בקשה לצו מניעה למינוי בורר

תיק 1168/218/06 אבישי בוקובזה נ' עזריקם מושב עובדים

 

ה ח ל ט ה

 

1. במשרד הרשם התקבלה בקשה דחופה למתן תגובת האגודה צו מניעה זמני במעמד צד אחד.

 

2.         ביום 21.3.06 הועברה הבקשה לתגובת האגודה. תגובת האגודה לא התקבלה. ביום 7.6.06 מונה עו"ד רמי אבידע מת"א כבורר. צו מינוי הבורר קבע כי הבוררת תידון על פי חוק הבוררות התשכ"ח-1968.

 

3.         הבורר קיים ישיבת בוררות בתאריך 20.6.06 בנוכחות הצדדים.

 

מפרוטוקול הישיבה עולה כי בתיק הנדון חייבים לזמן חברה בשם "יונה אברך" כצד בתיק.

 

לרשם האגודות השיתופיות לא קמה סמכות לעניין צדדים שלישיים הכרחי אשר אינו חבר האגודה או האגודה בעצמה.

 

4.         בהחלטת הבורר בסוף הדיון נאמר כדלקמן:

 

            "החלטה

     1. הצדדים מבקשים, בשלב זה, שלא לקבל החלטה כלשהיא עד להודעה חדשה.

     2. הצדדים מודיעים כי יפנו לרשם האגודות השיתופיות למחלקת הפיקוח על מנת

         שתיתן דעתה לעניין".

 

5.         הועדה למינוי בוררים במשרד הרשם דנה בנדון וקיבלה החלטה כי במקרה הנדון אין סמכות למנות בורר וכי הדיון בנושא מתאים למחלקת הפיקוח, על כן הנושא יועבר למפקח בכיר משה יהודה מאזור באר שבע.

 

6.         אשר על כן מינוי הבורר עו"ד אבידע מבוטל בזה.

 

            התיק מועבר למר משה יהודה, מפקח בכיר.

 

7.         החלטה תישלח בדואר רשום לאגודה ולמבקשים היום 15.8.06.

 

ירושלים: כ"ב באב התשס"ו                                                        לאה רוזנטל, עו"ד

               16 באוגוסט  2006                                    עוזר רשם האגודות השיתופיות

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: