הועד המקומי הנבחר במושב נחם, תובע אישית את חברי הועד המקומי הקודם, בטענה כי לא העבירו את התפקיד לועד הנבחר בצורה מסודרת

בבית משפט השלום בבית שמש בפני כב' השופטת חגית מאק-קלמנוביץ. ת"א 1100-09 ועד מקומי מושב נחם נ' בנימין ואח'
הרקע

הועד המקומי של מושב נחום, הגיש תביעה כנגד מספר מחברי הועד לשעבר, מאחר ולטענתו, הם מסרבים לשתף פעולה עם חברי הועד המקומי שנבחרו במקומם. כך נטען, כי הם נמנעו מלשתף פעולה בהחלפת מורשי החתימה בחשבון הבנק של הועד המקומי, וכן כי הוציאו כספים שלא כדין מחשבון האגודה, ורוקנו אותו, על מנת למנוע תקציב לפעילות. בנוסף, הם סירבו למסור מסמכים שונים, בהם פנקסי צ'קים, פנקסי קבלות, דפי בנק וכד', וכן סירבו להעביר לידי נציגי הועד את מלוא הציוד שברשותם.

הסעד המבוקש על ידי הועד הוא תשלום בסך כ-60,000 שקלים, כמו גם ציווי להעברת כלל המסמכים והציוד לחזקת נציגי הועד.

 
דיון והכרעה

טרם ניגש בית המשפט לבחון את הטענות לגופן, הוא מתח ביקורת על עצם הגשת התביעה. לדידו, תביעה זו מהווה כלי בידי צדדים שיש ביניהם יריבות פוליטית ומחלוקות בנושאים שונים, כאשר ההליך המשפטי לא נועד לשם כך, וההיזקקות לתביעות מעין אלה גוזלת זמן יקר מבית המשפט וממתדיינים אחרים הזכאים ליומם בבית המשפט בעניינים מהותיים וראויים יותר.

לגוף התביעה, קבע בית המשפט כי דין התביעה להידחות.

חברת הועד המקומי, הגברת אורלי נגר, הייתה המצהירה היחידה מטעם התובע, ובחקירתה הנגדית היא הצהירה כי אין מדובר בטענות של שחיתות ונטילת כספי ציבור שלא כדין, אלא בפסול בעצם העובדה שנעשה שימוש בצ'קים של הועד בידי אנשים שהפסידו בבחירות. מעבר לטענה עקרונית זו, הגברת נגר לא יכלה להוכיח שמדובר בצ'קים שהוצאו שלא כדין, ולא נסתרה האפשרות שמדובר היה בתשלומים שההתחייבויות שלהם נוצרו עוד לפני הבחירות.

בנוגע לתביעה לצו לקבלת מסמכים, העידה הגברת נגר שהתברר בדיעבד שכל החומר המבוקש היה בארכיב, מה שמעיד, לדעת בית המשפט, שהתביעה הוגשה ללא חיפוש של ממש וללא בירור העובדות מבעוד מועד. ובדומה, אף בנוגע לחפצים שנתבעה החזרתם, העידה הגברת נגר כי לא נערכה בדיקה לאימות הנתונים קודם הגשת התביעה, וככלל לא הוצגו ראיות של ממש בנוגע לחלק ניכר מן הציוד נשוא התביעה.

 
סיכום:

בית המשפט קבע כי מדובר בתביעה סתמית, שניתן היה למנוע את הגשתה על ידי בירור רציני של העובדות. התביעה נדחתה, והוועד חויב בהוצאות שכר טרחה בסך 10,000 שקלים, ובנוסף בהוצאות לטובת המדינה בסך 2,000 שקלים.

ניתן ב- ל' סיון תשע"א, 02 יולי 2011, בהעדר הצדדים.

 לאתר מושב נחם

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: