דרישה מהאגודה להעברת מסמכים

תיק מספר 2887/311/01 ''כפר רות'' מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ נ' פרלמן רבקה ואח'

 

בפני רשם האגודות השיתופיות                           תיק מספר 2887/311/01

***************************                                *********************

 

 

                                    ''כפר רות'' מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

                                                ע"י ב"כ עו"ד רמי אבידע

                                                מדרך פתח תקוה 154

                                                תל אביב 64921

 

 

האגודה

 

-           נ  ג  ד  -

 

פרלמן רבקה

פרלמן מנחם

ראובן נחום

יצחק בנימין

יצחק מרים

נחמיה נחמיה

נחמיה חבצלת

דניאל יעקב

דניאל מזל

אהרון סימון       

מרציאנו דוד

מרציאנו אלינו

דרורי אמיר

דרורי לאה

פלדשטיין אמיר

פלדשטיין אביבה

 ע"י בא כוח עו"ד עופר שפיר

מרח' הרצל 49 ראשון לציון 75290

 

                                                                       

החברים

 

ה  ח  ל  ט  ה

**************

האגודה הגישה תביעות לבוררות נגד החברים, כבורר מונה מר יעקב לפידות אשר פסק בתביעות האגודה ביום 7.12.99 וחייב את החברים.

 

ביום 18.7.00 נתן עו"ד אברהם וולף את החלטתו בערעור, עליה הוגשה עתירה לבג"צ.

 

 

 

 

 

בתשובה לעתירה בבג"צ 7918/00 הודיעה הפרקליטות כי לרשם סמכות לדון רק בסכסוכים הנוגעים ל"עסקי האגודה", אולם אין הוא מוסמך לדין בחבותם של חברי האגודה במיסים מוניציפליים לרשות המקומית וכי לא נערכה בפסיקת עוזר הרשם אבחנה בין סוגי החיובים השונים.

 

בית המשפט העליון בפסיקתו פסק כי בהתאם להודעת ב"כ המשיב החלטת עוזר הרשם מבוטלת, ולפיכך חזרה ההחלטה אלי.

 

כדי להכריע בסכסוך בצורה יעילה ולאחר שערכתי ביום 20.8.2001 דיון בנוכחות הצדדים, קבעתי כי אתן החלטה דיונית לאחר שאעבור על החומר.

 

לפיכך הנני קובע כדלקמן:

 

האגודה תעביר אלי תוך 30 ימים מיום שתקבל את החלטתי את הנתונים והמסמכים הבאים המתייחסים בנפרד לכל אחד ואחד מהחברים: סיוג החוב, לחוב הנובע ממיסי האגודה, או מסיבה אחרת, היה החוב נובע ממיסי האגודה תצרף האגודה את החלטת האסיפה הכללית או ההנהלה המאשרת את המס. היה החוב נובע מסיבה אחרת, בגין תשלום של האגודה עבור החבר לספקים או לגורמים אחרים כגון: מקורות, מינהל מקרקעי ישראל וכדומה, תצרף האגודה אישור כי התשלום אכן שולם על ידה לספק או לגורם האחר.

היה החוב נובע ממיסים מוניציפליים לרשות המקומית, תציין זאת האגודה.

 

האגודה תוכל לתת הסבר ככל שיידרש, לכל דרישה של כספים מחבר כדי שאוכל לקבל החלטה בנושא האבחנה בין סוגי החיובים השונים.

 

החומר שפירטתי יועבר אלי ולבא כוחם של החברים.

 

בא כוחם של החברים לאחר קבלת פירוט החוב בהתאם לקבוע בהחלטתי, יתייחס תוך 30 יום לכל סוג של חוב בנפרד, ויציין לכל דרישת חיוב האם הינו חולק על עצם החיוב אם לאו, בכל מקרה שלדעתו החבר אינו חייב את החיוב יפרט בא כוח החברים את הסיבה האם מדובר במס מוניציפלי וכל סיבה אחרת.

 

בא כוח החברים יעביר סיכומיו אלי ואל ב"כ הצד שכנגד.

 

לצד שכנגד זכות תגובה תוך 15 ימים מיום קבלת סיכומי החברים.

לאחר מכן אתן החלטתי בנושא על פי החומר שבפני, ללא כל דיון נוסף, אלא אם אדרש לקיים דיון על ידי הצדדים.

 

 

ניתן היום 23.8.2001                                                                אורי זליגמן, עו"ד

המזכירות תעביר החלטתי                                                   רשם האגודות השיתופיות

לצדדים.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: