הרשם נותן תוקף של החלטה להסכם הפשרה

בפני רשם האגודות השיתופיות. תיק מס' 492-231-06 טוסיה סגל נ' קיבוץ רשפים
 

מדינת ישראל

רשם האגודות השיתופיות
 
 
 

בפני רשם האגודות השיתופיות אורי זליגמן                                   מספר תיק': 492/231/06

 
בעניין:          1. טוסיה סגל ת.ז.65029654
                   2. דב סגל      ת.ז.65028952

                   ע"י ב"כ עו"ד מירב פלח                

 
 

                                                                             (להלן: "המערערים")

                             נגד
                            

1.      קיבוץ רשפים

2.      אביגדור דקל ת.ז. 60438017

ע"י ב"כ עו"ד צפריר בן אור

3.      יעל גרינגאוז ת.ז. 65455362

באמצעות ילדיה:

1.      דליה ענבר גרינגאוז

2.      אילן גרינגאוז

 
 
                                                                             (להלן: "המשיבים")                      
                                                                                                                    
 
                                                   ה  ח   ל   ט  ה

1.      בפני ערעור אותו הגישו המערערים ביום 27.7.2010 על החלטת הבוררים לשיוך דירות מיום 14.3.2010.

2.      כהמשך להחלטתי מיום 26.12.2011 בה קבעתי כי הצדדים ינסו להגיע לכדי הסכמה לעניין המחלוקת, הואיל והצדדים לא הגיעו לכדי הסכמה קבעתי כי הצדדים יגישו סיכומיהם .

3.      ביום 14.8.2012 קבעתי דיון בפני בנוכחות הצדדים, לאחר בקשת הצדדים נדחה מועד הדיון. וביום 13.9.2012 התקיים דיון בפני בנוכחות הצדדים.

4.      הצדדים הופיעו, טענו טענותיהם, ולאחר שקראתי בעיון את המסמכים אשר הוגשו על ידם הגעתי לכלל החלטה בטענותיהם להלן.

 

5.      ביום 13.9.2012 נערך דיון בפני בנוכחות הצדדים בו הציע הקיבוץ לצדדים לקבל את הצעת הפשרה מיום 1.3.2012, כמו כן עיקרי ההסכם הועלו בפני.

6.      עיקרי ההסכם הינם כדלהלן:
6.1 ביום 26.2.2012 התקיים דיון בהשתתפות הצדדים .

6.2 במפגש הוצג על ידי אדריכלית הקיבוץ תשריט אשר מתאר הגדלת שטחי המגרשים על חשבון מגרש החנייה לכיוון מערב וזאת במטרה להביא את הסכסוך ליישוב.

6.3 לאחר דיון משותף בוצעו תיקונים בתשריט על מנת להביא לכדי הסכמה בין הצדדים לעניין גבולות המגרשים.

6.4 על בסיס ההסכמות אליהם הגיעו הצדדים הוחלט כי יתווספו 50 מ"ר למגרש סגל, ומגרש גרינגאוז יתוקן לשטח של לפחות 500 מ"ר.

7.      בהחלטת הבוררים מיום 14.3.2010 נקבע כי למערערים יוקצה מגרש בגודל 500 מ"ר, למשיב מס' 2 יוקצה מגרש בגודל 408 מ"ר, ולמשיבה מס' 3 יוקצה מגרש בגודל 466 מ"ר.

8.      לאור הצעת הפשרה אשר הציעה המשיבה מס' 1 ביום 26.2.2012 ניתן לראות כי יורחבו גבולות המגרשים כך שלמערערים יוקצה מגרש בגודל 550 מ"ר, למשיב מס' 2 יוקצה מגרש בגודל 470 מ"ר, ולמשיבה מס' 3 יוקצה מגרש בגודל 518 מ"ר.

9.      עוד ניתן לראות כי אם אקבל את הצעת הקיבוץ יוטב מצבם של הצדדים מבחינת גודל המגרשים.

10.  מיקום המגרש של המשיבה מס' 3 הינו בחלק האמצעי של המגרש ומשני צדדיו גובל במגרשי המערערים ושל המשיב מס' 2.

11.  עקב אילוצים אילו לא ניתן להקצות למשיבה מספר 3 מגרש גדול יותר מהגודל אשר הוצע לה בהצעת הפשרה שהציעה הקיבוץ להלן מגרש אשר גודלו 518 מ"ר.

 
 
סוף דבר:

12. ממסמך ההבנות אשר הוגש לצדדים על ידי הקיבוץ עולה כי מלבד המשיבה מס' 3 כל הצדדים חתמו על ההסכם.

13. בדיון אשר נערך בפני ביום 13.9.2012 הוסברו והובהרו למשיבה מס' 3 הבעיות והאילוצים אשר מגבילים את הגדלת מגרשה לשטח של מקסימום 518 מ"ר, כמו כן הביעה המשיבה הסכמתה להסכם.

14. עקב האילוצים אשר עולים מן התשריט לא ניתן להקצות למשיבה מס' 3 מגרש ששטחו יעלה על 518 מ"ר.

15. מכל האמור לעיל אני מאשר את הסכם הפשרה ושרטוט המגרשים מיום 1.3.2012 אשר הציע הקיבוץ והוגש אלי ולצדדים ביום 13.9.2012 להלן "מסמך ההבנות" ונותן לו תוקף של החלטה.

16. אני מורה לצדדים לפעול בהתאם להסכם זה.
17. אין צו להוצאות.

5129371

54678313

 
ניתן היום‏ ‏כ"ט תשרי תשע"ג,   עו"ד אורי זליגמן ‏15 אוקטובר 2012,
5129371
 
אורי זליגמן 54678313-/
המזכירות תעביר החלטתי לצדדים.                        רשם האגודות השיתופיות
 

בעניין עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו – הקש כאן

נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: