האם בסמכות ועד מושב תנובות לחייב מפעלים המצויים בתחומו בארנונת ועד מקומי?

בבית המשפט המחוזי המחוזי מרכז-לוד בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים בפני כב' השופט יעקב שינמן. עתמ (מרכז) 27122-04-11 תוסף קומפאונדס בע"מ נ' ועד מקומי תנובות
הרקע

תוסף היא חברה פרטית העוסקת בייצור חומרי פלסטיקה במפעל באזור התעשייה הנמצא בסמוך לישוב תנובות.עד שנת 2009 נדרשו כל מחזיקי הנכסים העסקיים באזור תעשיה תנובות, ביניהם תוסף, לשלם ארנונה למועצה. בשנת 2009 שלחה תנובות לחברה החלטה שעניינה הודעת חיוב בדרישה לתשלום ארנונת ועד מקומי החל משנת 2003 ועד שנת 2009. בתשובה לשאלת החברה, ענה הועד כי לא ידע, עד שלהי שנת 2009, כי אזור התעשייה נכלל בתחום שיפוטו.

לטענת החברה, החלטת הועד נעשתה בחריגה בסמכות ולפיכך היא בלתי חוקית ובטלה מעיקרה. לשיטתה, עפ"י חוק ההסדרים יש לבקש אישור משרי הפנים והאוצר לצורך הטלת ארנונה לראשונה על ידי הועד המקומי עבור נכסים שאינם למגורים. במקרה דנן, הוסיפה החברה, לראשונה הטיל הועד ארנונה מסוג זה וללא אישור השרים.

מנגד, הועד טוען כי אי חיוב החברה יביא לאפלייתה לטובה ביחס לשאר התושבים והעסקים. בנוסף, לטענתו אין זו הטלה ראשונה של ארנונה מסוג זה, שכן הועד החל להטילה זמן רב בטרם חקיקת הסעיף הנ"ל בחוק ההסדרים המצריך את אישור השרים.

הסבר הועד להטלה המאוחרת הינו העובדה כי בשנת 2009 התברר שנכס החברה מצוי בתחום שיפוטו ולא מחויב בארנונה, ועל כן הועד הנפיק חיובי ארנונה לכלל הנכסים באזור התעשייה.

 

דיון והכרעה

ראשית, פתח ביהמ"ש בדיון אודות סמכות הועד המקומי להטיל ארנונה. ביהמ"ש הסיק כי עפ"י צו המועצותסמכותו של ועד מקומי להטיל ארנונה כללית כפופה לאישור המועצה האזורית ולחוק ההסדרים.

שנית, ביהמ"ש קבע שהועד לא הוכיח שאכן הטיל לראשונה ארנונה על נכסים שאינם למגורים לפני שחוקק הסעיף המחייב את אישור השרים להטלת ארנונה ראשונה בחוק ההסדרים. על כן, החלטת הועד לחיוב החברה בארנונה בשנת 2009 דינה להתבטל שכן היא ניתנה ללא קבלת אישור השרים.

שלישית, הוסיף ביהמ"שכי מבלי לגרוע מהאמור לעיל בדבר הצורך באישור השרים להטלת הארנונה, רק במקרים נדירים אשר בהם החיוב הרטרואקטיבי יעמוד במבחני הסבירות – "תיפתח" ידו של בית המשפט ויותר החיוב. ביהמ"ש קבע כי המקרה הנדון איננו המקרה החריג והנדיר המצדיק הטלת חיוב רטרואקטיבי. החברה הסתמכה על כך שהועד לא הטיל עליה ארנונה לאורך השנים ופעלה בהתאם.

סיכום

ביהמ"ש קיבל את העתירה וקבע כי החלטת הועד לגבי חיוב החברה בארנונת ועד מקומי לשנים 2003 – 2009 (כולל) בטלה.

בנוסף, קבע ביהמ"ש כי הועד ישלם לחברה הוצאות משפט בסך כולל של 18,000 ₪.

ניתן ב - ל' אב תשע"ג, 06 אוגוסט 2013, בהעדר הצדדים.

לאתר מושב תנובות

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: