בקשת נושה לעיין בתיקי האגודה

דלק חברת הדלק הישראלית בע''מ נ' ''תלמי הנגב'' מבעלי מתכת וציוד חקלאי בשער הנגב אגודה חקלאית שיתופית

בפני רשם האגודות השיתופיות

תיק מספר 1401/35/02

דלק חברת הדלק הישראלית בע"מ

ע"י בא כוחה רח' גיבורי ישראל 7

ת.ד. 85/6 נתניה

- המבקש

- נ ג ד -

"תלמי הנגב" מבעלי מתכת וציוד

חקלאי בשער הנגב אגודה חקלאית

שיתופית ע"י בא כוחה עו"ד אמיר שריה

ממשרד הרצוג פוקס נאמן

מבית אסיה רח' ויצמן 4

תל אביב

- המשיב

ה ח ל ט ה

הוגשה בפני בקשה של המבקש שלדבריו הינו נושה אצל המשיב לעיין בתיק האגודה, מאחר והינה שוקלת פניה בהתאם להוראות סעיפים 44 ו-46 לפקודת האגודות השיתופיות.

ב"כ המשיב התנגד לפניה וצטט מתוך בג"צ 6062/99 את פס"ד נחום מגר נ רשם האגודות השיתופיות פד"י כרך נ"ז עמוד 202:

"זכות העיון של העותר מוסדרת בתקנה 10 ו14- לתקנות הפירוק. מלשון התקנות עולה, כי ההסדר הקבוע בהן הוא הסדר הממצה. כך גם עולה מהוראת סעיף 44 לפקודת האגודות השיתופיות, המאפשרת לנושה, בתנאים מסויימים, לפנות לרשם בבקשה כי יבדוק את פנקסי האגודה ויודיענו על תוצאות הבדיקה. דהיינו, אין הנושה רשאי לעיין בפנקסים בעצמו, אלא רק לבקש מהרשם כי יעשה זאת עבורו. הסעיף אף מקנה לרשם שיקול שעת לסרב לבקשה".

במקרה שלפני חלה הוראת סעיף 4 לתקנות האגודות השיתופיות (הוראות כלליות), התשל"ו1976-.

"כל אדם רשאי לעיין, במשרד הרשם, במסמכים המפורטים להלן, לאחר ששילם את האגרה שנקבעה לכך:

(1) פנקס הרישום;

(2) העתק תעודת הרישום של האגודה;

(3) תקנותיה של אגודה;

(4) פנקס השעבודים שהאגודות הטילו על נכסיהן, ופנקס השעבודים זכות האגודה;

(5) צו מאת הרשם;

(6) כל מסמך אחר בהסכמת הרשם.

בנסיבות הבקשה אינני מוצא טעם להתנגדות המשיב היות ובתיק האגודה נמצאים תקנון האגודה, וחליפת מכתבים והודעות לרשם.

לפיכך הנני מאפשר למבקש לעיין בתיק האגודה.

ניתן היום 14.1.2002.

אורי זליגמן, עו"ד

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: