התקשרות להפעלת מפעל

אביעזר- מושב עובדים של הפועל במזרחי להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ ואח' נ' עמינדב- מושב עובדים להתיישבות
   

בפני כבוד רשם האגודות השיתופיות                                                           

 

תיק מס' 1758/479/05

 בעניין :                                                                   

 

1.    אביעזר- מושב עובדים של הפועל  במזרחי

 

                                         להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ ואח'

 

 

 

                                         ע"י  עו"ד יאיר שילה חיים קימחי, ושות' עורכי דין

 

                                         מרח' אגריפס 42, ירושלים 94301

 

                                                      טל': 02-6215555, פקס: 02 6254555 .

 

המבקשת

  

נ ג ד –

  

1.    עמינדב- מושב עובדים להתיישבות

 

                                                      חקלאית בע"מ ו-3  אח'

 

 

 

      ע"י ב"כ בלטר, גוט, אלוני ושות'- ען"ד

 

              רח' קויפמן 2, בית הטכסטיל, תל אביב

 

    טל' : 03-5111111, פקס: 03-5102166

 

 

 

                                    

 

                                  2.   מרכזי תעשיות ע.ע.ד. בע"מ

 

                                                ע"י ב"כ ליפא מאיר ושות' – עו"ד

 

                                                רח' איתמר בן אב"י 4,תל אביב, 64736

 

                                                      טל': 03-6070600 פקס': 03-6070666

 

 

 

                                  3.   תדמיר מכון תערובת אגודה חקלאית

 

                                                שיתופית בע"מ.

 

 

 

                                                ע"י ב"כ ארדינסט, בן נתן ושות'- עו"ד

 

                                                רח' נחמני 25, תל אביב, 65794

 

                                                טל': 03-6250500, פקס: 03- 6250501

 

 

 

                                                וע"י ב"כ עו"ד י' בר הלל

 

                                                רח' הרב קוק 8, ירושלים, 94226

 

                                                טל': 02-6259234, פקס: 02-6253071 

 

 

 

                                         4.   קבוצת רון ארצי באמצעות הר טוב

 

                                         ייצור ושיווק תערובת בע"מ.

 

                                         ע"י ב"כ עוה"ד בלושטיין, קוגן, בר-קהן ושות'

 

                                         מרחוב יגאל אלון 114, תל אביב 67443

 

                                         טל': 03-6962999 , פקס: 03-6966191

 

המשיבות

 

רקע

ביום  01.02.06 הונחה בפני פנייה מטעם מבקש 1 על מנת שאמנע מלאשר התקשרות "תדמיר" אגודה חקלאית שיתופית בע"מ בהסכם  להשכרת המפעל  ומסירת הפעלתו שלא בתנאים הטובים ביותר עבור האגודה וחבריה, וזאת בהמשך לאסיפה הכללית של האגודה מיום 13.12.05 ואסיפה כללית מיום 26.01.06 .

ביום 06.02 הונחה בפני פניה מטעם מבקש 2  ע"מ שאסרב לאשר את ה החלטה להתקשר עם קבוצת רון ארצי בהסכם, וכי אורה לאגודה כי עליה להתקשר עם מרכזי תעשיות בהסכם תחת הצעתה של קבוצת רון ארצי. וכי לחילופין אקבע דיון בשאלת אישור תוצאות ההליך ואזמן את הצדדים לדיון בפני.

ביום 07.02.06 נתתי החלטה לזימון הצדדים הואיל והוגשו בתיק זה השגות על דרך קבלת ההחלטות, לקביעת מי הזוכה בהפעלת " תדמיר", וכי על הצדדים  להגיש את עיקר טענותיהם.

ביום ה 21.03.06 התקיים בפני דיון בנוכחות הצדדים, ולאחר ששמעתי את הצדדים נתתי החלטה כי על הצדדים להתייחס לכל הסוגיות ולהגיש סיכומיהם עד לתאריך 30.03.06. נעניתי לבקשת הצדדים לאחר שהגיעו להסדר דיוני מוסכם, לפיו מועד הגשת הטיעונים ידחה ליום 02.04.06

ביום  24.04.06נתתי החלטה לאשר את הצעתה האחרונה של  מרכזי תעשיות כמי שזכתה להפעיל את מכון התערובת " תדמיר".

על החלטתי זו הגישו משיבות 3 בקשה דחופה לעיכוב ההחלטה.

ביום 07.05.06 בקשתי  את תגובת הצדדים עד לתאריך 11.05.06.

 

ביום 10.05.06 נמסר לי עותק של ערעור מנהלי ובקשה לעיכוב החלטתי מיום 24.04.06  שהוגש בבית המשפט המחוזי בירושלים מטעם משיבה 2.

ביום 11.05.06 קבלתי את תגובת הצדדים.

עיקרי הבקשה מטעם מבקשת 1'

1.    להורות על עיכוב ביצוע ההחלטה מיום 24.04.06.

2.    להוסיף ולהורות לאגודה ולוועד הממונה שלה:

א.    לא לכרות חוזה עם המבקשת מס' 2 במשך 30 יום מיום מתן ההחלטה, ואם יוגש ערעור על החלטתי תוך מועד זה – עד לאחר הכרעה בערעור.

ב.    כי החוזה האמור, ככל שנכרת, לא יבוצע במשך 30 יום מיום מתן ההחלטה ואם יוגש ערעור על החלטתי תוך מועד זה – עד לאחר הכרעה בערעור.

3.    בבקשה זו עותרת המבקשת לעיכוב ביצוע ההחלטה, שכן בכוונתן לערער על החלטתי.

4.    המבקשת טוענת בבקשתה כי ביצוע העיכוב הנו למניעת מצב דברים  שלא ניתן יהיה אף אם הערעור יתקבל להשיבו לאחור.

5.    המבקשת טוענת כי סיכויה לזכות  בערעור טובים בשל טעויות ופגמים שנפלו בהחלטה מיום 24.04.06 .

6.    מוסיפה המבקשת וטוענת כי למרות שנכתב בהזמנה להצעות כי אני מתבקש לאשר את ההתקשרות ,לא היה בסמכותי להחליט בנדון.

עיקרי תגובת משיבה 1'

 

7.    לדחות את הבקשה בשל חוסר סמכות והן לנוכח הנזק החמור העלול להיגרם למשיבה 1 בשל כך שהצעתה עשויה להפוך לבלתי כדאית בעליל מבחינה כלכלית ותפעולית אם לא תיקח לידה את ניהולו של המפעל באופן מידי. 

8.     לדחות את הבקשה בשל  סיכויי הערעור הקלושים שיש בערעורם הצפוי של המבקשת.מאחר ועסקינן בהחלטה מנומקת היטב, בה נבחנו הליכי המכרז לפני ולפנים ונקבעו לגביו ממצאים עובדתיים שאין דרכה של ערכאות ערעור להתערב בהם קל וחומר שמדובר בערעור מנהלי על החלטה של טריבונאל מקצועי ומתמחה שאין נוהגים להתערב בהחלטותיו אלא מטעמים מיוחדים.

 

9.    על המבקשת לתמוך טענתה לעיכוב בראיות מספקות ולא די בטענה בעלמא 

 

10.          כאשר עסקינן בתחום המכרזים,  אין מדובר בדרך כלל, בנזקים בלתי הפיכים, הנזקים הם מטבע הדברים , נזקים כספיים, שהנם ברי תיקון על ידי מתן פיצויים.

 

11.          משיבה 1 טוענת כי המבקשת לא עומדת באף אחד משני התנאים שהוזכרו לעיל בסעד של עיכוב ביצוע ההחלטה.

 

12.          המשיבה  טוענת כי החלטתי אינה מסתמכת רק על מסמכי ההליך ההצעות וכלל החומר שהובא בפני אלא גם על פי אמירותיהם המפורשות של חברי הוועד הממונה של האגודה, לפיהן הצעתה של המשיבה היא הטובה ביותר וגם הגבוהה ביותר ועל פי דברי היועץ המשפטי של האגודה שהסביר לחברי האגודה שהבחירה בהצעתו של רון ארצי משמעה שמדובר ב" מכרז תפור".

 

13.          נטל השכנוע אינו סטאטי אלא משתנה בהתאם לטענות והראיות הנטענות והמוצגות בהליך המשפטי, הנטל הראשוני הוטל על המשיבה והיא עמדה בו, המסמכים, ההצעות, הפרוטוקולים וכו' שהוצגו בפני הראו באופן ברור וחד משמעי, כי הצעתה של המשיבה עדיפה על פני הצעתה של קבוצת רון ארצי, במצב דברים זה הנטל לסתור זאת הועבר לקבוצת רון ארצי ולמבקשים, והם ,לא עמדו בו.

14.          לעניין טענת חוסר הסמכות , לו טוענת המבקשת, טוענת המשיבה כי בהיותי גורם שיפוטי שבפניו  הובאה המחלוקת כמקובל בהליכים משפטיים לערכאה השיפוטית קשת רחבה של סמכויות, ואף אחד מהצדדים לא העלה טענה כנגד סמכותי להחליט, המשיבה מוסיפה וטוענת רק כעת בחוסר תום לב רב לטענת חוסר סמכות.

15.          החלטת האסיפה הכללית הייתה ברורה ומפורשת " הוועד הממונה הוא הגורם המוסמך" ומשהאסיפה הכללית הסמיכה את הוועד הממונה להחליט על התקשרות עם "ההצעה הגבוהה ביותר" היה על הועד הממונה להתקשר עם המשיבה , ומשלא עשה כך הוועד הממונה על פי תקנה 28א(ו), " להנחות את הועד בפעולותיו" משמצאתי כי הוועד לא קיים את החלטת האסיפה הכללית.

16.          מאזן הנוחות נוטה בבירור לטובת ביצוע ההחלטה.

17.          עיכוב הביצוע צפוי להביא להידרדרות בעסקי האגודה , לרבות ירידה בהיקפי המכירות שלה, תופעה שכנראה כבר החלה. אם מגמה זו תימשך או תגבר, חלילה יש בכך כדי להשפיע באופן דרמטי על כדאיותה של ההצעה שהמשיבה הגישה במסגרת המכרז, על כל ההשלכות הכרוכות בכך.

18.          יש היגוד עניינים בכך שקבוצת רון ארצי מחזיקה בתקופה שבה המתחרה של המשיבה מנהל את  המפעל שאותו הוא מבקש בשביל עצמו בבחינת " החתול שומר על החלב".

19.          זאת ועוד למיטב ידיעתה של המשיבה העובדים הכריזו על סכסוך עבודה במפעל, מצב זה עלול להחריף את מצבו הכלכלי של המפעל באופן דרמטי שכל עוד המשיבה אינה מקבלת לידה את ניהול המפעל. ואי הוודאות והבהירות פוגעת במוטיבציה של העובדים, ואינה מאפשרת להגיע להסכם עם העובדים.

20.          בדומה  לכל מפעל בסדר גודל דומה לזה  שבו עסקינן, מפעל תדמיר , המחזיק בחוג לקוחות נרחב אשר באופן טבעי מושפע מן המתנהל במפעל ומסביבו. אשר עלולים לצמצם הזמנותיהם, ועלולים להפסיק את הזמנותיהם דבר שיביא לפתיחת חוב שיקשה על האגודה לגבותו בעתיד. עיכוב ביצוע ההחלטה עשוי, אפוא, לגרום לעזיבת לקוחות ונדידתם למכונים אחרים, ולהרע את מצבה הכספי של האגודה. 

21.          אחזקת המפעל על ציודו ומתקניו, מחייבת השקעה שוטפת. בתקופת האי הוודאות – עלול אפוא מצבו של המפעל להחמיר, כתוצאה מאי קבלת החלטות( בשל העדר" בעל בית"), או כתוצאה מקבלת החלטות לטווח הקצר.

22.          על כן כל עיכוב נוסף בבחירתו של מפעיל למכון תדמיר יהווה פגיעה כלכלית חמורה

23.          טבעם של הליכים משפטים ידועים והתמשכותם בערעור אינה עניין יום  יומיים עד שיסתיים אלא חודשים רבים, "הקפאת המצב" לכל תקופת הערעור עד להכרעתו, משמעה, אפוא, כי המכרז עשוי לחלוף מן העולם בהותירו שובל ארוך של מאוכזבים ופגועים כלכלית. 

24.          עיכוב ביצועה של ההחלטה עשוי ,אפוא , להביא לביטולו של המכרז כולו ובכך לגרום לכל הצדדים המעורבים בו נזקים בל ישוערו: לאגודה לחברי האגודה( לרבות המבקשים)- הפסד של עסקה ופגיעה מהותית בעסקי המפעל, לעובדי המפעל- הפסד מקום עבודה. למשיבה- הפסד הזדמנות עסקית טובה וכן הפסדים בעין בגין הוצאות שהוצאו לצורכי המכרז.

25.          בנסיבות אלה, בהן אין לערעור סיכוי אמיתי, מצד אחד, וכאשר נזקיה שלן המשיבה צפויים להיות כבדים ובלתי הפיכים, מצד שני, אני מתבקש לדחות את הבקשה , ולחייב את המבקשים בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

עיקרי תגובת תדמיר משיבה 3

26.          משיבה 3 מבקשת על ידי יו"ר הוועד הממונה מר גדליה גל הנחיות, לאור בקשת המבקשת

   " שלא לכרות חוזה עם  משיבה 1 קודם בירור הנושא..."

 

27.          משיבה 3 החליטה ברוב דעות להשאיר את השיקול לדעתי. שני חברים של המשיבה 3 היו בדעה כי יש להסכים לבקשה.

 

לאחר שעיינתי בתגובת הצדדים, הריני קובע כדלקמן:

הייתי נוטה לקבל את עמדת המשיבים 1-ו 2, אך מאחר וכבר הוגש ערעור על החלטתי ובקשת עיכוב ביצוע לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לערעורים מנהליים, על ידי המשיבים מספר 4 , בתיק מספר – עמנ 321/06. מספר תיק חדש- עמנ 06 /17449-05.  אין בדעתי ליתן כל החלטה  בנושא התלוי ועומד בפני ביהמ"ש המחוזי.

 

אין צו להוצאות

 

ניתן היום14.05.06

 

אורי זליגמן, עו"ד 

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: