האם יורה בית המשפט על מינוי משקיף לקיבוץ מענית, מטעם יורשי חברי הקיבוץ, אשר יהיה מורשה לקבל את כל המידע ולהיות נוכח בישיבות העוסקות ברכוש הקיבוץ וחלוקתו?

בבית המשפט העליון ע''א 8510/08- איתן רוכמן ועוד 57 אח' נ' קיבוץ מענית

 

העובדות הרלוונטיות:

קיבוץ מענית עובר בשנים האחרונות הליכי הפרטה. על רקע הליכים אלו, התעוררו מחלוקות בין חברי קיבוץ מענית ויורשיהם בנוגע לאופן חלוקת הרכוש והזכויות שנצברו עם השנים. איתן רוכמן ועוד 57 אח' הינם צאצאיהם של חברי ומייסדי קיבוץ מענית, אשר חלקם נפטרו וחלקם עדיין מתגוררים בקיבוץ.

איתן רוכמן ועוד 57 אח' הגישו תובענה לבית המשפט המחוזי בה עתרו לסעדים הצהרתיים וצווי עשה, שיהיה בהם כדי לתקן את העוול שנגרם להם, לטענתם, כתוצאה מהליכי ההפרטה שעובר קיבוץ מענית.

בית המחוזי דחה את טענותיהם של איתן רוכמן ועוד 57 אח' בנוגע לטענתם לגבי זכותם כיורשים לקבל "דמי עזיבה", אשר לא שולמו לחברי הקיבוץ מענית, שנפטרו מבלי שעזבו את הקיבוץ. כמו כן, דחה בית המשפט את טענתם לזכאות לחלקם של הוריהם ברכוש המופרט של קיבוץ מענית, וכן את טענתם כי "מפתח חלוקת הרכוש" מקפח את חברי הקיבוץ הותיקים. עם זאת, בית המשפט המחוזי קבע כי "המועד הקובע" לצורך ביצוע ההפרטה והשיווק של נכסי קיבוץ מענית הינו פברואר 1999, וכי כל חברי הקיבוץ באותו מועד, לרבות יורשיהם, זכאים לחלק יחסי של רכוש הקיבוץ בעת הפרטתו ושיוך נכסיו לחברים.

איתן רוכמן ועוד 57 אח' הגישו ערערו לבית משפט זה על פסיקת בית המשפט המחוזי, ובמקביל הגישו בקשה למתן סעד זמני למנות משקיף, אשר סמכותו תוגבל להשתתפות בהליכי ההפרטה ולקבלת המידע הרלוונטי בכל הנוגע לזכויותיהם ולהליכי ההפרטה.

בית משפט זה קיבל את בקשתם של איתן רוכמן ועד 57 אח' והורה על מסירת דין וחשבון בתוך 60 יום, ולאחר מכן העברת דו"ח מדי 6 חודשים, וזאת עד למועד הדיון בערעור, ובו פירוט ההליכים הרלוונטיים אשר התנהלו עד כה לגבי הליכי ההפרטה ושיוך נכסי הקיבוץ.

לפנינו בקשה נוספת של איתן רוכמן ועוד 57 אח' למתן סעד זמני שתכליתו מתן צו כנגד רישומן של עסקאות ברשם המקרקעין כחלק מהליך שיוך הדירות, וכן כנגד רישום מניות בתאגידי קיבוץ מענית אצל רשם החברות הנובע מהליכי שיוך הנכסים וההפרטה המתנהלים בקיבוץ. בנוסף, התבקש בית המשפט להורות על מינוי משקיף אשר יהיה מורשה לקבל את כל המידע מידי קיבוץ מענית ולהיות נוכח בישיבות העוסקות ברכוש הקיבוץ וחלוקתו.

טענות איתן רוכמן ועוד 57 אח':

הדין וחשבון שנמסר על ידי קיבוץ מענית עקר לחלוטין ואינו עונה על הוראת בית המשפט בעניין. הדיווח אינו מכיל מידע חדש ביחס להליך השיוך. כמו כן, במספר סעיפים התייחסותו של קיבוץ מענית לנושאים הנידונים הינה לקונית ואינה מביאה את עיקר המידע הרלבנטי לאותו נושא.

טענות קיבוץ מענית:

מדובר בניסיון נוסף של איתן רוכמן ועוד 57 אח' להכפיש את קיבוץ מענית והנהגתו. בידי איתן רוכמן ועוד 57 אח' מצוי המידע המלא, והם נמנעים במכוון מלפנות בצורה עניינית ולבקש הבהרות ביחס לנושאים בהם לטענתם חסר מידע.

כבוד השופטת עדנה ארבל פסקה:

אין להורות על מינוי משקיף או מתן צו אחר כפי שנתבקש על ידי איתן רוכמן ועוד 57 אח', שכן עיקר טענותיהם מתייחסות להיעדר מידע מלא ביחס לנושאים הרלבנטיים ואינן מחייבות בפני עצמן את המסקנה שקיבוץ מענית מנסה לקבוע עובדות בשטח או לפעול במחשכים, בעוד הערעור שהוגש לא הספיק להתברר. כן, לאור תשובת קיבוץ מענית כי אין בידיו מידע נוסף, קשה לברר ולהכריע האם אכן חסר מידע בדין וחשבון.

במידה ויחפצו איתן רוכמן ועוד 57 אח' יוכלו להגיש בקשה שעניינה השלמת המידע המבוקש או להעלות את הנושא בדיון בערעור.

לסיכומו של עניין, הבקשה של איתן רוכמן ועוד 57 אח' נדחית.

איתן רוכמן ועוד 57 אח' יישאו בהוצאות שכ"ט עו"ד של קיבוץ מענית בסך של 5,000 ₪, וכן בהוצאות משפט.

ניתן ביום 2/10/2009

לחץ למידע אודת קיבוץ מענית מתוך אתר ויקיפדיה

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: