האם עוזב קיבוץ מעוז חיים, שהקיבוץ הסכים שימשיך להתגורר בקיבוץ, זכאי לדמי עזיבה ?

בבית משפט השלום בנצרת בפני כב' השופט אחסאן כנעאן. ת"א 515-02-09 יובילר נ' קיבוץ מעוז חיים אגודה שיתופית
הרקע
בשל הפסקת חברתו בקיבוץ מעוז חיים טוען הח' שמואל יובילר (להלן: "יובילר") כי הוא זכאי לקבל מהקיבוץ דמי עזיבה וקצבה חודשית בהתאם לכללים בדבר זכויות חבר יוצא או מוצא מקיבוץ, תשנ"ג – 1993 (להלן: "הכללים"). קיבוץ מעוז חיים טוען מנגד כי יובילר אינו זכאי לתנאים אלו מכיוון שהוא עדיין מתגורר בקיבוץ.
התובע הגיש כנגד הקיבוץ, תביעה כספית לתשלום דמי עזיבה כאשר עילת התביעה מבוססת על פסק בורר שניתן בהתדיינות קודמת בין הצדדים.
 
דיון והכרעה:
הצדדים פנו לבוררות כאשר הנחת היסוד היא שהם חפצו לסיים את ההליכים ביניהם. בהליך הבוררות הקיבוץ לא הזכיר כי יובילר עדיין מתגורר בקיבוץ, ולכן לא יכול הקיבוץ להעלות זאת עכשיו. השתתפות הקיבוץ בבוררות אף מעידה על נכונותו לאשר את ההסכם.
הזכות לחופש החוזים היא זכות יסוד. הקיבוץ לא הניח כל נימוק משכנע מדוע לא ניתן להתנות על הכללים בדבר זכויות חבר יוצא או מוצא מקיבוץ. ניתן ללמוד כי הכללים כפופים להסכמה בין העוזב לקיבוץ וניתן להתנות עליהם.
הכללים בדבר זכויות חבר יוצא או מוצא מקיבוץ, מאפשרים לצדדים להגיע להסכמה לגבי תנאי התשלום ולכן הטענה כי הכללים הינם קוגנטים נדחית. התיקון שנעשה בשנת תשס"ט בו התווסף נושא ההסכמה גם לסעיף 7 (א) בא להבהיר את הדין ולחדד נקודה זו ואינו בא לשנות מהדין שהיה קיים כפי שנקבע:
 
"דמי העזיבה ישולמו לעוזב, בידי הקיבוץ, בסמוך לאחר יציאתו ויציאת התלויים בו מן המקרקעין שבתחום הקיבוץ."
 
ב-2009 חל תיקון בתקנות האגודות השיתופיות (חברות), תשל"ד – 1973. הגדרת "עזיבה" השתנתה. בעוד שבעבר הוגדרה עזיבה כ- "יציאה או הוצאה מקיבוץ" כיום מוגדרת "עזיבה" כ- "הפסקת החברות בקיבוץ, למעט עקב פטירה".
על מזכירות הקיבוץ לאשר את כל ההסכם. אולם משנטל קיבוץ מעוז חיים חלק בהליך הבוררות חזקה כי המזכירות אישרה את ההסכם. הטענה כי לא צויין סכום בהסכם אין בה ממש ואינה משפיעה על תקפות החוזה. גם הטענה שלא צויין מועד לתשלום אינה פוגעת במסוימות החוזה.
 
סיכום:
הכללים בדבר זכויות חבר יוצא או מוצא מקיבוץ, מאפשרים לצדדים להגיע להסכמה לגבי תנאי התשלום ולכן אין ממש בטענה שלפיה לא ניתן להתנות על תנאים אלו.  
בנסיבות העניין ניתן לקבוע, כי השתכלל חוזה מחייב על פיו דמי העזיבה ישולמו לאחר מתן פסק הבורר.
הפסקת חברות כשלעצמה אינה מזכה בדמי עזיבה אלא דרושה יציאה פיזית מהקיבוץ. התנאי לקבלת דמי העזיבה בעבור העזיבה הפיזית של הקיבוץ נועד לתת תמריץ לחבר הקיבוץ העוזב לפנות את הנכס אותו החזיק בעת העזיבה ושלא יווצר מצב בו הוא מחזיק נכס מנכסי הקיבוץ שלא כדין, ומצד שני מקבל דמי עזיבה. אך סעיף זה לא יחול כאשר החבר העוזב נותר להתגורר בקיבוץ כתושב, בהסכמת הקיבוץ כאשר הוא נושא בכל ההוצאות בהן הוא מחוייב. דינו של חבר עוזב במצב כזה לא צריך להיות שונה מחבר שעזב פיזית את הקיבוץ.
בהסכמה ניתן להתנות על האמור בכללים. לכן משהסכים הקיבוץ כי החבר העוזב ישאר בקיבוץ כתושב יש לראות בכך הסכמה לשלם לו דמי עזיבה על אף אי עזיבתו הפיזית.
הקיבוץ הנתבע ישלם את הוצאות התובע בסך של 30,000 ₪.
ניתן ב-כ"ט תמוז תשע"א, 31 יולי 2011, בהעדר הצדדים.
 

לאתר קיבוץ מעוז חיים

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: