בקשה מהרשם להבהיר את החלטתו בנוגע למכסת הביצים

יחזקאל אבי נ' המועצה לענף הלול

בפני רשם האגודות השיתופיות

תיק מספר 1453/158/02

בעניין-

יחזקאל אבי ת.ז: 5788495

ע"י ב"כ עו"ד סמי ישראל

ו/או דניאל מלכה

רחוב ריב"ל 18 תל אביב 67778

טל': 08-6884366 פקס: 08-6883236

התובע


נ ג ד

המועצה לענף הלול

ע"י ב"כ עו"ד טומי מנור

רחוב בגין 7-9 קומה 21 רמת גן 52521

טל': 03-6114200 פקס: 03-6114220

הנתבעת


בפני בקשה שהוגשה על ידי, שלמה אביו של התובע ויורם אחיו של התובע, (להלן- "המבקשים"), בהליך שהתקיים לפני עוד בשנת 2002.

בבקשה מבקשים הם כי אבהיר את החלטתי שניתנה בין הצדדים לעיל מיום 27/10/02.

עיקר טיעוני המבקשים-

1. ביום 27/10/02 ניתנה החלטת הרשם בעניין שבנדון כבורר בסכסוך שבין הצדדים. בפסק הבורר נקבע:

"התובע יהיה רשאי להמשיך ולייצר ולשווק ביצים למאכל במכסה של עד 4,000,000 ביצים בשנה למשך 12 שנים נוספים מיום החלטתי".

2. הבקשה הינה כי הרשם יבהיר האם המכסה שנקבע בהחלטה הינה בנוסף למכסה של גברת הירש שהייתה קיימת ערב מתן פסק הבוררות או שמא מדובר במכסה כוללת של 4 מליון ביצים וזאת בשל כושר הייצור של הלול שנמצא בחצרם של המבקשים.

עיקר טיעוני המשיבה-

3. המשיבה טענה כי הבוררות התנהלה על פי חוק הבוררות התשכ"ח 1968. על פי סעיף 22 לחוק הבוררות ניתן לתקן או להשלים את פסק הבוררות ברשימה סגורה של עניינים המנויים שם ונושא הבקשה דנן אינה נופלת לגדרי הנושאים הללו.

4. יתר על כן המבקשים אינם בעלי הדין בהליך שהתקיים בפני הרשם בפסק הבוררות ואף לא טרחו לפרט בפני הרשם מהו עניינם בהבהרה הנדרשת כ- 5 שנים לאחר מתן הפסק ומדוע הבקשה אינה מוגשת על ידי התובע, מר אבי יחזקאל.

5. לטענת המשיבה, המניע להגשת הבקשה הינה כי המבקשים הגישו תביעה נגד אבי יחזקאל התובע, שעניינה זכויותיו על פי הפסק וככל הידוע למשיבה הצדדים הגיעו לידי פשרה.

6. על הרשם לדחות את הבקשה ולחייב המבקשים בהוצאות ההליך דנן.

לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה לבקשה הנני קובע כדלקמן:

1. תחילתו של ההליך החל עוד בשנת 2002 עת פנו אלי התובע והנתבע לשם יישוב הסכסוך שביניהם כבורר לפי חוק הבוררות תשכ"ח 1968.

2. ביום 27/10/02 ניתנה החלטתי בין הצדדים להלן:

§ אבי יחזקאל- התובע.

§ המועצה לענף הלול- הנתבעת.

3. מבלי להתייחס לבקשה לגופה של עניין, הרי מי מהמבקשים אשר לא היה צד בהליך שלפני, אין לו כל מעמד בתיק זה ומטעם זה בלבד יש בכדי לדחות את הבקשה.

4. התובע צירף ייפוי כוח בשלב מאוחר יותר ולפיכך אתייחס לבקשה.

5. המבקשים לא ניאותו לפרט בבקשתם את המניע לבקשה ואת הטעם הנעוץ בה ולא גילו כי ניהלו או עדיין מנהלים, תביעה כנגד התובע לעיל, בבית המשפט לענייני משפחה ברמת גן במסגרת תמ"ש 50170/06.

6. יתר על כן, משסיימתי לדון בנושא הנדון וניתנה החלטתי, הרי שמלאכתי הגיעה אל סיומה ולא מצאתי מקום לבאר או להבהיר דבר בהחלטה שניתנה לפני למעלה מ- 5 שנים.

7. פסק הבוררות ברור וקובע כי התובע (אבי יחזקאל), זכאי לייצר ולשווק ביצים במכסה של עד 4,000,000 בשנה עד שנת 2014.

8. לאור כל האמור לעיל ומהטעמים המנויים בהחלטה, הרי שהנני דוחה את בקשת המבקשים להבהרת ההחלטה.

9. אין צו להוצאות.

ניתן היום 13/02/08 בהיעדר,

אורי זליגמן, עו"ד

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: