העסקת עובדים זרים בקיבוץ כנרת, האם חוקי?

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת בש (נצ') 1041/08 מדינת ישראל – משרד התמ''ת נ' קיבוץ כנרת

 

עובדות:

נגד קיבוץ כנרת ודב גולד הוגש כתב אישום בשל העסקת חמישה עובדים זרים, באריזת תמרים, ללא היתר כדין.

דב גולד ביקש כטענה מקדמית למחוק את כתב האישום מהטעמים הבאים:

·        הוגש בעבר כתב אישום על עבירה זהה לעבירה שבה הוגש כתב האישום חדש.

·        בתיק הקודם טען שאין מקום להגיש כתב אישום נגדו מפני שהיה לו היתר כדין להעסקת עובדים זרים.

·        גם בתיק הנוכחי מודה ומסכימה מדינת ישראל – משרד התמ"ת, כי לגולד דב קיים היתר כדין להעסקת עובדים זרים.

·        מדינת ישראל – משרד התמ"ת, הגישה בקשה לביטול כתב אישום נגד גולד דב, ובאותו התיק זוכה מהעבירה שיוחסה לו, לאחר שמדינת ישראל – משרד התמ"ת לא הצליחה להמציא תעודת עובד ציבור לפיה ההיתר להעסקת עובדים זרים של גולד דב הוא היתר מוגבל למשקו החקלאי בלבד.

·        במסגרת התיק הקודם התחייבה מדינת ישראל – משרד התמ"ת כלפי גולד דב כי ככל שקיימים תיקי חקירה נוספים, בהם מדובר בהעסקה בנסיבות זהות לאלה שבתיק הקודם, תנהג מדינת ישראל – משרד התמ"ת באופן דומה ולא יוגשו כנגדו כתבי אישום.

·        בטרם הגשת כתב האישום הנוכחי ביקש גולד דב לבטל את הודעת הקנס שנשלחה לו.

·        בקשתו נדחתה על ידי מדינת ישראל – משרד התמ"ת ועל כן, ביקש לבטל כתב האישום.

 

טענות מדינת ישראל – משרד התמ"ת:

·        העבירה הדומה נעברה ביום 21.12.00 ואילו כתב האישום הנוכחי מתייחס לעבירה מיום 13.11.08.

·        מקום ונסיבות העבירה אינן זהות וכך גם לעניין זהות העובדים הזרים.

·        בניגוד לתיק הקודם, טוענת מדינת ישראל – משרד התמ"ת כי לגולד דב לא היה היתר להעסקת העובדים הזרים במועד ביצוע העבירה וכי העסיקם בלא היתר אצל קיבוץ כנרת.

·        בגלל סוג העבירה אין צורך להוכיח כי התקיימו יחסי עובד ומעביד.

גולד דב השיב לתגובת מדינת ישראל – משרד התמ"ת, וצירף לתגובה "היתר להעסקת עובדים זרים בחקלאות" מיום 31.3.02, לפיו ניתן היתר לגולד דב להעסקת 7 עובדים בחקלאות, עד ליום 31.3.03.

 

כב' השופטת עידית איצקוביץ פסקה:

·        מדובר בטענה מקדמית שהועלתה בהתאם לסעיף 149 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982, דבר המצדיק ביטול של כתב האישום מבלי לשמוע הוכחות בהליך, לדבריו של הגולד דב.

·        גולד דב מסתמך על כתב אישום אחר כנגדו, שבו הנסיבות לדבריו זהות, כאשר באותו הליך המאשימה הסכימה לביטול כתב האישום, מה שהביא לזיכויו של המבקש.

·        לא מדובר באותו מעשה נשוא כתב האישום הנוכחי, בגלל השוני במועד העבירה ובעובדים שונים.

·        אין "מעשה בית-דין" באשר לעבירה שבגינה הוגש כתב האישום הנוכחי.

·        לא היה "התחייבות" שלא להגיש כתבי אישום.

·        צריך לבחון את הנסיבות של כל תיק ושקילתן.

·        לפי תגובת מדינת ישראל – משרד התמ"ת, לא היה לגולד דב במקרה זה היתר כדין להעסיק את העובדים.

·        אין להתייחס כעת למסמך שהוגש כתגובה לתגובה, שהוא בגדר הוכחה שניתן יהיה להגיש בשלב הראיות בתיק.

·        לא קיימת הצדקה לבטל את כתב האישום - כל עוד שקלה מדינת ישראל – משרד התמ"ת את נסיבות המקרה וסברה כי אלה מצדיקות המשך ההליכים כנגד גולד דב.

לסיכומו של עניין, בית המשפט דחה את הטענה המקדמית של גולד דב.

ניתן ביום 1 בפברואר 2009.

לקריאה על קיבוץ כנרת באתר ההתיישבות הגליל לחץ כאן.

למידע נוסף מויקיפדיה לחץ כאן.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: