בקשה לקביעת דיון

תיק מס' 325/255/04 יהודה דורון ואח' נ' ''קיבוץ שפיים'' אגודה שיתופית

 

בפני רשם האגודות השיתופיות                                                   תיק מס' 325/255/04

 

בענין:    1.         יהודה דורון – ת.ז. 051415198

קטרינה דורון – ת.ז. 022327475

תמר דורון – ת.ז. 039320684

הדס דורון – ת.ז. 02165031

שקד דורון – ת.ז. 0316298629

ע"י ב"כ עו"ד ישראל שלו ו/או אורלי

מגל ואח' מבית ש.א.פ הרח' היצירה 3

רמת גן 52522

                                                                        המערער

 

 

ובענין:   ''קיבוץ שפיים'' אגודה שיתופית

            מס' 570003251

            ע"י ב"כ עו"ד אורנה לין ושות'

            מרח' בית שרבט קויפמן 4

            תל אביב 68012

                                                                                    המשיב

 

 

החלטה

 

בתיק הוגשה בקשה למתן צוים זמניים וארעיים המשיב השיב על הבקשה.

 

הנסיונות לקבוע מועד מוסכם בין הצדדים לדיון בבקשה לא עלו ולמועדים שנקבעו הוגשו ע"י הצדדים בקשות דחיה.

 

ביום 7.7.04 הוגש דו"ח החקירה לגבי חברותם של המבקשים 1 ו-2 בקיבוץ, הליך לפי הוראות תקנה 6 לתקנות האגודות השיתופיות (חברות) התשל"ג-1975.

 

בסיומו של דו"ח החקירה המליץ החוקר כדלקמן:

 

"המורם מן המקובץ שהריני ממליץ לקבוע כי ה"ה יהודה וקטי דורון נורתו עדיין חברי קיבוץ לכל דבר וענין.

 

מובן שאין במסקנתי זו כדי לשלול מן הקיבוץ את האפשרות לפעול להוצאתם של בני הזוג דורון מן הקיבוץ בהתאם להוראות תקנונו".

 

לפיכך עד אשר יתקיים דיון בפני הנני נעתר לבקשה למתן צו זמני כמבוקש בסעיף א' לבקשה ומורה על צו זמני כמבוקש:

 

"להימנע מלבצע, במישריון ו/או בעקיפין, כל דיספוזיציה בבית המבקשים שבקיבוץ שפיים, בו התגוררה המשפחה במהלך 21 השנים האחרונות, ואשר נמצא ליד המרפאה (להלן: "בית המבקשים"), ובכלל זה להימנע מלשכן בו כל צד שלישי, ו/או להמנע מלבצע כל שינוי ו/או הריסה ו/או שיפוץ ו/או חצריו, ולהמנע מלעשות בו כל שימוש, וזאת עד לקבלת החלטה בבקשת המבקשים להצהיר כי המבקשים הינם חברי קיבוץ".

 

הנני קובע דיון במעמד הצדים בפני ליום 9.8.04 בשעה 9.30 ברח' מקור חיים 35, תלפיות, ירושלים.

 

הצדדים יגישו למזכירות ולצד שכנגד עיקרי טיעוניהם בנושא צוי המניעה המבוקשים והמלצת החוקר, לפחות שבעה ימים לפני המועד שנקבע לדיון.

 

עיקרי הטיעון יכללו בצורה תמציתית את טענותיו של כל צד את האסמכתאות שבדעתו להסתמך עליהן ליד כל החלטה בנפרד.

 

הייתה אסמכתה פסק דין שלא פורסם מטעם בית המשפט או מטעם לשכת עורכי הדין יצורף לעיקרי הטיעון צילום מפסק הדין.

 

טענה שלא נטענה בעקרי הטעון תשמע, אלא במקרים חריגים.

 

בעל דין שלא הגיש עיקרי טיעונו במועד הקבוע דינו כבעל דין שלא התייצב לדיון במועד שנקבע.

 

ניתן היום, 7.7.04

המזכירות תעביר החלטתי לצדדים.

 

                                                                                    עו"ד אורי זליגמן

                                                                        רשם האגודות השיתופיות

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: