זכויותיה של יורשת בבית מגורים של אמה, חברת קיבוץ נאות מרדכי, ידונו בבוררות

בבית משפט המחוזי בנצרת בפני כב' השופט דני צרפתי. ת"א 13804-01-13 קיבוץ נאות מרדכי אגודה שיתופית להתיישבות חקלאית בע"מ נ' עדנה ארוך
הרקע

ביום 9.8.02 אושרו כללי שיוך הדירות בקיבוץ נאות מרדכי, ויום זה נקבע כ"יום הקובע" לשיוך דירות. התביעה העיקרית עוסקת בבקשתה של עדנה ארוך, יורשת של חברת הקיבוץ אשר נפטרה בשנת 2012, לשייך לה את דירתה ולהצהיר כי היא זכאית לשיוך זכויות המנוחה בנכסים יצרניים של הקיבוץ.

בבקשה דנא, מבקש הקיבוץ לעכב הליכים בתביעה זו ולהורות כי היא תידון בבוררות, וזאת בהתאם להחלטת הקיבוץ, לפיה סכסוכים הקשורים בשיוך דירות יופנו לצוות בוררים. כמו כן, מדגיש הקיבוץ, כי בבקשתו זו הוא נסמך על חוק הבוררות, לפיו קיימת אפשרות לעכב הליכים במידה והוגשה לבימ"ש תובענה בסכסוך שהוסכם למסרו לבוררות, ולכן באפשרותו לעכב הליכים.

מנגד, טוענת עדנה, כי היא מעולם לא הסכימה לבוררות, ולא היתה צד להסכם בוררות כלשהו, ולכן מתנגדת להעברת הסכסוך נשוא התביעה לבוררות. עדנה סבורה, כי סוגיית שיוך דירות אינה ראויה, ע"פ מהותה, להתברר בהליך בוררות. כמו כן, טוענת עדנה, כי היא לא בגדר חליף של המנוחה ועל כן תניות הבוררות הקבועות בהחלטות הקיבוץ לא מחייבות אותה.


דיון והכרעה

 ראשית, מבהיר ביהמ"ש, כי החלטת אסיפת הקיבוץ בעניין שיוך הדירות מהווה הסכם בוררות לפי חוק הבוררות, וכי אין מחלוקת על חוקיות החלטה זו, אשר בין היתר קובעת, כי ישוב סכסוכים בענייני שיוך הדירות יעשה ע"י ועדת הבוררים.

בנוסף, פוסק ביהמ"ש, כי היות ועדנה הינה יורשת חברת הקיבוץ, הרי שהיא בגדר חליף שלה, וחלה עליה החובה לידון בבוררות, כפי שהיה חל על החברה המנוחה.

כמו כן, מציין ביהמ"ש, כי נושא התביעה אינו "חוקתי" או "בעל השלכה רוחבית" המצדיק את דיונו בביהמ"ש, ואף ובמידה והחלטה זו תשפיע על יורשים אחרים, סבור ביהמ"ש כי אין זה מצדיק להפוך את הסוגיות שבדיון לסוגיות חוקתיות המצריכות דיון בבימ"ש. מה עוד, מדגיש ביהמ"ש, שכל טענותיה של עדנה מתמצות באופן בו מיישם הקיבוץ את כללי השיוך בעניינה, ולכן אין סיבה להימנע מלדון בעניין זה בבוררות.

 
סיכום

ביהמ"ש מקבל את הבקשה, ופוסק להעביר את הדיון בדבר שיוך הדירות לבוררות.

בנוסף נפסק, כי עדנה תשא בהוצאות משפט בסך 4,000 ₪.

ניתן ב- ח' ניסן תשע"ג, 19 מרץ 2013

לאתר קיבוץ נאות מרדכי

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: