האם החלטה תתבטל בעקבות איחור בתשלום?

תיק 1333/534/00 יציץ מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ נ' חנה כחלון

 

בפני עו"ד לאה רוזנטל                                                    תיק 1333/534/00

עוזר רשם האגודות השיתופיות

 

 

ב ע נ י ן :                       יציץ מושב עובדים להתיישבות

                                    חקלאית שיתופית בע''מ

                                    ע"י ב"כ עוה"ד מאיר פז ו/או ירון ממן

                                    מרחוב הרימון 4 ניר צבי,72905

                                    טל. 08-9219044/5 פקס. 08-9292901

                                                                                                            המבקשת

 

נ  ג  ד

 

                                    חנה כחלון

                                    ע"י ב"כ עוה"ד שלמה קרמר

                                    ו/או דוד ליבוביץ ו/או מרינה הורסקו זילכה

                                    מרחוב ביאליק 164, רמת-גן

                                    טל. 03-6137987 פקס. 03-6137988

                                                                                                            המשיבה

 

 

ה  ח  ל  ט  ה

 

 

1.         ביום 30.1.02 נשמע בפני ערעור בתיק הנדון.

 

2.         הצדדים הגיעו להסדר כדלקמן:

 

(א)       המשיבה מוותרת על טענת חוסר סמכות, ומסכימה כי המקום הנכון לקיום דיון בנושא יהיה בפני הרשם.

 

(ב)       המערערת תשלם לב"כ המשיבה את ההוצאות שנפסקו לה בבוררות בסך 5,000.- ש"ח, תוך 14 יום.

 

3.         תשלום המערערת לב"כ המשיבה אחר להגיע.

 

4.         ביום 5.3.02, כ30- יום לאחר הדיון שלחה ב"כ המשיבה הודעה למשרד הרשם כדלקמן:

 

(א)       לקבוע כי ההחלטה מיום 30.1.02 היא בטלה מעיקרא.  VOID.

 

(ב)       לחייב המערערת בהמצאת "ערבות בנקאית" לתשלום חובה.

 

5.         דה עקא שבאותם ימים ממש, תחילת מרץ 2002, פנה טלפונית חבר ועד האגודה אשר נכח בדיון, מר ניסים שמעוני, לב"כ המשיבה, בשאלה כיצד להעביר לה בדחיפות את הכסף ונענה בשלילה.

 

 

6.         (א)       חבר הועד פנה טלפונית לעוזר הרשם, בשאלה כיצד להעביר הסך

            שנקבע לב"כ המשיבה ונענה כי עליו לשלוח השיק בדואר רשום.

 

(ב)       כמו כן טען חבר הועד, כי לקח לו זמן לארגן הסכום עקב מצבה הקשה של האגודה.

 

7.         ממסמך דואר רשום עולה כי השיק נשלח ברשום ביום 7.5.02.

 

8.         בתאריך 2.6.02 פנה ב"כ האגודה וביקש כי עקב הנסיבות המיוחדות של האגודה כפי שמתוארות על ידו, כאשר הפעולות כולן נעשות בהתנדבות והאגודה יכולה לארגן מזומן רק לאחר קבלת אישורים, התבקשה הארכת מועד למסירת התשלום הקבוע בהחלטה מיום 30.1.02, ואף הציע תוספת של הצמדה וריבית מיום 15.2.02 ועד 15.5.02.

 

9.         על פי המפות ובעת הדיון בפני הובהר לגופו של עניין , כי מדובר בטעות ברשום ועל כן חלקה א' של המשיבה רשומה בגודל של 17 דונם במקום 10.5 דונם.

            עוד סוכם, כי בעת שהאגודה תבצע תקון רשום המשבצת בעתיד הרשום בטעות יתוקן.

 

10.       ההתייחסות בתיק היתה למצב המשק של המשיבה בלבד. הובהר כי כל החברים באגודה יקבלו קרקע בגודל שווה.

 

11.       (א)       איני רואה מקום לקבוע שהליך הערעור אשר נשמע בפני הינו VOID.

            ב"כ המערערת הסכימה לעניין הסמכות על כן נשמע הנושא לגופו של עניין בערעור, והסכמת הצדדים בעינה עומדת.

 

(ב)       בקשת מתן ערבות ע"י המערערת מתייתרת, מאחר והתשלום נשלח בדואר רשום לב"כ המערערת בתאריך 7.5.02.

 

12.       אשר על כן אני קובעת כדלקמן:

 

(א)       ב"כ המערערת תציג השיק לפרעון.

 

(ב)       ב"כ האגודה ידאג אישית להעברת הפרשי הצמדה וריבית מיום 15.2.02 עד 15.5.02 כאמור במכתבו מיום 2.6.02 וזאת תוך 7 ימים מקבלת החלטה זו בדואר רשום.

 

(ג)        אני מאשרת את התשלום באחור עקב מצב הנסיבות המיוחד באגודה אשר תואר כ"מצב קשה" ע"י חברי הועד, כמו כן תואר כך ע"י ב"כ המשיבה בעצמה בדיון בפני, וכן ראה מכתבו של ב"כ האגודה מיום 2.6.02.

 

13.       החלטה זו תישלח בדואר רשום לצדדים.

 

 

ירושלים: כ"ה בסיון התשס"ב                                           לאה רוזנטל, עו"ד

                5     ביוני      2002

                                                                                 עוזר רשם האגודות השיתופיות

יציץ2

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: