השגות ביחס לתיקון פנקס חברים במושב נתיב הגדוד יתבעו בפני רשם האגודות השיתופיות בלבד.

בית משפט המחוזי בירושלים,בפני כב' השופט רם וינוגרד ת"א 46111-03-13 פנחס עשור נ' נתיב הגדוד מושב עובדים להתיישבות ואחרים.
הרקע

 פנחס עשור (להלן: 'פנחס') תושב מושב העובדים נתיב הגדוד (להלן: 'המושב'), הגיש בקשה לביהמ"ש לביטול תוצאות הבחירות לוועד ההנהלה של המושב שנערכו ביום ה17.1.13, בשל הוספת חברים לפנקס החברים של המושב ימים ספורים לפני מועד הבחירות באופן שאינו עולה בקנה אחד עם תקנון המושב.

בעקבות טענות שהועלו כנגד פנקס חברי המושב פתח רשם האגודות השיתופיות בחקירה ובעקבות ממצאיה נפתחו הליכים משפטיים נוספים שהגיעו עד לפתחו של ביהמ"ש העליון. בסופו של יום נתן הרשם צו סופי בדבר פנקס החברים, לפיו כלולים 60 חברים בפנקס החברים של המושב. לפיכך, הורה עוזר הרשם על קיום בחירות באגודה בתוך 21 יום, וועדת הקלפי פרסמה נוהל בחירות לוועד ההנהלה. יומיים לאחר מכן התכנס ועד ההנהלה הממונה של המושב והחליט על קבלת 20 חברים נוספים. פנחס טוען כי בשל הוספת החברים החדשים, שלשיטתו הוספו בניגוד לתקנון המושב, הוטו תוצאות הבחירות לטובת בעלי השררה, ומכאן התביעה.

דיון והכרעה

המושב טען כי מאחר והטענה של פנחס היא כי קבלת החברים למושב נעשתה שלא כדין, עניין זה מסור לסמכותו של הרשם. בנוסף, פנחס כבר פנה לרשם האגודות השיתופיות בעניין והיות ובקשה זו טרם הוכרעה, אין ביהמ"ש יכול לדון בתביעה זו.

פנחס טען לעומתו, כי היות והטענה שבפיו הינה בעלת אופי קונסטיטוציוני, אין העניין מצוי תחת סמכותו של הרשם. כן טען פנחס שהרשם הודיעו שאין בכוונתו לדון בבקשתו, ולכן הגיש תביעה זו לביהמ"ש. 

ביהמ"ש קבע כי אין כל חולק כי לרשם האגודות השיתופיות מסורה הסמכות לתת הוראות מתאימות בעניין רישומו של אדם בפנקס החברים באגודה, ולקבוע מי חברים באגודה ומי אינם חברים באגודה, ואין כל חולק כי לרשם הידע והכלים המקצועיים לדון בעניין זה, קל וחומר כאשר פנחס פנה מיוזמתו לרשם האגודות השיתופיות ובכך הכיר בסמכותו. על- כן הורה כב' השופט לסלק התביעה.

סיכום

ביהמ"ש קבע כי העניין מסור תחת סמכותו של רשם האגודות השיתופיות וכן שהוא בעל הידע והכלים המקצועיים בכדי לדון בתביעה.

לפיכך, ביהמ"ש הורה לסלק התביעה על הסף, ולא נקבע צו להוצאות.

ניתן ביום ו' טבת תשע"ד, 09 דצמבר 2013, בהעדר הצדדים.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: