש לתועלת ולעמידה בהתחייבויות של המשיבות.

 

 1. בהנהלת המשיבות לא התקבלה כל החלטה להפוך את האגודה לחברה. החלטה זו הינה בסמכות הבלעדית של ועידת תנובה, כפי שנקבע בהחלטת 2003. המצב נכון להיום הינו כי ועד הנהלת המשיבות, טרם החליט על המלצתו בעניין זה. קל וחומר שהאסיפה הכללית לא החליטה בעניין.

 

 1. התמיכה, מקיר אל קיר, במהלך של שינוי מבנה אגודת המשיבות מאגודה, לחברה לא נבעה מהרצון לסייע להסדר הקיבוצים אלא מתוך אינטרס של כל החברים להגיע ליעד של חברה בע"מ, בו חפצו. עם זאת, איש לא ראה פסול בכך שהסקטור הקיבוצי יטפל במסגרת זו, במילוי התחייבויותיו. נהפוך הוא , מילוי התחייבות זו אמור ירים את קרנה של ההתיישבות.

 

 1. לטענת המבקשים בדבר רצונם להציג הצעות חליפיות, טוען ב"כ המשיבות כי הנהלת המשיבות פעלה על פי הנחיות הועידה ומינתה מומחים שיציגו בפניה את החלופות הרלוונטיות. רצונם של גורמים אלה או אחרים, מקרב חברי המשיבות או חברי מוסדותיה להציג הצעות חלופיות הנו לגיטימי, אך אין כל בסיס להטיל על המשיבות חבות לממנן.

 

 1. בקשת המבקשים למינוי חוקר מונעת במטרה אחת ויחידה , כדי לנסות למנוע מהנהלת המשיבות מלבצע את תפקידה בנאמנות ולהציג המלצתה בפני ועידת המשיבות , כל זאת במסע של איומים וטרור בלתי פוסק, בקשה זו למינוי חוקר הינה אחד האמצעיים לשם כך.

 

 1. המבקשים שהינם בעיקר יצרני חלב בעלי אינטרס מובהק, בשימור המצב הקיים סבורים,  כי  את המאבק הלגיטימי לכשעצמו על אופייה  העתידי של תנובה, אין צורך לבצע בתוך מוסדות תנובה וניתן לשם כך לפעול באמצעים שונים ומשונים על מנת להגיע ליעד של אכיפת עמדתם על  תנובה  וחבריה.

 

 1. לטענות המבקשים לגבי אופן ניהול העבודה והבקרה ועל כי דיוני ועד המשיבות מנוהלים, כאשר חומר רלוונטי לדיונים אינו מוצג בפני חברי הועד בלוחות זמנים סבירים וכי ההחלטות בוועד, מתקבלות ללא שיקול דעת ראוי. מאחר שדיוני הוועד הינם דיונים סגורים, אין מחלוקת שאין למבקשים כל ידיעה ישירה בנדון לכן. אם למר אמיר כהן, שהוא אחד מחברי הועד וחתום גם על אחד מייפויי הכוח שהוצגו על ידי המבקשים, יש טענות הרי שיכול היה להתלונן ואף היתה זו חובתו כחבר ועד להפנות תשומת לב הועד כולו לעניין, לדרוש לתקן כל דבר ועניין שראה כי נעשה שלא כראוי. אך מר אמיר כהן לא נהג כך, כי דיוני הועד כן מתנהלים בצורה נאותה.

 

 1. אין כל מקום לדון בטענות המבקשים הנוגעות לנהלים שקבע הועד בניהול ישיבותיו. לוועד אגודת המשיבות, סמכות מלאה בניהול עסקי אגודת המשיבות ובין יתר סמכויותיו הרבות, גם הסמכות הטבעית והמובנת לקבוע בעצמו, באופן בלעדי את סדרי עבודתו.

 

 1. לטענת המבקשים, לנושא העדר ביקורת בתנובה, על ידי מבקר פנים, אין כל בסיס עובדתי מאחר ובפועל קיים מבקר פנים. כמו כן,  תקנון המשיבות, קובע בסעיף 70 ואילך כי בתנובה קיימת ועדת ביקורת אשר חבריה מתמנים על ידי האסיפה הכללית, בתנובה קיים מערך ביקורת דו רבדי: האחד, מבקר פנים המתמנה על ידי הועד והכפוף ליו"ר הועד וליו"ר ההנהלה הפעילה. השני ועדת הביקורת המתמנה על ידי האסיפה הכללית המדווחת לאסיפה הכללית ולמועצת תנובה.

 

 1. לטענת המבקשים שההחלטות העסקיות שהתקבלו בתנובה שלא בסמכות וכי הן חורגות מהמנדט שיש לקואופרציה חקלאית, אין כל בסיס כל ההחלטות הינן פעולות שהתקנון מתיר. יש לצרף טענה זו,  למכלול הטענות של המבקשים, שהוא ניסיון לבצע, באמצעות פניה לרשם "0ver ruling " על החלטות שנתקבלו כדין על ידי הגופים המוסמכים בתנובה.

 

 1. המבקשים  לוקים בתפישה דווקנית ומצמצמת של מוסד האגודה השיתופית.

 

 1. תקנון  המשיבות, קבע במפורש את היקפה של  הפעילות עם החברים וכפף אותה ברורות לטובת תנובה ועסקיה.

 

 1. תקנון המשיבות קובע  במפורש כי אגודת המשיבות, מנהלת את עסקיה לטובתה ולהשאת רווחיה, ואינה פועלת רק כ " צינור תיווך" עבור חברי המשיבות, המוכרים לה תוצרתם. תחומי פעילותה של תנובה נגזרים אם כן מן הדין הכללי ומתקנון המשיבות.

 

 1. מועצה של  אגודה שיתופית היא אורגן המחליף את האסיפה הכללית. ראה לעניין זה תקנה 20(ב) לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), תשל"ה- 1975.

 

" אגודה רשאית... לבחור... מועצה... במקום האסיפה הכללית.... ומשעשתה כן תבוא המועצה במקום האסיפה הכללית כפי שנקבע בתקנות האגודה ובכפוף להוראות אלו"

 

 1. תקנה 34(ב) לתקנון תנובה מקנה למועצה את הסמכויות הבאות:

 

"כל סמכויות האסיפה הכללית למעט אך ורק אותן הסמכויות המוקנות במפורש על ידי פקודת האגודות השיתופיות לאסיפה הכללית בלבד, ולמעט סמכות האסיפה הכללית להגדלת ערך יחידת השתתפות על פי תקנה 91 לתקנון זה"

 

 1. דיני האגודות השיתופיות קובעים במפורש כי סמכות ניהול עסקי האגודה הינה ייחודית לוועד האגודה. לכן, האסיפה (במקרה דנן המועצה) עוסקת בתפקיד פקוח בלבד בכל ניהול עסקי האגודה.

 

 1. ועד הנהלת המשיבות ומנכ"ל המשיבות, פעלו ופועלים על פי הנחיית ועידת המשיבות משנת  2003, אשר הורתה להן להכין מודל מומלץ ולהציגו להכרעת הועידה, אין כל בסיס לטענה של המבקשים, כי פעילותם, בגיבוש המודל האמור נעשית בחוסר סמכות וללא רשות.

 

 1. בחינת הקיף הסמכות לחקירת הרשם על פי סעיף 43 לפקודה מלמד כי העניינים השונים שהועלו בפניית המבקשים, כעניינים הטעונים חקירה, אינם מצויים כלל בתחומה .

 

 1. לסיכום טוען ב"כ המשיבות שהמדובר בטענות חסרות בסיס עובדתי, הנתמכות בטענות משפטיות שגויות ואשר בכל מקרה יש לדחותן על הסף.

 

 1. על רקע האמור התבקשתי לדחות במלואה את הבקשה למינוי חוקר בתנובה ולהטיל על המבקשים הוצאות לדוגמא.

 

לאחר שהצדדים טענו  בפני  ועיינתי בחומר שהומצא הנני מחליט כדלקמן:

 

 1. בפני בקשה למינוי חוקר לתנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ  ותעשיות מזון – תנובה- אגודה שיתופית בע"מ.

 

 1. המבקשים הם האגודות השיתופיות: באר טוביה, בית לחם הגלילית, עזריקם, גבעת יואב כפר יהושע, נוב, אלי- עד, אבני אית"ן, נאות גולן כפר יחזקאל, תל עדשים, ינון, אמץ, חקלאי אלון הגליל וקידרון והן חברות בתנובה משיבה מספר 1 .

 

 1. המבקשים העלו בפני שורה של טענות, הנובעות  מרצון המשיבות להפוך את תנובה לחברה ללא אישור, התנהלות בלתי ראויה של תנובה, קבלת החלטות מוטעות, נהלי עבודה ובקרה שאינם תקינים, החלטות עסקיות שנתקבלו שלא כדין ועוד... .

 

 1. כמו כן המבקשים טענו בפני, כי חברי הועד נאלצים ללמוד את נושאי הדיון במהלך ישיבת הועד והמועצה.

 

 1. לא מצאתי כל ראיות, המבססות את טענותיהם של המבקשים, גם מתן יפויי הכוח, לב"כ המבקשים על ידי מר אמיר כהן שהינו חבר בועד הנהלות המשיבות, אין בו כדי ללמד על הליקויים להם טוענים המבקשים. מר אמיר כהן ולא העיד ולא הצהיר על ליקויים אלה.

 

בנוסף אעיר, כי בידי הועד והמועצה הסמכויות לניהול עסקי המשיבות ובין יתר סמכויותיו, גם הסמכות  לקבוע את סדרי  עבודתו.

 

ראה לעניין זה:

 

"על הוועד להתכנס... באותה ישיבה יקבע את סדרי עבודתו..."(פרופ'  ס.אוטלנגי אגודות שיתופיות דין ונוהל כרך א עמ' 366) (ההדגשה שלי- א. זליגמן)

 

עוד לעניין זה:

 

בין יתר סמכויות יו"ר הוועד :

 

" אחד התפקידים של יו"ר הוועד הוא כינוס ישיבת ועד בסמכותו לכנסה בכל עת, לפי החלטתו:...

באופן כללי, ליו"ר הוועד יש אותם תפקידים והסמכויות כמו ליו"ר האסיפה הכללית מבין החשובים בתפקידים אלה ניתן להזכיר את....  וכן החלטה בכל שאלה שתתעורר בקשר עם סדרי הדיון"(פרופ'  ס.אוטלנגי אגודות שיתופיות דין ונוהל כרך א עמ' 366) (ההדגשה שלי- א. זליגמן).

 

לא הובא בפני כל ממצא שהועד פועל בדרך שאינה תקינה, או שהועד קיבל החלטות בחיפזון ולא לפי נוהלי העבודה שקבע.

 

67. לטענת המבקשים, המשיבות מסתירות מידע מהמבקשים החברים בתנובה, המבקשים עצמם מביאים ציטוט בעיקרי טענותיהם בסעיף  6.1 , את דברם של יו"ר ועד ההנהלה והמנכ"ל של המשיבות, בשתי השורות האחרונות:

 

" כל מי שרוצה ומוסמך לעיין בחומרים מוזמן אלינו ויקבל לכך את הסיוע הנדרש"

 

אוסיף לעניין זה, כי  המשיבות  אינן מחויבות להציג כל מידע או מסמך שנדרש על ידה, אלא רק לחברי  ועד ההנהלה וחברי מועצת תנובה.

 

בפקודת האגודות השיתופיות קבע המחוקק מגבלות על זכות העיון, מחד צו מניעת עיון בכל המידע שבתיק האגודה. מאידך  התרת עיון במסמכים ע"פ תקנה 4(1)-(5) בלבד לתקנות האגודות השיתופיות  (הוראות כלליות) , תשל"ו- 1976.

 

סעיף 26((2) (ד) לפקודות האגודות השיתופיות.

 

" כל אדם רשאי לעיין בתיק השעבודים במשרדה של האגודה , ותמורת תשלום האגרה הקבועה רשאי הוא לעיין גם בפנקס הרישום לשעבודים ולהעתיק קטעים הימנו (ההדגשה שלי- א.ז.)"

 

תקנה 37 לתקנות האגודה השיתופית ( רשויות האגודה), תשל"ה -1975, קובעת:

 

"לכל חבר האגודה הזכות לעיין בספרי הפרוטוקולים של האסיפה הכללית, המועצה, הוועד ויתר רשויות האגודה, תוך שבעה ימים מיום שדרש"( ההדגשה שלי- א.ז).

 

התקנות הגבילו גם את זכות העיון לחבר אגודה, ונקבע כי לחבר יש זכות עיון רק בפרוטוקולים של האגודה.

 

תקנה 4 לתקנות האגודות השיתופיות קובעת :

 

4." עיון במסמכים

 

כל אדם רשאי לעיין, במשרד הרשם, במסמכים המפורטים להלן, לאחר ששילם את האגרה שנקבעה לכך:

(1) פנקס הרישום;

(2) העתק תעודת הרישום של אגודה;

(3) תקנותיה של אגודה;

(4) פנקס השעבודים שהאגודות הטילו על נכסיהן, ופנקס השעבודים לזכות האגודה;

(5) צו מאת הרשם;

(6) כל מסמך אחר בהסכמת הרשם."( ההדגשה שלי- א.ז)

 

הוראות הפקודה והתקנות הנ"ל,  מציינות באיזה מסמכים רשאים חברי האגודה או כל אדם אחר לעיין.

 

לכן לא מצאתי ממש בטענת  המבקשים , כי המשיבות מסתירות מידע.

 

68. לטענת המבקשים תנובה מתנהלת ללא מבקר פנים:

 

מעיון בחומר שבפני עולה כי בתנובה קיים מבקר פנים ותנובה מתנהלת על פי אמות המידה המחויבים לעניין זה בהתאם לתקנות האגודות השיתופיות (רשות האגודה) תשל"ה- 1975( להלן: "תקנות הרשויות" ) הקובעות בתקנה 30(ג):

 

" הוועד ימנה מבקר פנים לאגודה שיהיה בעל כישורים מתאימים:

מבקר הפנים יהיה כפוף ליושב ראש ההנהלה של האגודה וליושב ראש של ההנהלה הפעילה ויסייע לועדת הביקורת של האגודה אם יידרש לכך על ידה: מינוי מבקר הפנים טעון אישור הרשם."

 

69. זאת ועוד, סעיף 70 ואילך בתקנון המשיבות, קובע כי בתנובה מכהנת ועדת ביקורת שחבריה מתמנים על ידי האסיפה.

 

צודקות  המשיבות, שטענו,  כי קיים בתנובה מערך דו רבדי של ועדת ביקורת ושל מבקר פנים.

 

נושא בחירת מבקר הפנים נבחן על ידי ולא נמצא בו כל פגם.

 

70. אני דוחה את טענת המבקשים, כי המשיבות השקיעו השקעות כספיות בלתי סבירות, (טענה שלא הוכחה בפני) וללא אישור האסיפה הכללית, ומקבל את טענת המשיבות שהגורם המוסמך להחליט  בנושא  השקעות כספיות הוא הועד ולא האסיפה הכללית. גם אם נטען שמדובר בהחלטות עסקיות כושלות, מאחר והתקבלו כדין ,  אין בכך עילה לחקירה.

 

71.  למבקשים החברים בתנובה עומדת תמיד הזכות לפעול על פי תקנון תנובה, לדרוש לכנס את האסיפה בהתאם לתקנות  תנובה ולקבל החלטות בהתאם.

 

72. לטענת המבקשים הפרטת תנובה  התקבלה, מבלי לקבל אישור להליך זה.

 

מעיון בחומר שלפני עולה כי טרם התקבלה החלטת המשיבות להפוך את תנובה לחברה.  החלטה זו הינה בסמכות  האסיפה הכללית של תנובה ועל ההחלטה להתקבל ברוב של 75% מכלל חברות המשיבות, וזאת רק לאחר שתוכנית הפיכת תנובה מאגודה, לחברה, תאושר על יד. 

 

המצב נכון להיום הינו, כי ועד האגודה של המשיבות,עוסק בבדיקת הנושא וטרם החליט על המלצתו בעניין זה, קל וחומר, שהאסיפה הכללית טרם החליטה בעניין. לפיכך לא אדון בהחלטות שטרם התקבלו.

 

ועד הנהלת המשיבות רשאי כמובן לעסוק בבדיקת הנושא והכל בכפוף לכך שאם יחליט להמליץ על הפיכת תנובה לחברה יפעלו המשיבות על פי הוראות  הדין בנושא.

 

 

 

ראה סעיף 345 חברות:

 

חוק החברות, התשנ"ט-1999 [תיקון אחרון: 25/12/03] .

 

" הפיכת אגודה שיתופית לחברה

 

(א) אגודה שיתופית רשומה (בסעיף זה - אגודה) המבקשת להירשם כחברה תכין תכנית לארגונה כחברה ותגיש אותה לאישורו של רשם האגודות השיתופיות כמשמעותו בפקודת האגודות השיתופיות 12.

 

(ב) השר, בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה, רשאי לקבוע את התנאים שבהם רשאי רשם האגודות השיתופיות לאשר תכנית שהוגשה לו לפי הוראות סעיף קטן (א), לרבות תנאים שמטרתם להבטיח כי מצבם של נושי האגודה לא ישתנה לרעה.

 

(ג) אישר רשם האגודות השיתופיות את התכנית, תובא התכנית לאישור בפני אסיפה כללית של האגודה שנמסרה עליה הודעה כדין עשרים ואחד ימים מראש, ושפורטה בה התכנית, נתקבלה התבנית ברוב של שלושה רבעים לפחות מן החברים הזכאים להצביע ושהצביעו בעצמם או על ידי שלוח, ייערך תקנון לפי חוק זה, ועם הגשת הבקשה לרישום, יימסר לרשם החברות עותק ממנו וישולמו אגרות כפי שיקבע השר.

 

(ד) אישר רשם החברות את הרישום, יודיע על כך לרשם האגודות השיתופיות, אשר יבטל את רישום האגודה כאגודה שיתופית ויפרסם הודעה על כך ברשומות;לאחר הביטול ירשום רשם החברות את האגודה כחברה.

 

(ה) עם רישום האגודה כחברה יעביר רשם האגודות השיתופיות לרשם החברות נסח של כל הרישומים שבפנקס השעבודים שלו, הנוגעים לשעבודים שיצרה האגודה לפני רישומה כחברה ושהיו קיימים בעת הרישום, ושל כל המסמכים שבידו היוצרים שעבודים אלה או המעידים עליהם, ורשם החברות ירשום, בלא אגרה, את השעבודים והפרטים שבנוסח הנוגעים לכל שעבוד.

 

(ו) כלל הנכסים והחיובים, לרבות חיובים ידועים ובלתי ידועים, קיימים ומותנים, של האגודה יעברו עם הרישום לחברה, וכל ההליכים המשפטיים שהאגודה צד להם ניתן להמשיך בהם כך שהחברה תהיה הצד לאותם הליכים".

 

מכאן שהמבקשות הקדימו את המאוחר . כאמור מהמסמכים עולה כי  טרם הוכנה תוכנית להפיכת המשיבות לחברה  ו/או גובשה הצעה בנדון.

 

73. במידה ובסופה של הבדיקה יחליטו המשיבות לבקש את אישורי לתוכנית הפיכת תנובה מאגודה לחברה, הרי לכשתוגש התוכנית, בהתאם למקובל בכל הליך להפיכת אגודה, לחברה, אמנה חוקר בהתאם לסמכותי הקבועה בסעיף 43 לפקודת האגודות השיתופיות , החוקר יבדוק את  התוכנית תוך מתן דגש  לשאלה מי מחברי המבקשים עלול להיפגע כתוצאה מההליך.

במקרה כזה  יוכלו המבקשים להביע עמדתם .

 

74. רק לאחר החקירה במקרה ויחליטו המשיבות לפעול להפיכת תנובה לחברה אם אחליט לאשר את התוכנית, יהיה על המשיבות  להעביר את ההחלטה ברוב של 75% מכלל חברות המשיבות.

 

75. באשר לטענת המבקשים, כי מנכ"ל המשיבות עושה שימוש בכספי תנובה לצרכיו האישיים, מוטב  היה כי טענה זו לא הייתה מועלת בפני. לא הונחה כל תשתית ראיתית בפני  במצביעה  כי יש ממש בטענה זו .

 

76. לא מצאתי עילה לחקירה גם בשאר טענות  המבקשים.

 

77. בטרם אסיים את החלטתי, מצאתי לנכון להביע דעתי גם להמשך היחסים הרצוי בין המבקשים לבין המשיבות, מהמידע  שהונח בפני עולה כי סיבה עיקרית לעימות שבין הצדדים, הוא כוונת הועד להוביל לדרך של שינוי והפיכת תנובה לחברה.

אופן ההתאגדות העתידי משפיע על יחסי המשיבות עם חבריה ומובן שלכל חבר אינטרס מובהק להביע עמדה בעניין זה ולחפוץ כי עמדה זו תתקבל. הדרך הראויה היא דיון בין חברי- קואופרטיב, שיש לקיימו בקרב חברי תנובה ולא בעימות משפטי בפני או בפני גורמים אחרים.

 

שמחתי לשמוע על הקמתה של ועדה מיוחדת מבין החברים בתנובה במיוחד לעניין זה, ואני מקווה שבוועדה אכן יתקיימו הבירורים הראויים בדרך נאותה.

 

אני תקווה כי החלטתי זו תהווה סוף פסוק למחלוקת בין הצדדים וכי הם יפעלו לקיים כל בירור בניהם בדרך של כבוד הדדי וברוח הקואופרציה.  

 

 

5129371

לפיכך ולאור האמור, הנני דוחה את הבקשה למינוי חוקר באגודת המשיבות.

 

 

 

5129371

אין צו להוצאות

 

ניתן היום03.08.06

אורי זליגמן עו"ד

 

 

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: