בקשת ועד ממונה

תיק מספר 446/55/02 קו-אופ הריבוע הכחול אגודה צרכנית שיתופית בע''מ

 

בפני רשם האגודות השיתופיות                                       תיק מספר 446/55/02

***************************                                            *******************

 

ב  ע  נ  י  ן  :                              קו-אופ הריבוע הכחול

                                                אגודה צרכנית שיתופית בע''מ

                                                ע"י עו"ד ליפא מאיר

                                                רח' איתמר בן אב"י 4

                                                תל אביב

 

                                                           

ו ב ע נ י ן :                                 בקשת הועד הממונה מיום

                                                21 בינואר 2001 לקבלת הוראות

                                                בענין מכתבו של עו"ד אליעזר לויט

                                                מיום 21 בינואר 2002

 

הבקשה

 

ה  ח  ל  ט  ה

 

לאחר שעיינתי במכתבו של עו"ד אליעזר לויט מיום 21 בינואר (להלן: "מכתב עו"ד לויט") על צרופותיו, לאחר שעיינתי בבקשה, על יסוד הנימוקים המפורטים בה ובהתאם להחלטות קודמות שכבר ניתנו על ידי, אני נעתר לבקשתו של הועד הממונה ומורה בהתאם לאמור בסעיף 8 לבקשה, כדלקמן:

 

אני נותן אמון מלא בפעולותיו של הועד הממונה, בכישורים המקצועיים של חברי הועד הממונה וכן בטיפול המשפטי שניתן לאגודה על ידי משרד עורכי הדין ליפא מאיר ושות'. פעולותיו של הועד הממונה ושל משרד ליפא מאיר ושות', עורכי דין הביאו לגיבוש תכנית ישימה למתן ערך ריאלי מיטבי למניות החברים ויורשי החברים באגודה. בזכות פעולות אלו יוכלו בקרוב אלפי חברי האגודה ויורשיהם של החברים שנפטרו ליהנות מפדיון של זכויותיהם באגודה.

 

הועד הממונה בהרכבו הנוכחי ובסיוע ייעוץ משפטי של משרד ליפא מאיר ושות', עורכי דין יטפל במכירת נכסי האגודה ובפדיון המניות, בהתאם לתכנית שתאושר על ידי בית משפט.

 

הועד הממונה לא יהיה זכאי לקבל כל שכר בגין מכירת נכסי האגודה אלא השכר שקצבתי לפעילותו השוטפת וזאת כפי שקבעתי כבר בהחלטותי הקודמות.

 

לאור הסברים בבקשה נראה כי אין בסיס לטענות ולדרישות המפורטות במכתב עו"ד לויט.

 

אני מוצא לנכון לציין, כי החלטתו של בג"צ מיום 16 בספטמבר 2001 מהווה,  

לדעתי, הבעת אמון בפעולותיו של הועד הממונה, וזאת לאחר שבג"צ דחה את הפתרון שהוצע על ידי עו"ד לויט ואת בקשתו להכיר בעתירה כעתירה ייצוגית.

 

כפי שקבעתי בהחלטתי מיום 15 ביולי 2001 בענין בקשה שהגיש עו"ד משה זינגל, חברי הועד הממונה מונו על ידי לאור כישוריהם ולאחר שנועצתי בבכירי משרד המשפטים. בהחלטתי קבעתי כי:

 

"1.       מינוי הועד הממונה

 

ביום 15 באוגוסט 2000 מיניתי ועד ממונה לקו-אופ הרבוע הכחול אגודה צרכנית שיתופית בע"מ (להלן: "האגודה"), וזאת לאחר שפסלתי את הבחירות שהתייקמו באגודה בחודש נובמבר 1999.

 

פסילת הבחירות נבעה מאימוץ ממצאי החוקר ד"ר דורון דינאי שמונה על ידי לחקור בענין הבחירות.

 

בטרם ניתנה החלטתי לגבי מינויו של הועד הממונה קיימתי התייעצויות עם גורמים במשרד המשפטים לגבי בחירת חברי הועד הממונה.

 

האגודה הינה בעלת השליטה (כ80%-) בחברת ריבוע כחול ישראל בע"מ שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בניו-יורק (רבוע כחול הינה בעלת שליטה ברשת הרבוע הכחול נכסים והשקעות בע"מ, שהינה חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב), כמו כן שולטת האגודה (כ80%-) במשביר לצרכן בישראל בע"מ ובזכיינית איקאה בישראל רבוע כחול רהיטים בע"מ (75%).

 

לאור העובדה כי האגודה שולטת בחברות שהינן מהמובילות במשק נדרש, כי חברי הועד הממונה יהיו בעלי נסיון עשיר בניהול חברות וזאת לצד יכולתם לנהל את האגודה ולפתור את הבעיות שניצבות בפניה.

 

כידוע, סוגיית זכויות בעלי המניות באגודה הינה סוגיה סבוכה שעד היום טרם נפטרה. בסוגיה זו מתנהלים הליכים משפטיים מורכבים בפני בג"צ, בפני בית המשפט המחוזי ובפני.

 

לאור הנתונים הנ"ל ולאחר שנועצתי בבכירי משרד המשפטים החלטתי למנות את השופטת (הדימוס) מרים פורת, מר דוד ברודט וד"ר ליפא מאור עו"ד, כחברי הועד הממונה.

 

מינויו של מר דוד ברודט נבע מהיותו כלכלן בכיר בעל ניסיון עשיר וידע ייחודי. בין השאר שימש מר ברודט כמנכ"ל משרד האוצר, הממונה על התקציבים במשרד האוצר, סמנכ"ל כספים של התעשייה האווירית ועוד. מינויה של השופטת (בדימוס) מרים פורת נעשה לאור העובדה שהיא כיהנה במשך שנים ארוכות כשופטת בבית המשפט המחוזי בתל אביב.

 

מנויו של ד"ר ליפא מאיר נבע מהיותו בעל ניסיון רב והתמחות בענייניים הרלבנטים לאגודה. בין השאר שימש ד"ר מאיר כנאמן להסדר הנושים של קופת חולים, כמפרק של תנובה אקספורט, ככונס הנכסים של אתא ועוד. לד"ר ליפא מאיר ולמשרדו ניסיון עשיר והתמחות בנושא האגודות השיתופיות בכלל וברה-ארגון של אגודות שיתופיות במיוחד."

 

מכאן שאין יסוד לטענות המפורטות בסעיף 12 למכתבו של עו"ד לויט. המלצותיו של עו"ד פרטי בעל אינטרסים בענייני הקו-אופ לא שימשו ולא יכלו לשמש בסיס או שיקול כלשהו בהחלטתי לגבי זהות חברי הועד הממונה.

 

השיקולים המפורטים בהחלטתי מיום 15 ביולי 2001 נכונים גם כיום ואינני מוצא במכתבו של עו"ד לויט כדי לגרוע מהם.

 

ניתן היום 24.1.2002.                                                               אורי זליגמן, עו"ד

המזכירות תשלח  החלטתי                                    רשם האגודות השיתופיות

לועד הממונה, ליועץ המשפטי לממשלה

ופרקליטות המדינה מחלקת הבגצ"ים.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: