האם אופיר חייט חבר באגודת קיבוץ תל יוסף?

תיק מספר 43/289/98 קיבוץ תל יוסף נ' אופיר חייט

 

בפני רשם האגודות השיתופיות                           תיק מספר 43/289/98

***************************                                *******************

 

 

                                                קיבוץ תל יוסף

                                                ע"י ב"כ עו"ד דרור רכס  

                                                רח' חטיבה תשע 23

                                                עפולה

 

                                                                                                - המבקש

 

 

                                                - נ  ג  ד  -

 

 

                                                אופיר חייט

                                                ע"י ב"כ עו"ד גל פלג

                                                ת.ד. 3252 חיפה

 

                                                                                                - המשיב

ה  ח  ל  ט  ה

  

ביום 27.2.2000 קבלתי החלטה לפיה קבעתי כי המשיב היינו חבר באגודה.

 

ביום 9.4.2000 התקבלה מטעם המבקש בקשה לתיקון החלטה שבה נתבקשתי לתקן החלטתי לאור עובדות חדשות רלוונטית ומהותית שהתגלו למבקש לאחרונה לפיה על פי סעיף 28 לתקנון המבקש שאושר בשנת 1987 ולפיו הרוב הדרוש לקבלת חבר הינו 2/3 ממספר החברים.

 

הבקשה הועברה לתגובת המשיב שהתנגד לבקשה מטעמים רבים שעיקרם התנגדות בגין השתק פלוגתו, שיהוי, בגין אפליה וחוסר תום לב קיצוני, וכן דברי המשיב מאז שנת 1938 עד לשנת 1996 התקבלו כל החברים בקיבוץ ברוב רגיל ולא ברוב של שני שלישים, כן טען המשיב כי לא הומצא לו פרוטוקול התיקון משנת 1987, וזאת מאחר לשינוי תיקון יש צורך ברוב של ¾ מכלל חברי הקיבוץ.

 

 

המשיב הוסיף וטען כי ההסכם עם המשיב נערך לאחר 1987 והינו מחייב.

לאחר שעברתי על הבקשה והתשובה הנני קובע כי החלטתי מיום 27.2.2000 הנה החלטה סופית שאין בנסיבות העניין כדין לשנותה, אין מדובר בראיה חדשה אשר נולדה לאחר פסיקתי, אילו טרח המבקש היה בודאי יכול להציגה בדיון שבפני.

  

בשולי החלטתי הנני סבור כי  אילו הייתה מוצגת ראיה זו לא היה בה כדי לשנות החלטתי וזאת נוכח נסיבות העניין, חברותו של המשיב אצל המבקש בעבר. ההסכם שנחתם עם המבקש ביום 18.11.90 (הקובע רוב רגיל), תיקון התקנון בשנת 1992 בנושא ברוב הדרוש לקבלת חבר, הודעת מזכירות המשיב למבקש כי התקבל לחברות ונושאים נוספים.

 

לפיכך אינני נעתר לבקשה לתיקון החלטתי.

 

ניתן היום 1.8.2000                                                                   אורי זליגמן, עו"ד

בהעדר הצדדים המזכירות                                                  רשם האגודות השיתופיות

תעביר החלטתי לצדדים.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: