הסתרת שם המתמודד במכרז גררה את הקפאתו של המכרז

בבית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים בפני כב' השופט רון סוקול. עתמ (חי') 14880-08-13 אוסאמה הנדסה שירותים הנדסיים בע"מ נ' מועצה מקומית מזרעה
הרקע

המועצה המקומית מזרעה פרסמה מכרז לביצוע עבודות לבניית מעון יום. ועדת המכרזים בחנה את ההצעות והכריזה כי ההצעה הזוכה הינה הצעתה של פיפלוס הנדסה, שם עסקו של אבראהים שרארי.

העותרת הגישה למועצה בקשה למתן צו ביניים האוסר על המועצה לבצע כל פעולה למימוש תוצאות המכרז.לטענתם ההצעה פגומה בשני עניינים; הטענה הראשונה הינה כי הזוכה עשה בהצעתו שימוש בשם המסחרי "פיפלוס הנדסה" ולא בשמו שלו בעת שפיפלוס הנדסה אינו שם של גוף משפטי כלשהו; הטענה השניה הינה כי הזוכה הגיש ערבות בנקאית מיטיבה – כלומר ערבות בסכום העולה על הנדרש.

המועצה מצידה לא כפרה בעובדות הנטענות, אך טענה כי בהצעת העותרת עצמה נפלו פגמים רבים, ובמיוחד כי הערבות שצירפה העותרת עצמה הייתה חסרה. לגופן של טענות העותרת, השיבה המועצה כי באשר לטענת אי בהירות שם הזוכה, השימוש בשם פיפלוס הנדסה אינו פסול, שכן הוא מהווה שמו המסחרי של הזוכה. כמו כן מתעודת העוסק המורשה שצורפה למסמכי הצעתו ניתן ללמוד כי שם העסק הינו פיפלוס הנדסה. לעניין הפגם בערבות נטען כי מדובר בסטייה קלת-ערך, ועל כן אינה צריכה להביא לפסילת ההצעה.

 

דיון והכרעה

ראשית, הציג ביהמ"ש את העובדות, לפיהן על כל המסמכים מופיעה החותמת פיפלוס הנדסה בצירוף חתימה, וכן שבשום מקום במסמכי ההצעה לא נאמר כי פיפלוס הנדסה הינו שמו המסחרי של עסק בבעלותו של שרארי אבראהים.

שנית, ציין ביהמ"ש כי הצעה במכרז צריכה להיות מובנת וברורה, ופרטיו של המציע צריכים להיות ידועים ומוגדרים. כאשר ההצעה אינה כוללת את שמו וזהותו הברורים של המציע, הדבר עשוי לעלות כדי פגם המצדיק את פסילתה.

ביהמ"ש קבע כי במקרה הנוכחי נפל פגם בהצעה, שכן לא נרשם בה בשום מקום באופן ברור כי המציע הוא מר שרארי אבראהים.

כמו כן, הזכיר ביהמ"ש כי עמדת בית המשפט העליון הינה שהגשת ערבות מיטיבה, כמו במקרה דנן, מצדיקה את פסילת ההצעה.

באשר לערבות החסרה של העותרת, קבע ביהמ"ש כי זו נבעה עקב אי בהירות בתנאי המכרז, ועל כן הוא לא מוצא לנכון ליתן הכרעה מחייבת לעניין כשירות הצעתה.

לאור האמור לעיל, הגיע ביהמ"ש למסקנה כידין הבקשה להתקבל וכי יש ליתן צו ביניים לעיכוב כל הליכי ההתקשרות למימוש המכרז.

 
סיכום

ביהמ"ש הורה למועצה להימנע ממימוש זכיית אבראהים שרארי במכרז, וקבע דיון בעתירה לגופה.

ניתן ב - ‏ט"ז אלול תשע"ג, 22 אוגוסט 2013, בהעדר הצדדים.

אתר מועצה מקומית מזרעה

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: