הקצאת מגרש נוסף במושב מנות לראש המועצה האזורית מעלה יוסף, לאחר הסכת מנהל מקרקעי ישראל, האם תיקני?

בית משפט העליון בג''ץ 8477/06 דני רוזן נ' מינהל מקרקעי ישראל – מחוז צפון

 

עובדות:

יישוב מנות, נמצא בגליל המערבי, הוקם באמצעות הסוכנות היהודית והקצאת המגרשים בו על ידי המינהל נעשית בהתאם להמלצתה. בהתאם להקצאה המקורית של מגרשים לתושבים הראשונים במנות הוקצה שטח של דונם וחצי ומעלה למגרש.

דני רוזן ושלום שאול הינם תושבי היישוב מנות שבתחום המועצה האזורית מעלה יוסף משיגים על החלטת מינהל מקרקעי ישראל להקצות לראש המועצה האזורית מר אבי קרמפה ורעייתו, מגרש בתחומי היישוב מנות לצורך הקמת יחידות אירוח, וזאת בנוסף לחלקת המגורים שהוקצתה להם קודם לכן.

העתירה המנהלית כנגד הקצאת המגרש, שהגישו דני רוזן ושלום שאול בשנת 2005 לבית המשפט לעניינים מנהליים בחיפה, נמחקה בהסכמה מפאת חוסר סמכות עניינית.

לאחר מכן, 18.10.06 הוגשה עתירה נוספת. ביום 31.10.06 הוצא על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מעלה הגליל היתר בניה להקמת שתי יחידות נופש במגרש נשוא העתירה. ביום 17.9.07 ניתן על ידי הרכב השופטים צו-על-תנאי בעתירה.

 

טענת עורכי דינם של דני רוזן ושלום שאול:

·        הקצאת שטח נוסף לאבי קרמפה ורעייתו מעוררת חשד בדבר טוהר ההליך עקב מעמדו של אבי קרמפה שהוא ראש המועצה האזורית וחבר בחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית.

·        ההחלטה להקצות שטח נוסף לאבי קרמפה ורעייתו למטרה עסקית היא החלטה שרירותית, מפלה ובלתי סבירה.

·        אבי קרמפה ורעייתו לא שילמו סכום כלשהו עבור הקצאת המגרש הנוסף, בעוד שתושבים אחרים ביישוב נדרשו לשלם לאגודה השיתופית סכום של 20,000 דולר בגין דמי פיתוח.

·        המינהל האריך את תוקף הסכם החכירה של אבי קרמפה ורעייתו, על אף שטרם החלה בנייתן של יחידות האירוח שלשם הקמתן הוקצה המגרש נשוא העתירה.

·        הקצאת המגרש לאבי קרמפה ורעייתו לשם הקמת יחידות אירוח באה על חשבון תושבים פוטנציאליים אחרים ביישוב משום שנמנעה האפשרות לאכלוס המגרש על ידי אחת מבין שמונה-עשרה משפחות, שהמתינו באותה עת לקבלת מגרשים לבניית בתיהן ביישוב ונאלצו להתגורר בקרוונים.

 

טענות מינהל מקרקעי ישראל – מחוז צפון:

·        לא נפל כל פגם בהחלטה להקצות את המגרש לאבי קרמפה ורעייתו.

·     נוכח חלוף הזמן מאז הקצאת המגרש לאבי קרמפה ורעייתו בשנת 2000 ועד להגשת העתירה, נגועה העתירה בשיהוי שיש בו כדי להצדיק את דחייתה על הסף.

·      באשר לטענת ההפלייה, בתצהיר צוין כי שתי משפחות נוספות מהיישוב מנות, שתחילה הוקצו להן מגרשים בגודל של מחצית מהמגרשים המקוריים ביישוב, קיבלו את מחציתו השנייה של המגרש לשם הקמת יחידות אירוח. משפחות אחרות לא הגישו בקשה להקצאת המחצית השנייה של המגרשים לשם הקמת יחידות אירוח.

·   מתוך חמישים ותשעה מגרשים ביישוב מנות ארבעים ושישה מגרשים הוקצו בגודלם המקורי.

 

 

טענות עורך דינם של אבי קרמפה ורעייתו:

·        המקרה של הקצאת המגרש לצורך הקמת יחידות אירוח אינו מקרה חריג.

·        המערערים מעולם לא רמזו כי הם מבקשים לממש את הקצאת המגרש לבניית יחידת אירוח.

·        בחוזה שנערך בינו ביחד עם רעייתו לבין המינהל לא נקצב זמן לבניית יחידות האירוח.

 

טענת הסוכנות היהודית:

·        אבי קרמפה ורעייתו לא הופלו לטובה במתן המלצתה.

·        עניינם נבחן באופן דומה לחוכרים אחרים במנות.

·        בני הזוג נדרשו לוותר על נחלה של בן ממשיך במושב שומרה.

 

טענת ועד האגודה השיתופית מנות:

·        אבי קרמפה ורעייתו לא הופלו לטובה ולא זכו להטבות ביחס לתושבים אחרים ביישוב.

·        אבי קרמפה ורעייתו שילמו ליישוב סכום של 10,000 דולר כדמי פיתוח בגין הקצאת חלקו הראשון של המגרש, כפי ששילמו באותה תקופה התושבים האחרים להם הוקצתה קרקע ביישוב.

·        עקב מחלוקת בין האגודה השיתופית לבין אבי קרמפה ורעייתו לגבי הסכום הנוסף לתשלום, ובעקבות הליך משפטי שהתנהל עם מספר תושבים אחרים ביישוב להחזר תשלום בגין תשתיות עוכבה דרישת התשלום.

דיון בית המשפט:

·        אין בסיס להתערב בהחלטה להקצות לאבי קרמפה ורעייתו את המגרש.

·        לא נמצא פגם בהקצאת מחציתם השנייה של המגרשים, לשם הקמת יחידות אירוח, לתושבים שהוקצו להם מגרשים קטנים יותר.

·        אין עילה לפסול את הקצאת המגרשים למבקשים נוספים.

·        לא נמצא בסיס לטענת ההפליה שהעלו דני רוזן ושלום שאול.

·        הרוב המכריע של המגרשים ביישוב מנות הם בני כדונם וחצי ומעלה.

·        תשלום דמי הפיתוח הוא עניין שבין ועד האגודה לבין אבי קרמפה ורעייתו.

·        אין להפלות בעניין גביית תשלום נוסף ליישוב, לאחר הקצאת המגרש, בין אבי קרמפה ורעייתו לבין תושבים אחרים ביישוב המצויים במצבם.

·        מן הראוי שהמינהל יפעל ביתר נחרצות מול אבי קרמפה ורעייתו לשם הבטחת מימוש מטרת ההקצאה.

·        אין מחלוקת בין המינהל לבין אבי קרמפה ורעייתו באשר למטרה שלשמה הוקצה להם המגרש, ולכן לא אמור להיות קושי בעמידה של המינהל במימוש מטרת ההקצאה, כפי שטען המינהל.

·        התנהלותו של המינהל מול אבי קרמפה ורעייתו לא הייתה נגועה בשיקולים זרים או בחוסר סבירות קיצוני.

·        אין עילה להורות על ביטול הקצאת המגרש נשוא העתירה לאבי קרמפה ורעייתו.

·        עקב השיהוי לא ניתן לקבוע ממצאים בדבר מצב ביקוש המגרשים במנות בשנת 2000.

 

לסיכום, העתירה נדחתה, ללא צו להוצאות.

ניתן ביום 24.12.2008.

 

ליישוב מנות באתר ההתיישבות בגליל לחץ כאן.

לאתר מנהל מקרקעי ישראל לחץ כאן.

לאתר הסוכנות היהודית לחץ כאן.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: