הפסידה מושב במועצת הרשות המקומית ג'דידה-מכר עקב קבלת ערעור בחירות

בבית משפט השלום בירושלים בפני כב' כבוד השופט ע' פוגלמן. בר"מ 669/14 רשימת אלהדף נ' רשימת אלאהילה
הרקע

ביום 22.10.2013 נערכו בחירות לראשות הרשות המקומית ג'דידה-מכר ולמועצת הרשות. בתום ספירת הקולות למועצת הרשות המקומית עלה כי הן רשימת אלהדף, הן רשימת אלאהילה זכו ב-914 קולות, וכי מספר הקולות האמור מזכה רק את אחת משתי הרשימות בנציג שני במועצה. בנסיבות אלה, הוחלט על הכרעה בין שתי הרשימות "על פי גורל" בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (להלן: חוק הבחירות). בהגרלה שנערכה ביום 1.11.2013 זכתה רשימת אלהדף במושב נוסף במועצה.

ביום 8.12.2013 הגישה רשימת אלאהילה ערעור בחירות, שבגדרו ביקשה כי יבוטל מינויו של מס' 2 ברשימת אלהדף למועצת הרשות, ובמקומו ימונה המועמד השני מטעמה. לחלופין, נתבקש סעד של עריכת בחירות חוזרות, בכלל או בקלפיות מסוימות שבהן נפלו לכאורה אי סדרים. במסגרת הערעור נטענו טענות רבות ביחס לפגמים שנפלו לכאורה בבחירות ברשות המקומית.

לאחר בדיקה ע"י מנהל הבחירות ובא-כוח המדינה, התברר כי נפל פגם בפסילת שני הפתקים לטובתרשימת אלאהילה. הלכך, בית המשפט המחוזי בחיפה קיבל את ערעור הבחירות, ביטל את תוצאת ההגרלה, וקבע כי אלאהילה – ולא אלהדף – זכאית להכניס נציג נוסף מטעמה למועצת הרשות.

רשימת אלהדף טוענת כי לא היה מקום להתערבותו של בית המשפט קמא בשאלת פסילתם של שני הפתקים. לטענתה, שני הפתקים נפסלו כדין, ככל הנראה מחמת קיפול שיש בו כדי לסמן את המצביע, ואף אחד מחברי ועדת הבחירות לא הביע את הסתייגותו מהפסילה. לפיכך, אין עילה להתערב בשיקול דעתה של ועדת הקלפי בנדון.

 

דיון והכרעה

ביהמ"ש פתח בכך שעפ"י חוק הבחירות ערעור על פסק דינו של בית המשפט לעניינים מינהליים בערעור בחירות יינתן ברשות של שופט של בית המשפט העליון, וזאת "בשאלה משפטית" בלבד. מכאן ניתן ללמוד שלא תינתן רשות ערעור כאשר מדובר בהשגות על קביעות עובדתיות של בית המשפט לעניינים מינהליים, כבמקרה דנן.

טענות רשימת אלהדף אינן אלא השגות על קביעותיו העובדתיות של בית המשפט לעניינים מינהליים, ואינן מקימות עילה למתן רשות ערעור לפי אמת המידה האמורה.

בית המשפט לעניינים מינהליים ראה להורות על בדיקת הפתקים הפסולים על-ידי מנהל הבחירות ובא-כוח המדינה. החלטה זו מצויה בגדר סמכותו הרחבה של בית המשפט לעניינים מינהליים בניהול הדיון בערעור בחירות. מנהל הבחירות ובא-כוח המדינה הם גורם ניטראלי ונעדר אינטרס במחלוקת בין הצדדים, ולכן מינויים למשימה זו כפקידי בית המשפט אינו מעורר קושי.

בהתאם לאמור לעיל, ביהמ"ש דחה את הבקשה.

סיכום

 ביהמ"ש פסק כי יש לדחות את הבקשה, וקבע כי רשימת אלהדף תישא בשכר טרחת עורך דין רשימת  אלאהילה בסך 5,000 ₪, וכן סכום זהה ישולם לנציג מס' 2 ברשימת אלאהילה.

ניתן ב- י"ז באדר א' התשע"ד, 17 פברואר 2014, בהעדר הצדדים.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: