היכן יש לדון ברישומו של חבר באגודה שיתופית?

בבית משפט המחוזי בחיפה, בפני כב' השו' יצחק כהן סגן הנשיא. הפ (חי') 36289-04-19 – דפנה פרידמן נ' "נהריה" כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ

התובעת אשר אמה הייתה חברת אגודה מבקשת, כי תינתן החלטה המורה לביהמ"ש לדון בעניין חברותה באגודה, וזאת בניגוד לתקנון האגודה הקובע כי ענייניה העסקיים של האגודה ידונו אצל  בורר, וכן בניגוד לתקנות האגודות השיתופיות המורות כי הרשם רשאי לדון בתביעות הקשורות ברישום פנקס החברים של האגודה.

הרקע

אמה של התובעת הייתה חברה באגודה השיתופית. בערוב ימיה הלכה לעולמה, ובתה (התובעת בהליך דנן) ביקשה לרשום אותה במקום אמה כחברה באגודה. ברם, לטענתה כל פניותיה לאגודה לא נענו, ועל כן נאלצה להגיש את התביעה דנן.

מנגד טענה האגודה, כי בטרם ידונו בהליך זה יש לפנות לרשם האגודות השיתופיות על מנת שידון ברישום התובעת בפנקסי האגודה, וזאת בשל סמכותו ומקצועיותו לדון בתביעה.

לחלופין, טענה האגודה, כי בתקנון האגודה נקבע סעיף המחייב פניה לבוררות בסכסוכים הנוגעים לעסקי האגודה, ועל כן, לפי פקודת האגודות השיתופיות ולפי חוק הבוררות, יש לדון בהליך אצל בורר.

מנגד, טענה התובעת, כי אין לעכב את ההליכים מכוח טענות אלו, משום שסעיף התקנון המפנה לבוררות אינו חל בהליך דנן. כמו כן, נטען כי אם הייתה האגודה רוצה לפנות לבוררות הייתה מציעה זאת בטרם הפניה לערכאות משפטיות ולא הייתה משיבה את פני התובעת ריקם.

דיון והכרעה

בפתח דבריו בוחן ביהמ"ש את סמכותו של רשם האגודות השיתופיות להורות על תיקון פנקס החברים. ביהמ"ש מבהיר כי תקנה 6(א) לתקנות האגודות השיתופיות המתירה לרשם לתקן את פנקסי החברות באגודה, אינה מעניקה לרשם סמכות בלעדית לדון בפנקס החברים. לפיכך, ככל ואדם מסוים רוצה כי יידונו בעניין רישומו בפנקס החברים בפני ביהמ"ש רשאי הוא לעשות כן.

כמו כן קובע ביהמ"ש, כי יש לפרש את סעיף הבוררות המפנה לבוררות רק במקרים בהם דנים בסכסוכים פנימיים באגודה, וזאת בניגוד לעניינים הנוגעים לחוקיות מוסדות האגודה ותוקף בחירתם. בהתאם, בוחן ביהמ"ש, האם רישום חברות באגודה נופלת בגדר עניין פנימי, וקובע בהתאם לתקדימי העבר, כי חברות באגודה אינה עניין פנימי בלבד שכן היא משפיעה על תוקף ההחלטות של האגודה. אשר על כן, סעיף הבוררות אינו חל לגביה, וניתן לדון במקרה דנן בפני ביהמ"ש גם ללא פניה לבורר.


סיכום

ביהמ"ש מקבל את בקשת התובעת לדון בעניינה, ומחייב את האגודה לשלם לנתבעת שכר טרחת עו"ד בסך 9,360 ₪.

ניתן ביום: ח' טבת תש"פ, 5 בינואר 2020.

 

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: