הפקת מים בתחומי מדינת ישראל מחויבת בתשלום היטל

וע (חי') 108/02, בצת מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע''מ נ' שר התשתיות הלאומיות.

העורר, בצת – מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ, מתנגד להחלטת שר התשתיות הלאומיות להטיל עליו היטלי הפקה של מים. לטענת המושב, החלטת שר התשתיות מתעלמת מן התשתית העובדתית, מהמאפיינים הייחודיים של מקורות המים בהם מדובר, משיקולים רלוונטיים ותוך שקילת שיקולים זרים והפליית העורר ביחס למפיקים אחרים.

 

הפקת מים בתחומי מדינת ישראל משפיעה על מאזן המים הכולל של המדינה וכפועל יוצא מכך על מחסור במשק המים. לכן הזכות למים מותנית בתשלום על פי חוק המים ותקנות, לשם גביית היטל ההפקה הקבוע בחוק.

 

מסקנה: בית המשפט קבע שמים המופקים ע"י העורר הם חלק בלתי נפרד מפוטנציאל המים של ישראל. בעצם תשלום היטל ההפקה ע"י העורר מתגשמת מטרת החוק והתקנות, שמפיק שמנצל מקור מים כלשהו ישלם את היטל ההפקה בהתאם למחסור המים הקיים במשק.  

 

 

 

 

 

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: