האם תאושר בקשה למנות חוקר לבדיקת התנועה בחשבונות החברים באגודה?

בפני עוזר האגודות השיתופיות תיק מספר: 1272/276/10. בעניין יכיני – מושב עובדים להתישבות שיתופית בע''מ

בפני עוזר האגודות השיתופיות                                                תיק מספר: 1272/276/10

 

 

בענין:   יכיני – מושב עובדים להתישבות שיתופית בע''מ

            באמצעות עו''ד חי חיימסון

            חיימסון סודאי ושות'

            ''מגדל סונול'', דרך מצחם בגין 52

            תל אביב 67137

            טל: 5621507-03 פקס: 5611452-03

 

 

(להלן – ''האגודה'')

בענין:   יכיני – מושב עובדים להתישבות שיתופית בע''מ

 

(להלן – ''האגודה'')

 

ובענין:  חקירה על פי הוראות סעיף 43

            לפקודת האגודות השיתופיות

 

 

 

 

כתב מינוי חוקר

 

1.      ביום 11/05/10 נתקבלה לידי בקשת האגודה מיום 09/05/10, למנות לאגודה חוקר לבדיקת
התנועות בחשבונות החברים באגודה, החל מיום 01/01/1992.

 

2.      סעיף 43(1) לפקודת האגודות השיתופיות (להלן – ''הפקודה'') קובע לאמור:

 

''רשאי הרשם על דעת עצמו, וחייב הוא עפ''י בקשת רוב חברי הועד, או עפ''י בקשת כל מוסד אחר שהורכב עפ''י תקנות האגודה או עפ''י בקשתם של לא פחות משליש החברים או עפ''י בקשה מברית הפיקוח שהאגודה מסונפת לה, לערוך חקירה או
למלא את ידו של איזה אדם שהורשה לכך על ידו בכתב לערוך חקירה ...''

 

3.      לאור זאת ובתוקף סמכותי הקבועה בסעיף 43 לפקודה הנני ממנה את עו''ד (רו''ח), ארז אוריון, כחוקר באגודה (להלן – ''החוקר''), לבדיקת התנועות בחשבונות החברים באגודה, החל מיום 01/01/1992.

 

4.      על כל חברי האגודה ופקידיה לסייע לחוקר בביצוע החקירה בדרך היעילה ביותר ולמסור לחוקר הסברים ומסמכים לביצוע החקירה.

 

 

5.      שכרו של החוקר ישולם מקופת האגודה והוא לא יעלה, בשלב זה, על סך של 24,100 ₪ בתוספת מע''מ, לפי 100 שעות עבודה בתעריף של 241 ₪ לשעת עבודה בתוספת מע''מ.

 

 

 

יהב זרח

עוזר רשם האגודות השיתופיות

 

 

ניתן על ידי ביום א' תמוז, תש''ע,

13 יוני, 2010

המזכירות תעביר העתק החלטתי זו

lawdata - דטהחוקלחוקר, לאגודה, לעו''ד חי חיימסון

ולידיעת המפקח האזורי.

 

 

 

 

יהב זרח

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: