האם עובד יכול לטעון כנגד הסדר העסקה, בטענה שההסדר נכפה עליו וזאת לאחר שנהג על-פיו למעלה מעשר שנים?

עב(חי') 1802/04 ד''ר שולומון אליעזר נ' קיבוץ נחשולים אגודה שיתופית בע''מ

 

עובדות המקרה:

ד"ר אליעזר שולומון הועסק ע"י קיבוץ נחשולים אגודה שיתופית בע"מ (להלן:"הנתבעת") כרופא שיניים שכיר מיום 1.11.80. ביום 30.10.92, נחתם בין ד"ר שולומון לבין הקיבוץ הסכם העסקה (להלן:"ההסכם"). בהסכם נקבע בין היתר, כי ד"ר שולומון יעבוד במשך יומיים בשבוע, 5 שעות ביום, תמורת 270 דולר ארה"ב עבור יום עבודה. ביום 4.11.92, חתמו הצדדים על מסמך נוסף, (להלן:"מסמך התיקון") בו נקבע כי ד"ר שולומון מסכים באופן זמני, לעבוד שעה נוספת בכל יום עבודה ללא תמורה מעבר לקבוע בהסכם. עוד סוכם, כי שינוי ההסדר האמור, טעון הסכמת הצדדים. בפועל, ההסדר המתואר לא שונה ע"י הצדדים עד לפיטורי ד"ר שולומון  על ידי קיבוץ נחשולים ביום 31.12.02.

 

עיקר טענות ד"ר שולומון:

מסמך התיקון משולל תוקף משפטי ונחתם על-ידו מתוך כפייה, שכן קיבוץ נחשולים התנה את המשך העסקתו בחתימה כאמור. הסכמתו להסדר הקבוע במסמך התיקון נבעה מהאמונה, כי מדובר בהסכמה זמנית וכך גם יש לפרש את אומד דעת הצדדים. משכך, הוא זכאי לתמורה בגין כל אותן שעות נוספות, אשר לא שולמו לו ובהן עבד.

 

עיקר טענות קיבוץ נחשולים:

מסמך התיקון נחתם בהסכמת הצדדים ומתוך רצון משותף. ד"ר שולומון מושתק מלטעון כנגד מסמך התיקון, לאחר שהצדדים נהגו על-פיו במשך כ-10 שנים.

 

הכרעת בית הדין:

סעיף 17(א) לחוק החוזים תשל"ג-1973, קובע כי מי שהתקשר בכפיה בחוזה, רשאי לבטלו. ד"ר שולומון לא ביטל את החוזה ומעדויות הצדדים עולה, כי לא הייתה כל כפייה. הימנעות ד"ר שולומון מביטול מסמך התיקון במשך תקופה ארוכה, מונעת ממנו לעשות כן בדיעבד וטענותיו מנוגדות לחובת תום הלב, הקבועה בסעיף 39 לחוק החוזים. פרשנות ד"ר שולומון את מסמך התיקון כזמני, מתעלמת מקביעתו המפורשת של המסמך, כי כל שינוי בו טעון הסכמת הצדדים מראש. גם אם ההסדר הקבוע במסמך התיקון הינו זמני, הרי שהזמניות ממשיכה לחול כל עוד לא נקבע הסדר חדש תחתיו וכזה לא נקבע. בשולי הדברים הוסיף בית הדין, כי ד"ר שולומון המשמש גם כיו"ר הסתדרות רופאי השיניים בחיפה והצפון וסגן יו"ר ארצי, חתום על הסכם קיבוצי, הקובע כי יום עבודה רגיל של רופא שיניים הינו בן 6 שעות והתמורה המשולמת בעדו הינה 400 ₪ ברוטו. מכאן שכרו של התובע שעמד על 270 דולר ארה"ב ליום עבודה בן 6 שעות הינו כפול מן המומלץ בהסכם הקיבוצי ומשכך, ד"ר שולומון כלל לא קופח בשכרו.

לאור האמור לעיל, דחה בית הדין את התביעה ופסק לטובת קיבוץ נחשולים הוצאות על-סך 6,000 ₪.

ניתן ביום 14/08/2008.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: