בקשה לקבלת מידע ממאזני הקיבוצים לצורך חישוב "סכום בסיסי" לדמי עזיבה

רשם האגודות השיתופיות נ' קיבוץ יפתח

בפני רשם האגודות השיתופיות                                                                

תיק מספר: 770/366/07

 


 

בעניין: "בקשה לקבלת מידע ממאזני הקיבוצים לצורך חישוב "סכום בסיסי" לדמי עזיבה".

באמצעות עו"ד הראל טיקטין (בהעברה מעו"ד גל פלג)

רחוב הבנקים 8 חיפה 

ת.ד. 33661; מיקוד: 31032

 

סימוכין:  פנייה מיום 05 במאי 2007- במסגרת תביעה נ' קיבוץ יפתח.

                        פנייה מיום 06 במאי 2007- במסגרת תביעה נ' קיבוץ צרעה.

                        פנייה מיום 16 במאי 2007- במסגרת תביעה נ' קיבוץ מעין צבי.

           

החלטה

 

  1. על פי הודעתו של עו"ד הראל טיקטין מיום 31.10.07, עבר הייצוג בתביעות אלה מעו"ד גל פלג אליו, ומשכך נשלחת ההחלטה בפניות שבסימוכין  אל עו"ד טיקטין.

  

  1. עניינן של הפניות הוא בקשה לעיון והעתקה של נתונים מתוך מאזני הקיבוצים החברים בתנועות הרלוונטיות, בשנים המפורטות להלן:

                                 א.         בתביעה נ' קיבוץ יפתח - מאזני כל הקיבוצים שאושרו לפני יום 30/12/05.

                                 ב.         בקיבוץ צרעה- מאזני כל הקיבוצים שאושרו לפני יום 30/12/00.

                                  ג.          קיבוץ מעין צבי- מאזני כל הקיבוצים שאושרו לפני יום 30/12/98.

 

  1. לאחר שבחנתי את הפניות שבסימוכין ועיינתי בנתונים המופיעים בעמודי המאזנים (שנלקחו ממאזן שביקרה ברית פיקוח) שהועברו לעיוני (במסגרת ת"א 1372/05 ויצמן עזר נ' רשם אגודות השיתופיות) שהעתקתם התבקשה, נחה דעתי כי מדובר בנתונים שאינם חושפים את זהות הקיבוצים ושגילויים לא יפגע בהם,  החלטתי לאפשר לנציג מטעמך לעיין בנתונים המופיעים בעמודים הללו ולהעתיקם.

 

  1. הנציג מטעמך, לצורך העיון וההעתקה של הנתונים, יהיה רואה חשבון שבעלות עבודתו ישאו מרשיך. רואה החשבון יחתום על כתב סודיות כלפי רשם  האגודות השיתופיות, וכלפי בית המשפט (בהליכים המתנהלים), בו יתחייב שלא לחשוף את שם הקיבוץ ממאזנו נלקחו הנתונים, ו/או כל פרט מזהה אחר.

 

  1. במאזנים המבוקרים, שלא ע"י ברית פיקוח, ושהנם ערוכים במתכונת שונה מעמ' מדוגמת המאזן שהועברה ע"י עו"ד פלג, יתכן כי הנתונים הנדרשים יופיעו בשמות שונים, ובעמ'  שונים ו/או בעמ' בהם ניתן לזהות את הקיבוץ, על רואה החשבון מטעמכם לנקוט בכל פעולה סבירה ע"מ שהאנונימיות של הקיבוץ תשמר.

 

  1. ימסרו לעיון והעתקה כל הדו"חות הכספיים המבוקשים ביחס לשנים המפורטות לעיל, ככל שהם מצויים ברשות הרשם, ובכלל זה הדו"חות הכספיים שהמצאתם דרושה מהמגנזה, דבר שעלול לקחת זמן.

 

  1. כפי שהובהר על ידינו בעבר, הנתון הנוגע לאוכלוסיית הקיבוץ, הינו נתון סטטיסטי שאינו מבוקר ע"י רואי חשבון במאזני הקיבוצים, ובחלק מחוברות המאזנים שאינם ערוכים ע"י ברית פיקוח, אינו מופיע כלל.

 

  1. העתקת העמודים המבוקשים מהמאזנים תבוצע על ידי רואה החשבון, ומחובתו ובאחריותו למחוק את כל הנתונים שיש בהם כדי לפגוע באנונימיות של מי מהקיבוצים.

 

  1. העיון וההעתקה יבוצעו במשרד הרשם בירושלים, בשעות המקובלות ובתיאום מראש, ובעלות הצילומים ו/או כל הוצאה אחרת שתהיה ישאו מרשיך בהתאם לתעריפים המקובלים במשרדי הרשם.

 

  1. החלטה זו תכנס לתוקפה תוך 21 יום מיום המצאתה אליך ואל המכותבים לה בפקס.

 

ניתן היום 11.11.07                                                                                    

אורי זליגמן, עו"ד

 

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: