האם בניו של חבר קיבוץ שהלך לעולמו זכאים לחלקו בעת חלוקת נכסי הקיבוץ

בשא010287/06 קיסנר נ' שמר דוד, קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע'מ

בני משפחת קיסנר פנו לבית המשפט בבקשה לקבלת צו עשה המורה לקיבוץ לשנות החלטותיו ולקבוע כי המשיבים, שהינם יורשיו של חבר הקיבוץ מרדכי קיסנר ז"ל- זכאים לחלקו בעת חלוקת נכסי הקיבוץ. עוד עתרו יורשי קיסנר למתן סעד הצהרתי לפיו יחויב הקיבוץ להעניק לאם המשפחה כל הטבה לה היא זכאית מכוח עקרון השוויון, בהתאם לתקנון הקיבוץ.

הקיבוץ מצידו הגיש בקשה לעיכוב הליכים ו/או למחיקה על הסף של התובענה שהגישו יורשי קיסנר נגדו.

לטענת הקיבוץ קיימת בין הצדדים תניית בוררות מפורשת, הקבועה בתקנון הקיבוץ, ואשר קובעת כי כל סכסוך בין הקיבוץ לבין חבר קיבוץ או חבר לשעבר הקשור לחברותו בקיבוץ - יוכרע על ידי רשם האגודות השיתופיות. הואיל והאם היא חברה בקיבוץ, ואילו הילדים באים בנעליו של חבר הקיבוץ הקודם - התקנון שכולל תניית בוררות חל עליהם, והם מחויבים לו. לטענתו, התקנון הוא חוזה מחייב לכל דבר ועניין, ולכן יש לקבל את הבקשה, ולהורות על עיכוב הליכים ולהעביר את הסכסוך להליכי בוררות. לחלופין טוען הקיבוץ, כי יש לדחות את התובענה על הסף שכן בעת שנחתם הסדר חלוקת הנכסים הראשון, לא היה האב חבר בקיבוץ, ואילו בעת החתימה על ההסדר השני - לא היה האב בין החיים. לפיכך, לא קמה לאב עילת תביעה, וכך גם לבניו אין כל עילת תביעה, ודין התביעה להידחות על הסף.

לטענת יורשי קיסנר יש לקבוע כי קיים במקרה זה טעם מיוחד שלא להעביר הסכסוך  לבוררות שכן מדובר בעניין הנוגע לרבים, והוא בעל חשיבות ציבורית. עוד לטענתם מדובר בשאלה משפטית בעלת השפעה כוללת וככזו אין היא ראויה להידון בהליך של בוררות. המשיבים מוסיפים וטוענים כי הסכמה למסור סכסוך לבוררות אין בה כדי לשלול את סמכות ביהמ"ש לדון.

עוד הוסיפו היורשים וטענו כי אין תוקף להסכם בוררות בעניין שאינו יכול לשמש נושא להסכם בין הצדדים, וקיים פסול בכך שצד אחד בלבד יקבע כיצד יתברר סכסוך בין צדדים., גם אם הייתה הסכמה מצידם, לא הייתה להם יכולת חופשית לנהל מו"מ בעניין זה, לפיכך אין בהסכמה ממש.

המשיבים טוענים עוד כי הקיבוץ לא גילה נכונות בשום שלב לפנות להליכי בוררות או לנקוט בהליך כלשהו בעניינם של המשיבים.

ביהמ"ש קבע כי מן הדין לדחות את בקשת הקיבוץ להעביר הסכסוך להליכי בוררות. במקרה זה קיבל  הקיבוץ החלטה שלטענת המשיבים מקפחת אותם, ופוגעת בזכויותיהם כיורשים של אביהם שהיה חבר קיבוץ. לא מדובר בסכסוך פנימי בין החבר לאגודה, הנוגע לעסקי האגודה השוטפים, אלא לעניין עקרוני, חיצוני, לקביעת עצם הזכויות באגודה. זהו עניין  קונסטיטוציוני כהגדרתו לעיל, ולכן סעיף הבוררות אינו חל על עניין זה. לפיכך מן הראוי כי בית המשפט יברר את העובדות לאמיתותן, ויכריע בזכויות הנוגעים בדבר. דין הבקשה לעיכוב הליכים להידחות.

סילוק תביעה על הסף הוא סעד קיצוני שבימ"ש מחויב לנהוג בו בזהירות, ולהיזהר מליתן אותו כדבר שבשגרה. לפיכך אין מקום בשלב מוקדם זה לסלק התביעה על הסף טרם שמיעת הראיות.

הקיבוץ ישלם ליורשי קיסנר הוצאות בקשה זו בסך 5,000 ₪ + מע"מ.

 

 

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: