האם די בהודעה לעירייה בדבר החזקה עתידית בנכס, כדי לחייב בארנונה, כאשר לא ניתנת הודעה הסותרת את ההחזקה?

בבית המשפט המחוזי בירושלים עמ''נ 221/07 קרקבי שכיב נ' מנהל הארנונה בעיריית ירושלים

 

העובדות הרלוונטיות:

ערעור על החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה שליד עיריית ירושלים שקבעה כי קרקבי שכיב יחויב בתשלום דמי ארנונה לתקופה שבין 1.4.83 ו-1.10.83 עבור נכס המכונה "החמאם" .

 

טענות קרקבי שכיב:

 

קרקבי שכיב טוען כי אין לחייבו בארנונה ממספר טעמים ובהם:

 

1.      התיישנות, שכן ננקטו לראשונה הליכים משפטיים נגדו רק בשנת 1993, 10 שנים לאחר התקופה הנתבעת

2.      לאור אי יציאתה לפועל של עסקת השכירות, החמאם לא היה בהחזקתו.

3.      יש לראות בקרקבי שכיב כ"דייר משנה" כהגדרתו בפקודת העיריות, דבר הפוטר את קרקבי שכיב מתשלום ארנונה.

4.      בתקופה הרלוונטית לחיוב דובר על בניין ריק ועל כן אין לחייב בניין ריק בתשלום ארנונה למשך ששת החודשים הראשונים.

5.      היה מקום לראות בחמאם כ"בנין שנהרס או שניזוק" דבר המזכה את המחזיק בחמאם בפטור מארנונה.   

 

טענות מנהל הארנונה בעיריית ירושלים:

קרקבי שכיב אינו רשאי לערער על החלטת ועדת הערר, שכן ביקש בסיכומיו לועדת הערר, כי אם לא יתקבלו טענותיו כי לא החזיק בחמאם בתקופה האמורה, יחויב רק בעבור ששת חודשי השכירות, וברגע שהתקבלה בקשתו אין קרקבי שכיב רשאי לערער על ההחלטה.

 

הצדדים הגיעו להסכמה דיונית לפיה יינתן לקרקבי שכיב האפשרות להגיש השגה לפני ועדת הערר בכל הנוגע לטענותיו כי לא החזיק בחמאם. הסכמה זאת מונעת העלאת טענות כגון התיישנות או פטור מארנונה לחמאם, על ידי קרקבי שכיב.

 

מכיוון שקרקבי לא הגיש במועד בקשות להנחה או לביטול הארנונה בחמאם, לא ניתן לדון בהן כעת.

 

יש לדחות גם את טענת קרקבי שכיב כי הוא לא החזיק בחמאם בתקופה האמורה. שכן, קרקבי שכיב נתן הודעה בדבר החזקה בחמאם, וכן לא נמסרה על ידו הודעה הסותרת הודעה זאת, ועל כן יש לראות בו כמחזיק בחמאם.

  

מנהל הארנונה בעיריית ירושלים שולל את טענתו של קרקבי שכיב, שיש לראות בו כדייר משנה, שכן בהודעתו לעירייה הוא טען שהוא יחזיק בחמאם באופן מלא ולא בחלקו.

 

בית המשפט פסק:

מהודעת הצדדים לבית משפט השלום עולה כי הצדדים הסכימו שטענותיו של קרקבי שכיב יתבררו לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), וכי החלטתה של ועדת הערר, או החלטה בהליכי ערעור עליה, תהווה גם את פסק דינו של בית משפט השלום.

על כן, קיבל בית המשפט את טענת מנהל הארנונה בעיריית ירושלים לפיה הסכמתו של קרקבי שכיב לנקוט בהליך של ערר יש כדי להשתיקו מלטעון כל טענה הנוגעת לנושא הדיון, להוציא אלו המתייחסות לשאלה האם ניתן לראות בו כמחזיק בחמאם.  

 

לאור הודעתו של קרקבי שכיב לעירייה כי הוא יחזיק בחמאם והעדר הודעה הסותרת את ההודעה שנמסרה יש לקבל את עמדת מנהל הארנונה בעיריית ירושלים לפיה בדין חויב קרקבי שכיב בתשלום הארנונה.

 

על כן החליט בית המשפט שלא להתערב בהחלטתה של ועדת הערר ולכן ערעורו של קרקבי שכיב נדחה. 

 

כמו כן נפסק כי קרקבי שכיב ישלם את ההוצאות המשפטיות ושכ"ט עו"ד של מנהל הארנונה בעיריית ירושלים בסך של 7,500 ₪.

ניתן ביום  14.08.2008.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: