חבר ועד הנהלה בכפר מעש יכול לכהן מספר קדנציות ללא הגבלה

בבית משפט המחוזי בירושלים בפני כב' השופט משה סובל. עמ"נ 728/09 יעקב כהן ואח' נ' מעש כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ ואח'
הרקע

באסיפה כללית של חברי אגודה שיתופית כפר שיתופי מעש, בשלהי חודש פברואר 2009, הוחלט לבחור במספר חברי ועד ההנהלה היוצא של האגודה, כחברי הועד למשך שנתיים נוספות.

יעקב כהן ושאר המערערים פנו אל רשם האגודות השיתופיות בבקשה לפסול את תוצאות הבחירות, מאחר שחברי הועד הנבחרים כיהנו כבר בתפקיד במשך שתי קדנציות, ולדעתם, יש לפרש את הוראות תקנון האגודה באופן מצמצם, המאפשר היבחרות לועד ההנלה רק פעמיים ולא יותר.

המפקח האזורי של האגודה במשרד הרשם קבע כי תקנון האגודה לא כולל הגבלה על משך כהונתם של חברים בועד, ולפיכך אין מקום לפסילת הבחירות בשל בחירת אותם חברים לקדנציה שלישית. על כך הגישו יעקב וחבריו ערעור לרשם, אך גם הוא נדחה. בעקבות זאת, הוגש ערעור לבית המשפט.

בבית המשפט הוסיפו וטענו המערערים מספר טענות בדבר פגמים שנפלו בהליך הבחירות.

 
דיון והכרעה

בעניין שלל טענות המערערים סביב נושא כשרות הבחירות, שנוספו בערעור בפני בית המשפט, נקבע, כי אין לאפשר להעלות לראשונה בבית המשפט טענות מעין אלו.

לגבי הסעיף בתקנון שסביבו נסובה המחלוקת, הסעיף אומר כך: "בהתאם להוראות סעיף 3 בחלק ו' יבחרו חברי ועד ההנהלה באסיפה הכללית השנתית למשך שנה אחת ויוכלו להיבחר שנית".

טוענים המערערים כי פרשנות תכליתית מחייבת לפרש את הביטוי "ויוכלו להיבחר שנית", כמתייחס לאפשרות של היבחרות לקדנציה שנייה ולא יותר, שאחרת יוכל להיווצר מצב בו חברי הועד יוכלו להיבחר לתפקיד פעם אחר פעם עד סוף ימיהם.

בית המשפט לא קיבל זאת, וסבר כי הגשמת זכות היסוד לבחור ולהיבחר תוגשם על ידי פרשנות מרחיבה, שאינה מגבילה את מספר הפעמים בהם ניתן לשוב ולהיבחר, ובלבד שבחירה זו מגשימה את רצון רוב חברי הגוף הבוחר, ובמקרה זה חברי האגודה.

הכלל הוא כי בהיעדר הוראה ברורה הקובעת אחרת, אין הגבלה על מספר תקופות הכהונה של חבר אגודה שיתופית כחבר ועד ההנהלה שלה. ובמקרה דנן, סבר בית המשפט, כי אין בתקנון האגודה הוראה הנוקטת במפורש לשון של איסור על כהונה רציפה של חבר, ובכל מקרה, אין מדובר בפרשנות כה פגומה מהותית המחייבת שבית המשפט יתערב בהחלטות הרשם.

 
סיכום:

בית המשפט דחה את טענות המערערים, וסבר כי לא רק שאין הוראה חד משמעית האוסרת על היבחרות חוזרת ונשנית לועד ההנהלה של כפר מעש, אלא להיפך, זכות היסוד להיבחר מחייבת מתן פרשנות מרחיבה לסעיף, המאפשרת היבחרות לועד ההנהלה למספר פעמים שאינו מוגבל.

לאור זאת, חויבו המערערים בתשלום הוצאות משפט בסך של 10,000 שקלים.


ניתן ב-כ"ד אדר א' תשע"א, 28 פברואר 2011, בהעדר הצדדים


לאתר כפר מעש בויקיפדיה

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: