הצעה במכרז אשר צורפה לה ערבות בנקאית שתוקפה ארוך ביום אחד מהנדרש – לא תיפסל

בבית המשפט המחוזי בחיפה בפני כב' השופטת יעל וילנר. עתמ (חי') 11565-09-13 אמנון מסילות בע"מ נ' מועצה מקומית מג'ד אל כרום
הרקע

המועצה המקומית מג'ד אל כרום ערכה מכרז פומבי למתן שירותי הסעות תלמידים ועובדי הוראה למוסדות חינוך. העותרת, הגישה הצעתה למכרז, אך נדחתה בטענה כי בעוד תוקף הערבות על פי תנאי המכרז היה אמור להיות לתקופה של 90 יום, צרפה העותרת ערבות ל – 91 יום. כמו כן, ועדת המכרזים מצאה פגם גם בשאר ההצעות שהוצעו ופרסמה מכרז חדש.

לטענת העותרת, הגם שהערבות הבנקאית מיטיבה עימה ביום אחד, אין בכך כדי לפסול את הצעתה במכרז. לשיטתה, מדובר בטעות טכנית שנעשתה בתום לב ואין בה כדי להקנות יתרון. היא מבקשת מביהמ"ש שיורה למועצה לקבוע כי היא הזוכה בקווי הנסיעה בהם הצעתה היא הזולה ביותר.

מנגד, המועצה טוענת כי עפ"י הפסיקה דינה של ערבות מטיבה כדינה של ערבות מרעה – להיפסל, ואין זה רלוונטי מה היו נסיבות וכוונות ההטבה.

 

דיון והכרעה

ביהמ"ש סקר את הפסיקה, והסיק כי עקרונית יש לשלול ערבות מטיבה כשם שנשללת ערבות מרעה. עם זאת, הוסיף ביהמ"ש, כי על אף הכלל שנקבע, הפסיקה סייגה כלל זה בהתקיים נסיבות חריגות, בהם פסילת הצעה שאינה מתיישבת עם מבחן השכל הישר. ביהמ"ש קבע כי במקרה דנן הפגם שנפל בכתב הערבות נושא אופי טכני, נעשה בתום לב, ושלא על מנת להביא ליתרון לעותרת על פני המציעות האחרות. על כן, בנסיבות אלה, ענייננו נכלל בגדר אותם מקרים חריגים המאפשרים הכשרת ערבות מיטיבה.

ביהמ"ש פסק שהצעתה של העותרת תוחזר אל ועדת המכרזים אשר תשוב ותבחן את ההצעה, מתוך נקודת מוצא כי הערבות הבנקאית שצורפה עומדת בתנאי המכרז.

סיכום

ביהמ"ש קיבל את העתירה באופן חלקי, ופסק כי הצעת העותרת תיבחן מחדש ככזו העומדת בתנאי המכרז בהיבט הערבות הבנקאית.

כמו כן, פסק ביהמ"ש כי על המועצה לשלם את הוצאות העותרת בסך 5,000 ₪ בצירוף מע"מ כחוק.

ניתן ב - כ"ט תשרי תשע"ד, 03 אוקטובר 2013.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: