חבר מועצה אזורית לא יוכל לכהן כחבר הוועד המקומי

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בפני כב' השופט א' רובינשטיין, כב' השופט י' דנציגר וכב' השופט נ' סולברג. בג"ץ 5871/10 יוסי תהילה ו- 20 אחרים נ' שר הפנים
הרקע

בשנת 2010 הורחב מעגל המנועים לכהן כחברי מועצה אזורית לפי צו המועצות המקומיות, כך שגם חבר ועד מקומי מנוע מלכהן במועצה האזורית. המדינה נימקה תיקון זה ב"ניגוד עניינים", הכרוך בסמכויות המועצה האזורית כלפי הועדה המקומית בתחומים שונים, כגון פיקוח ובקרה תקציבית.

בעקבות תיקון זה, עתרו מספר חברי מועצה אזורית לביהמ"ש העליון בכדי שיבטל את התיקון ויתיר לחברי מועצה אזורית לכהן גם כחברי ועד מקומי. לטענתם, לא רק שהתיקון נערך ללא שלב פרלמנטרי, אלא שאף אין עניין מיוחד בקביעה כי אדם המשמש כחבר ועד מקומי וכחבר מועצה נוגע בניגוד עניינים.

ביום 15.7.2012 העניק ביהמ"ש צו על התנאי, לפיו נדרש שר הפנים לנמק מדוע לא ידחה את יישום התיקון כך שיכנס לתוקף רק בבחירות שייערכו במועצות האזוריות בשנת 2013, ולא באלו שנבחרו לפני כניסת התיקון לתוקף.


דיון והכרעה

 ביהמ"ש מציין, כי כאשר יש נקודות השקה בין תפקידים, בהן ניתן לומר כי מתקיים ניגוד עניינים, אף אם לא מדובר בניגוד בעוצמה "דרמטית", כדאי וראוי להימנע מזה.

בנוסף, פוסק ביהמ"ש, כי אמנם יתכן שהדרך הראויה לתיקון זה היא הבאתו לאישור פרלמנטרי מסוים, אולם כאשר ביהמ"ש מתבקש להכריע בין מאמץ לנטרול ניגוד עניינים לבין ביטולו של מאמץ כזה, הוא נוטה לא להתערב.

כמו כן, מדגיש ביהמ"ש, כי חלק ניכר מהבעיה התייתר עם קיומן של הבחירות למועצות האזוריות בדצמבר האחרון, כאשר לאחריהן לא נמסר עוד על היווצרות מקרים חדשים של כפל כובעים, המעלים חשד לניגוד עניינים.

לבסוף, סבור ביהמ"ש, כי היות ונותרו חודשים ספורים לבחירות במועצות האזוריות, והיות וחלק מהוועדים המקומיים העמידו רק נציג אחד למועצה האזורית, אין מקום לחייב בבחירת חבר מועצה אשר איננו חבר ועד מקומי, מכיוון שחיוב זה יגרום להליך בחירה מחודש בחודשים הספורים שנותרו לקיום הבחירות.

 
סיכום

ביהמ"ש מעניק צו, לפיו לא יודחו חברים המכהנים כיום בוועד המקומי ובמועצה האזורית יחדיו, אשר נבחרו בבחירות שקדמו לצו, וזאת עד לבחירות אשר יתקיימו בדצמבר 2013.

ניתן ב- י"ג בסיון תשע"ג, 22.5.13.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: