הועדה לניגוד עניינים: בנסיבות העניין, מנהל אחד לוועד המקומי ולאגודה הקהילתית בישוב מהווה מצב של ניגוד עניינים מוסדי

הועדה למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות, משרד המשפטים פניה מס' 1985, ה3 בפברואר 2015.
רקע

הרקע להחלטת הוועדה נעוץ בפנייתו של עו"ד פריטל, תושב הקיבוץ אילון, בדבר הימצאותו של יו"ר הוועד המקומי בישוב אילון, במצב של ניגוד עניינים מוסדי, נוכח כהונתו המקבילה כיו"ר האגודה הקהילתית ביישוב.

לטענתו של עו"ד פריטל, ניגוד העניינים נובע מהסכם שנחתם בין הוועד המקומי לאגודה הקהילתית, המסדיר את אספקת השירותים וההתחשבנות ביניהם, ומתחדש מידי שנה ככל שמי מהצדדים לא מודיע בכתב על רצון להפסיקו. בנוסף טען עו"ד פריטל, כי ההסכם לא קיבל את האישורים הדרושים לכך לפי צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), וביניהם: רוב של שני שליש מחברי הוועד המקומי, אישור המועצה האזורית ופרסום ברשומות.

מנגד התקבלו חוות דעת של גורמים נוספים:

היועץ המשפטי של המועצה האזורית מטה אשר, עו"ד אייל בוקובזה, אמר כי הכהונה בשני התפקידים במקביל, אין בה כשלעצמה מצב של חשש לניגוד עניינים, לאור העובדה כי האינטרסים של הוועד המקומי והאגודה הקהילתית משותפים ברובם. יתרה מכך, ההסכם לא העניק לעומד בראש גופים אלה רווח אישי כלשהו. עם זאת, ציין עו"ד בוקובזה כי היה על ההסכם לקבל את האישורים הדרושים לכך לפי צו המועצות המקומית (מועצות אזוריות).

לעמדה זו הצטרף היועץ המשפטי של הועד המקומי והאגודה הקהילתית, עו"ד גושן, והוסיף כי אף לא מתקיימים יחסי כפיפות בין הוועד המקומי לבין האגודה הקהילתית, כי שני הגופים פועלים לצורך אותה מטרה- מתן שירותים לכלל תושבי היישוב, כי לשניהם תקציבים נפרדים, וכי המחוקק אף אפשר מצב של זהות פרסונלית במקרה דומה של זהות ועדים בין הועד המקומי לאגודה החקלאית.

 

דיון והכרעה

בפתח הדברים הבהירה הועדה, כי היא ועדה מייעצת ואינה גוף חוק או מבקר, ולפיכך חוות דעתה נועדה להנחות את הנבחרים כיצד עליהם לפעול בעתיד על מנת להימנע מניגוד עניינים.

עוד הבהירה הועדה כי אמנם קיימים נושאים נוספים הכרוכים בשאלה העומדת במוקד הדיון, אך היא תחווה דעתה רק בשאלות של ניגוד עניינים.

לדעת הוועדה, ההסכם אשר נחתם בין הוועד המקומי לבין האגודה, מעמיד את העומד בראשם במצב של ניגוד עניינים מובהק, שכן לא רק כריתתו, אלא אף ביצועו השוטף של ההסכם עלול לגרום למחלוקות בין הוועד המקומי לבין האגודה הקהילתית, ביחס לסוג השירותים הניתנים, היקפם, טיבם, גובה התשלום ועוד.

מעבר לכך, פירטה הוועדה מספר נימוקים נוספים:

א.       קיים קושי בניסוח העמום של ההסכם לעניין אספקת השירותים המשפטיים לשני הגופים, כאשר האגודה הקהילתית היא שבוחרת את היועמ"ש.

ב.      נוסח ההסכם אינו נוקט בסכומים באשר לאספקת השירותים, מה שמעלה חשש כי הועד המקומי אינו מקבל החלטות בעניין ומשאיר זאת לשיקול דעתה הבלעדי של האגודה הקהילתית, וזאת, ייתכן בשל ניגוד העניינים של העומד בראשו.

ג.       העובדה שההסכם מתחדש מידי שנה מעורר קושי נוסף באשר לאישורים הדרושים לקבלת ההסכם לפי צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), בכל הנוגע לניגוד העניינים המתעורר עקב עמידה בראש שני הגופים.

לבסוף ציינה הוועדה, כי אין בדברים האמורים משום הטלת דופי בעומד בראש הגופים באופן אישי, וכי המצב המתואר בחוות הדעת אינו מעלה חשש לניגוד עניינים אישי, אלא לניגוד עניינים מוסדי בלבד.

סיכום

לאור כל האמור לעיל ובנסיבות העניין, סברה הוועדה, כי מצב בו אדם אחד עומד בראשם של שני גופים, שאחד מהם לקוח והשני ספק שירותים מרכזי, ושאין ביניהם זהות אינטרסים מלאה, הוא מצב מובהק של ניגוד עניינים, ולפיכך, אין מקום שהעומד בראש שני הגופים ימשיך לכהן בשניהם בו זמנית, ועליו לבחור באיזה גוף הוא מעוניין להמשיך ולכהן.

 

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: