החלטה על קיום בחירות באגודה

פרזון - מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ נ' חביב כהן

בפני רשם האגודות השיתופיות

תיק מספר 57-001454


בעניין-

פרזון - מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד עירן שושני ו/או גולן משעלי

רחוב האקליפטוס 1 ת.ד 859

רמת ישי 30095

המערערת

ובעניין-

1. חביב כהן

2. צביחה כהן

3. עזיז כהן

4. סמיה כהן

5. יוסף כהן

6. נוגה כהן

7. פנחס מעוז

8. פנחס גאולה

ע"י ב"כ עו"ד חובב ביטון ואח'

שדרות ארלוזורוב 25 עפולה 18280

המשיבים

החלטה

1. ביום 08/10/07 ניתן פסק דינה של כבוד השופטת יהודית צור במסגרת עמ"נ 203/07, הדוחה את ערעורה של המערערת על החלטותי מיום 17/12/06 ו- 31/12/06. במסגרת פסק דינה, קבעה השופטת כי על האגודה לחתום על מסמכי המשיבים וכי הבחירות באגודה יתקיימו ביום 15/11/07.

2. על פסק דין זה, הגישה המערערת בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין במסגרת בש"א 2757/07. ביום 31/10/07 דחה בית המשפט את בקשת המערערת לעיכוב ביצוע.

3. טרם התקבלה בלשכתי בקשת רשות ערעור או כל בקשה אחרת בנושא פסק דינו של בית המשפט המחוזי במסגרת עמ"נ 203/07 ובש"א 2757/07.

4. לפיכך, הנני מורה למערערת לחתום לאלתר על מסמכי המשיבים ולא יאוחר מיום 11/11/07 וזאת על יסוד העקרונות שקבעתי בהחלטותי הקודמות שהערעור עליהן נדחה.

5. כבוד השופטת יהודית צור בהחלטתה, הורתה לאגודה לחתום על המסמכים הדרושים וכן הורתה על קיום הבחירות תוך 37 ימים מיום החלטתה:

"לאור האמור החלטת הרשם לדחות את הבחירות ולהורות לאגודה לחתום לאלתר על מסמכי המבקשים, מוצדקת ונכונה ואין כל מקום להתערב בה. (ההדגשה שלי- א.ז).

לאור האמור החלטתי לדחות את הערעור. מאחר והמועד לבחירות שנקבע על ידי הרשם חלף זה מכבר יש לקבוע כי על האגודה לחתום על המסמכים בהתאם להחלטת הרשם, תוך 3 ימים מיום המצאת פסק הדין וכי הבחירות לאגודה יתקיימו ביום 15.11.07"

6. מיום חתימת הועד כאמור בפסק הדין, היה על המשיבים לפעול להשלמת ההליכים לשם הכרתם כבנים ממשיכים. סירוב האגודה לחתום ובכך לאפשר המהלך, מסכל את האפשרות לערוך בחירות מאחר ורק הבנים של קבוצה אחת התקבלו לחברות.

7. במידה והמערערת לא תפעל כאמור לעיל, אשקול להפעיל את סמכותי הקבועה בסעיף 28 א (א) לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה) התשל"ה- 1975 ולהורות על מינוי ועד ממונה:

"הרשם רשאי למנות לאגודה ועד ממונה לתקופת הכהונה הקבועה בתקנון האגודה ולחזור ולמנותו מחדש אם נתקיים אחד מאלה:

1. הועד של האגודה אינו פעיל.

2. הועד מזניח את ענייני האגודה.

3. ..."

8. כפועל יוצא מהאמור לעיל, הבחירות הקבועות ליום 15/11/07 יידחו עד למועד חדש, שיהיה 37 יום מיום שועד המערערת יחתום על המסמכים הדרושים לצורך הליך קליטתם של המשיבים כבנים ממשיכים וזאת בהתאם לעקרון שקבע בית המשפט המחוזי בעמ"נ 203/07.

ניתן היום 06/11/07

אורי זליגמן, עו"ד

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: